"Czy Franciszek lubi swoich braci księży?"

Franciszek podziwia cierpliwość, z jaką odpowiedzialni za bezpieczeństwo publiczne w Watykanie wykazują w kontaktach z ludźmi z różnych środowisk i kultur "i śmiem twierdzić – w kontaktach z …
Prawda inside
Heretyk i bałwochwalca na Watykanie, ratuj się kto może...