CÓRKA MARYI
211.4K

JEZUS: Zostałaś wybrana dla przygotowania ludzkości na Moją Nową Erę Pokoju. Jest to okres, który nastanie jakiś czas po Ostrzeżeniu

KSIĘGA PRAWDY

czwartek, 20 października 2011 roku, godz. 15.15

Moja szczerze umiłowana córko, wszelkie pozostające wątpliwości, które może czasami mieliście w związku z Moim najświętszym Słowem, zmniejszyły się teraz. Ujawniam proroctwa, aby udowodnić światu, że to Ja, Jezus Chrystus, Zbawiciel całej ludzkości, jestem Tym, Kto nawiązuje w obecnym czasie kontakt z Moimi dziećmi na całym świecie. Moim zamiarem nie jest wywoływanie sensacji, ale zapewnienie, aby nikt nie został wykluczony z wysłuchania Mojego najbardziej naglącego wezwania do świata.

Śmierć Mojego syna Muammara Kaddafiego, za którego duszę ty i bliskie ci osoby modliły się w ciągu ostatnich miesięcy, jest jednym z pierwszych proroctw*, które udowodnią światu prawdziwość tych Orędzi. To jest Mój znak dla ciebie, Moja córko, abyś uwolniła swój umysł z utrzymujących się w nim wątpliwości.

Ty, Moja córko, chociaż tak wiele z tego ciebie przytłacza, zostałaś wybrana dla przygotowania ludzkości na Moją Nową Erę Pokoju. Jest to okres, który nastanie jakiś czas po Ostrzeżeniu. Idź i przygotuj się na następną część twojej świętej misji, by pomóc ratować dusze po Ostrzeżeniu. Otrzymujesz Łaski, abyś cały czas była silna. Moje dzieci nareszcie słuchają wszędzie Mojego płaczu o nawrócenie.

Ci, którzy najbardziej Mnie ranią
Nigdy nie lękaj się w tym Dziele, bo nie masz się czego obawiać. Nigdy się nie wahaj i nie pozwalaj, aby niepowodzenia lub słowne zaczepki spowolniły twoją pracę dla Mnie. Moja córko, zawsze jestem po twojej stronie. Pamiętaj o tym. W przypadku, gdy jesteś atakowana za Moje święte Słowo, zachowaj milczenie. Moje święte Słowo zawsze będzie atakowane. Ci, którzy najbardziej Mnie ranią, to dusze poświęcone, które przez strach i ostrożność niestety jako pierwsze obrażają Mnie w związku tymi Orędziami. Szatan wie, że to Moi wybrani i pobożni wyznawcy, kiedy odwracają się ode Mnie, są tymi, którzy najbardziej Mnie ranią.

Zaczynasz teraz, Moja córko, odczuwać fizyczny ból Mojego cierpienia, ale jesteś teraz gotowa przyjąć to w jedności ze Mną. Te próby nie potrwają długo, ale przez cały czas ich trwania poczujesz dokładnie tę Mękę, którą Ja czuję, kiedy jestem świadkiem grzechu. Jak powiedziałem ci wcześniej, jest to Dar, który otrzymuje bardzo mało wybranych dusz. Czasami może być to przerażające, ale musicie zrozumieć, że wasze cierpienie nie tylko przyprowadzi was bliżej Mojego Najświętszego Serca, ale uratuje także miliony dusz podczas Ostrzeżenia.

To cierpienie, w miarę zbliżania się Ostrzeżenia, będzie się stawać bardziej intensywne. Znoście je w milczeniu. Bo w ten sposób pomożecie Mi zbawić drogocenne dusze, które inaczej byłyby pochwycone przez zwodziciela.

Powiedz Moim dzieciom, że cieszę się z okazywanej przez nie silnej wiary. Powiedz im, że zbliżają się do Mojego Najświętszego Serca. Powiedz im, że błogosławię je teraz i udzielam wielkiego błogosławieństwa, aby dać im siłę, której będą potrzebowały, będąc prowadzeni przeze Mnie poprzez te święte Orędzia. Będą potrzebowały siły, ponieważ Moim dzieciom nie jest łatwo pojąć ogrom zmian, które teraz będą stopniowo następować w waszym świecie.

Módlcie się i połączcie w jedno. Patrzcie razem w Niebiosa jak małe dzieci, z prostą ufnością w Boga Ojca. Poproście Go w Moje Święte Imię, aby zjednoczył was w Swoją chwalebną Armię ku zwycięstwu Zbawienia Wiecznego.

Błogosławię was, Moje dzieci, z całą Moją Boską Miłością.

Wasz Jezus

* Wizjonerce zostały przekazane szczegóły dotyczące dwóch kolejnych przywódców, którzy mają zostać zamordowani, i, raz jeszcze, czas tych wydarzeń. Orędzie, do którego się to odnosi, zostało przekazane wizjonerce w lutym 2011 roku.

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…orzy-zuchwale-odrzucili-mnie-podczas-swojego-zycia
wordpress.com/…ose-who-rejected-me-shamelessly-during-their-life/

____________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Pozwólcie Mojej Miłości i pokorze zalać wasze serca, abyście dz…

JEZUS: Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze…

JEZUS: Poprzez szybkie rozprzestrzenianie Mojego Słowa można dotrzeć d…

JEZUS: Moje Nauczanie wyraźnie wskazuje, że należy pomagać biednym na duszy

JEZUS: Przygotujcie swoje rodziny, że będą świadkami Mojego Krzyża na niebie

____________________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Musicie zrozumieć, że wasze cierpienie nie tylko przyprowadzi was bliżej Mojego Najświętszego Serca, ale uratuje także miliony dusz podczas Ostrzeżenia.
To cierpienie, w miarę zbliżania się Ostrzeżenia, będzie się stawać bardziej intensywne. Znoście je w milczeniu. Bo w ten sposób pomożecie Mi zbawić drogocenne dusze, które inaczej byłyby pochwycone przez zwodziciela..."More
"Musicie zrozumieć, że wasze cierpienie nie tylko przyprowadzi was bliżej Mojego Najświętszego Serca, ale uratuje także miliony dusz podczas Ostrzeżenia.

To cierpienie, w miarę zbliżania się Ostrzeżenia, będzie się stawać bardziej intensywne. Znoście je w milczeniu. Bo w ten sposób pomożecie Mi zbawić drogocenne dusze, które inaczej byłyby pochwycone przez zwodziciela..."