Clicks180
Stano Kobella

Láska je Svetlo

5. decembra 2021

Láska Je Svetlo. Ježiš Je Láskou a je Svetlom sveta. Preto musíme byť s Ním Uzmierení a v Pokoji, aby sme sa stávali Jeho Deťmi Svetla z Lásky a Poslušnosti k Nemu.

Mnohí si vyberajú Milovať tmu viac ako Svetlo, pretože ich skutky sú zlé a Nie Dobré. Je to voľba. Máme slobodnú vôľu a rozhodujeme sa pre seba. Musíme byť Múdri a voliť si Svetlo. Musíme byť deťmi Svetla a Nie tmy, akými sme zvykli byť, inak len klameme seba.

Láska Je Svetlo. Ježiš nám Prikázal Milovať Najprv Jeho a potom nášho blížneho ako seba samého. Ježiš musí byť vždy našou Prvou Láskou. Nesmieme milovať čokoľvek viac ako Jeho.

Musíme byť odlišní. Musíme byť Svetlom vo tme. Musíme Milovať a Nenenávidieť, Žehnať a Nepreklínať. Nesmieme Odplácať zlé so zlým, ale s Dobrým. Musíme zaobchádzať s ostatnými rovnakou cestou, akou chceme, aby aj oni zaobchádzali s nami, z Lásky a v Láske. Láska je Večná. Láska Dobýva nenávisť. Láska je Prikázanie, Nie možnosť, ale stále je našou voľbou.

Láska Je Svetlo. Nejestvuje Nič Tajné, čo Nebude Odhalené, Ani nič Skryté, čo Nebude Známe a Vyjde to na Svetlo v tomto čase, z Lásky. Bezprecedentné sa stále viac a viac Odkrýva, aby sa Naplnil Ježišov Plán, aby Jeho Vôľa bola Učinená na Zemi tak ako je v Nebi. Bezprecedentné má Účel. Dôverujte Ježišovmu Plánu. On Úplne Riadi a Získa všetku Slávu. Odhaľovanie ďalšej Pravdy bude šokovať svet a prebudí spáčov, skôr či neskôr. Ježiš Povedal, že musíme Nechať spáčov osamote, Nechať ich Ísť, pretože sa prebudia, keď budú na to prichystaní. Nikoho nemôžme nútiť. Všetci máme SLOBODNÚ VÔĽU. Musíme byť Múdri, aj to je voľba. Musíme byť v Pokoji, Držať si Vieru a byť Svetlom. Sme Bojovníkmi Pravdy a Nositeľmi Svetla a to všetko pre Jeho Slávu.

Všetka nenávisť a rozdelenie vo svete je kvôli všetkým tým lžiam. Pravda Oslobodzuje, Nie satanove lži. Láska a Pravda Zjednocuje a Vedie k Pokoju. Láska Je Svetlo a Princ Pokoja. Ježiš Sa Nemení. Láska, Svetlo a Pokoj Prevážia. PRAVDA BUDE ROZPRÁVAŤ ZA SEBA.

Ježiš Žehnaj každého a drž nás v bezpečí v tomto čase.
(Kristína Boshoffová.)

„19 A toto je to Odsúdenie, že Svetlo prišlo Do sveta, ale ľudia milovali tmu radšej ako Svetlo, pretože ich skutky boli zlé. 20 Lebo každý, kto robí zlo, Nenávidí Svetlo a Neprichádza k Svetlu, aby neboli Odhalené jeho skutky. 21 Ale ten, kto činí Pravdu, Prichádza k Svetlu, aby jeho skutky mohli byť jasne videné, to že sú Robené v Bohu.“ Ján 3:19-21.

„Lebo Nič nie je Tajné, čo NEbude Odhalené, Ani nič Skryté, čo NEbude Známe a Príde to na Svetlo.“ Lukáš 8:17.


youtube.com/watch?v=ZdknVHvUAnU
Public domain