Clicks258
hu.news
1

Szentbeszéd: Ferenc pápa a "doktrínák és dogmák" ellen küzd - de persze csak a katolikusok ellen

"Az igazság megtartása nem azt jelenti, hogy eszméket védünk, hogy tanok és dogmák rendszerének őrzőivé válunk, hanem azt, hogy Krisztushoz maradunk kötve és az ő evangéliumának szenteljük magunkat" - mondta Ferenc pápa május 16-i szentbeszédében, mintha az egyik nem függene a másiktól.

Magától értetődik, hogy Ferenc pápa ezt csak a Krisztus által kimondott és az evangéliumban foglalt igazságra alkalmazza.

Ha eretnekségről, a szentmise elleni harcról, a környezetvédelemről, a homoszexualizmusról, a Covid-19-ről, az oltási ideológiáról van szó, Ferenc pápa szűkszavúan őrzi ezen ideológiák tanainak és dogmáinak rendszerét, amint az látható itt, itt, itt, itt, itt, és itt.

A katolikusok és az egyház számára azonban kötelesség és kiváltság "küzdeni a hitért" (Júd 1,3) és "megvédeni" (1 Péter 3,15) azt nem csak elvont ferences módon, hanem annak konkrét jelenlétében, a tanokban és dogmákban. A katolikus "megsemmisíti" az Isten ismerete ellen felhozott érveket (2 Korintusi 10,5), elkötelezett a "pontos tanítás" mellett, és "meggyőzi azokat, akik ellene szegülnek az igének" (Titushoz 1,9). Szent Pált "az evangélium védelmére" küldték (Filippiekhez 1,16).

Ahogy Szent John Henry Newman (+1890) fogalmazott: "Tizenöt éves koromtól kezdve a dogma volt vallásom alapelve: Nem ismerek más vallást; nem tudok belemenni másfajta vallás gondolatába; a vallás, mint puszta érzelem, számomra álom és gúny".

Az "álom" és az "álmodozás" olyan szavak, amelyeket Ferenc pápa nagyon szeret.

#newsMtvdbkhcsl

Beati pauperes spiritu
"A végén Szeplőtelen Szívem győzni fog." - a Szűzanya Fatimában