05:47
Clicks1.8K
Stano Kobella
13
Otcova nevädnúca milosť - vakcína a jeho hnev - 8. júna 2021 Ahojte bratia a sestry, tu je sestra Sára. Len by som sa rada podelila o slovo, ktoré mi dal Otec po modlitbe za priateľov a rodinu a po …More
Otcova nevädnúca milosť - vakcína a jeho hnev - 8. júna 2021

Ahojte bratia a sestry, tu je sestra Sára. Len by som sa rada podelila o slovo, ktoré mi dal Otec po modlitbe za priateľov a rodinu a po prosení za milosť kvôli tým, ktorí si vzali vakcínu... a tieto citáty by ste si mali prečítať, keď budete mať čas po tomto posolstve a cez modlitbu, takže porozumiete: Božiemu hnevu, Božej milosti a tomu, čo teraz robí v týchto posledných časoch. Citáty sú: Hebrejom 4:16, Izaiáš 55:1-9, Lukáš 13:1-9, Matúš 9:13, Efezanom 2:4-5, Izaiáš 5. Toto rozpráva o pokání a hneve a milosti. Tu je slovo. Všetka sláva buď Bohu a prosím Ťa Otče náš v Ježišovom mene, aby si nám všetkým pomáhal porozumieť, čo nám skúšaš povedať.

Počujem tvoju modlitbu, ale je mi ľúto, Moje dieťa. Moje slzy tečú cez eóny bytia. Moja krv sa zráža cez dimenzie a neprúdi už viac tak voľne. Spása bola zadarmo pre všetkých, ale teraz tí, ktorí si poškvrnili svoju DNA, sú poznačení pre môj hnev. Ak zomrú pred Mojím hnevom, je to Moja milosť.

Varuj ich. Varuj ich, že tento toxín je súčasť značky šelmy. Ak zomrú pred uctievaním šelmy, alebo matím konečnej značky na svojich rukách a čele: musia sa kajať pred svojou smrťou, aby sa našli v skupine ľudí, ktorí sa nájdu v Mojich nevädnúcich milostiach.

Ľudstvo nerozumie mojej milosti. Ak si znečistili svoju DNA a nekajajú sa predtým ako zomrú, rovnako ako ktokoľvek iný zomrú vo svojich hriechoch a ich podiel bude v jazere ohňa. Varuj a modli sa za tvojich priateľov a rodinu, dieťa moje. Mnohí sa dávajú značkovať pre Môj hnev, bývajú zapečatení pre Moju milosť a dokonca umierajú z milosti. Moje slovo je jasné: Kajajte sa, inak zahyniete.


Je to veľmi prísne slovo, bola som... lebo sú tu mnohé rôzne hlasy, ktoré vravia, že toto nie je značka šelmy, toto je značka šelmy. Pravda je, že toto je súčasť systému, ktorý bude zahŕňať tú veľkú vec, ktorá je značka šelmy. Značka šelmy nie je len maličkosť, ktorú urobíte. Je to séria vecí, ktoré povedú celú vašu bytosť - telo myseľ a dušu, že bude doslova prevzatá satanom.

Takže prvé kroky, čo Boh vraví mne i ďalším ľuďom je, že znečisťovanie DNA je "NIE, NIE!" Ak ste to urobili, a nachádzate vo vašom vnútri pokánie a ak rozumiete o čom rozprávam a vidíte zmeny vo vašom tele, kajajte sa skôr ako zomriete, aby ste mohli byť nájdení v skupine ľudí Božieho omilostenia. Ak sa nekajáte, zomriete vo vašich hriechoch.

Nedávajte si do seba pichať zvieracie(chybička sa vlúdila, animal/any more) už žiadne ďalšie jedy. Tí, ktorí sú poznačení a nezomierajú a budú žiť, sú poznačení pre Boží hnev. Stále neviem, ako sa to bude odohrávať a akí vzdialení sme od Božieho hnevu, od jeho začiatku, ale ak ste nažive a poškvrnili ste si vašu DNA, budete cezeň prechádzať.

V knihe Izaiáša, verím že v 5. kapitole sa rozpráva o Božom rozhorčení a hneve, Jeho hnev je vylievaný na Jeho ľud Izraela a napriek všetkému hnevu a tomu, čím ich trestal za ich voľby, Jeho ruky boli stále vystreté, čakajúce na ľudí, že sa začnú kajať. Myslím že sme v obdobnom čase, práve teraz. Nedávajte sa tým už viac opichávať, je to časť značky šelmy.

Ak cez Božiu milosť rozumiete tomu, čo vravím, kajajte sa! Dúfam že sa tento odkaz dostane ku každému, komu ho treba a prosím v Ježišovom mene: postite a modlite sa o tejto veci. Nedôverujte nikomu. Postite a modlite sa o tomto, aspoň krátky čas, volajte k Bohu a On vám zjaví, čo toto je. Buďte požehnaní.

(Ďakujem ti Ježišu. "Hnev Boží" je to, čo si ľudia sami spôsobia, ak prijmú satanské vakcíny do svojho tela a duše. Neopierajte sa o svoje vlastné porozumenie, radšej si pýtajte porozumenie od Pána v tichej modlitbe.)
Public domain
Silvia Ivanová shares this
57
dyk
Martina Bohumila Lutherová
Varuj ich. Varuj ich, že tento toxín je súčasť značky šelmy. Ak zomrú pred uctievaním šelmy, alebo matím konečnej značky na svojich rukách a čele: musia sa kajať pred svojou smrťou, aby sa našli v skupine ľudí, ktorí sa nájdu v Mojich nevädnúcich milostiach. 😭
dyk