Edward7
22.5K

Biskupi i uczeni w USA podpisali „Deklarację Betlejemską” przeciwko „skażonym aborcją” zastrzykom COVID i „nakazom karnym”

My niżej podpisani, zgodnie z nauczaniem Kościoła, niniejszym stwierdzamy, że nawet zakładając, że dana osoba jest całkowicie przeciwna skażeniu tych szczepionek opartych na genach straszliwą zbrodnią aborcji, to z powodu obecności któregokolwiek z trzech następujących warunków, popartych powyżej, przyjęcie tych zastrzyków pozostaje obiektywnie moralnie niedozwolone:

- Oczywisty brak "poważnego niebezpieczeństwa" stwarzanego przez COVID-19,
- Pozytywna dostępność bezpiecznych i efektywnych "etycznie nienagannych leków na Covid-19" interwencji zdrowotnych, oraz,
- brak odpowiednich danych z badań, które są moralnie konieczne do podjęcia próby analizy ryzyka i korzyści dla takich eksperymentalnych zastrzyków opartych na genach, zwłaszcza gdy te zastrzyki okazały się wyjątkowo nieskuteczne i niebezpieczne, szczególnie dla osób najbardziej wrażliwych. -

Deklaracja Betlejemska

Najciekawszy biskup Ameryki | Teksasu i prawo do życia
Dzisiaj biskup Rene Henry Gracida, który został nazwany przez Texas Right to Life „najciekawszym biskupem w kraju”, poinformował na swojej stronie internetowej, że podpisał „Deklarację Betlejemską” przeciwko „skażonym aborcją” zastrzykom COVID i niekonstytucyjnym mandatą. 98-letni biskup Gracida, który był lotnikiem z czasów II wojny światowej, mnichem, ranczerem i najodważniejszymi obrońcami nienarodzonych w całym Kolegium Biskupim, powiedział: „Z radością podpisałem 'Deklarację Betlejemską'”

Na swojej stronie internetowej zamieścił Deklarację i artykuł LifesiteNews, w których wyjaśniał, że „wszyscy ludzie dobrej woli [muszą] zdecydowanie sprzeciwić się „skażonym aborcją eksperymentalnym zastrzykom na COVID-19” wraz z mandatami do ich przyjęcia , nazywając zastrzyki „moralnie niegodziwymi””:

Z SZCZĘŚLIWOŚCIĄ PODPISAM „DEKLARACJĘ BETLEJEMSKĄ” abyssum.org/…/17/i-was-happy-to-sign-the-bethlehem-declaration/

Deklaracja Betlejemska PDF do pobrania i LifePetition .

Zakwestionowanie moralnie niegodziwych, skażonych aborcją eksperymentalnych zastrzyków przeciwko COVID-19 i wezwanie do powszechnego sprzeciwu wobec „nakazów szczepień”

„Albowiem przez swoje wcielenie Syn Boży zjednoczył się w jakiś sposób z każdym człowiekiem” (GS 22).

Zważywszy, że Sobór Watykański II słusznie podsumował horror aborcji, klasyfikując ją jako „ohydną zbrodnię”, która obejmuje również „najwyższą hańbę dla Stwórcy” (GS 51 § 3; 27);
Podczas gdy św. Jan Paweł II nauczał, że wszyscy muszą przeciwstawiać się takiemu celowemu „morderstwu” najsłabszych z „maksymalną determinacją” ( EV , 58; CL);
Zważywszy, na świętość dzieci przed narodzeniem, stworzonych na obraz i podobieństwo Boga (Rdz 1,27), jest ona poważnie naruszana przez ich utylitarne wykorzystywanie i "utowarowienie", co pogłębia zejście rodzaju ludzkiego do "cywilizacji 'rzeczy', a nie 'osób', cywilizacji, w której osoby są używane w taki sam sposób, w jaki używa się rzeczy" (św. Jan Paweł II,, GS 13 );

Mając na uwadze, że wszystkie eksperymentalne szczepionki na bazie genu COVID-19 dostępne obecnie w świecie zachodnim są skażone aborcją, ponieważ zostały przetestowane lub opracowane w wyniku wykorzystywania skradzionych komórek płodowych z ciał zamordowanych nienarodzonych dzieci;

Podczas gdy w
grudniu (2020 r.) Kongregacja Nauki Wiary (CDF) wydała Notę na temat moralności stosowania niektórych szczepionek przeciwko Covid-19 ( Uwaga ), której temat ograniczał się do „ moralnych aspektów stosowania szczepionki przeciwko Covid-19, które zostały opracowane z linii komórkowych pochodzących z tkanek uzyskanych z dwóch płodów-dzieci, które nie zostały spontanicznie poronione ”, jednocześnie wyraźnie stwierdzając, że kongregacja „ nie zamierzała oceniać bezpieczeństwa i skuteczności tych szczepionek, chociaż etycznie istotne i konieczne;
Zważywszy, że Nota potwierdza, że nadal istnieje „moralny obowiązek unikania takiej biernej materialnej współpracy” w przestępstwie aborcji przy użyciu wspomnianych zastrzyków; wyjaśnia jednak, że obowiązek ten jest „nieobowiązkowy” w obecności „poważnego niebezpieczeństwa”, którego można "uniknąć" dzięki „szczepionce” - gdy „nienaganna etycznie alternatywna interwencja zdrowotna Covid-19” nie jest dostępna;
Mając na uwadze, że w przypadku braku przynajmniej tych kryteriów przyjmowanie wspomnianych zastrzyków pozostaje moralnie nielegalne;
Chociaż
pomimo notatki stwierdzającej, że obecne „pandemiczne rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, który powoduje Covid-19” stanowi niezbędne „poważne niebezpieczeństwo”, aby uzasadnić stosowanie szczepionek skażonych aborcją, taki wyrok jest „przypadkowy i domniemany” poleganie na danych naukowych, które stale rozwijają się w czasie ( DVer , 24 ), będąc jednocześnie poza właściwymi kompetencjami biskupów, ponieważ ich autorytet jest określony jako odnoszący się do sfer wiary i moralności ( LG 25);

Zważywszy, że setki lekarzy o odpowiednich kompetencjach doszło do przeciwnego wniosku, klasyfikując stosowanie tych eksperymentalnych zastrzyków COVID-19 jako „ niepotrzebne, nieskuteczne i niebezpieczne ”; podczas gdy ponad 59 000 naukowców i praktyków medycyny potwierdziło, że ze względu na stosunkowo łagodne niebezpieczeństwo COVID-19 dla ogromnej większości populacji, „ci, którzy są na minimalnym ryzyku” powinni mieć możliwość „normalnego życia [i] odporność [stada] na wirusa” z wyjątkiem jakichkolwiek szczepionek; a kilka tysięcy innych nazwało wystawienie populacji na nieodpowiednio przetestowaną szczepionkę, aby przeciwdziałać tak łagodnemu wirusowi, „nieodpowiedzialnie”;

Podczas gdy
„[w] przypadku zdecydowanej większości ludzi (~99,8% na całym świecie) SARS-CoV-2 nie jest śmiertelny. Jest to zazwyczaj łagodna lub średnio ciężka choroba. Dlatego przytłaczająca większość ludzi nie jest zagrożona COVID-19 i nie wymaga szczepień ” ( źródło)
Mając na uwadze, że COVID-19 ma średni wiek zgonu, który jest wyższy niż w populacji ogólnej, wykazując jego łagodny charakter, w tym ogólny wskaźnik przeżycia wynoszący 99,74%;
Podczas gdy zgłoszone wskaźniki przeżycia dla osób poniżej osiemnastego roku życia wynoszą 99,998%, dla osób w wieku od osiemnastu do pięćdziesięciu lat 99,95%, od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu pięciu lat 99,4%, a dla osób powyżej sześćdziesięciu pięciu lat 94%, co odpowiada osoby poniżej 70 roku życia , które mają większe szanse na śmierć z powodu grypy niż COVID-19, który stanowi ogólne zagrożenie porównywalne do średnich pandemii grypy z lat 1936 i 1957;
Zważywszy, że nawet te dane stanowią znacznie zawyżone statystyki zgonów spowodowanych przez mocno wadliwa metod liczenia używanych i promowanych przez konflikt interesu rząd federalny agencji zdrowia ;

Podczas gdy
setki lekarzy potwierdzają , „około 99% ludzi jest już chronionych przed COVID-19 przez reakcje przeciwciał typu pamięci” i „większość ludzi będzie teraz miała odporność z powodu ekspozycji na SARS-CoV-2”, a zatem ta populacja nie „w ogóle nie skorzysta na szczepieniu”;
Podczas gdy urzędnicy rządowi, którzy zostali oskarżeni o weryfikację wstrzyknięć szczepionki na bazie genu COVID-19, zostali poważnie skompromitowani licznymi konfliktami interesów poprzez ich głębokie powiązania z przemysłem farmaceutycznym, nawet faktycznie czerpiący zyski z produktów, które zweryfikowali, nawet gdy badania są finansowane i mają wpływ na te korporacje farmaceutyczne, które wytwarzają dane produkty;

Natomiast tych samych urzędników państwowych konflikt interesu, wraz z mediami , stłumione głosy tysięcy ; od lekarzy i naukowców z całego świata, który świadczyli o dostępności bezpiecznych, bardzo skuteczne , tanie i etycznie produkowanych zabiegów na COVID-19, w tym „ cudowna iwermektyna , hydroksychlorochina ( HCQ ), kwercetyna, witaminy D i C z cynkiem itp., z których wszystkie mają fenomenalne osiągnięcia, gdy te protokoły są administrowane, na przykład w Mexico City ;

Zważywszy, że wszystkie obecnie dostępne „szczepionki” przeciwko COVID-19 są w rzeczywistości terapiami medycznymi opartymi na genach , „jakościowo różniącymi się od standardowych szczepionek”, podważając przydatność Noty do tych leków;

Podczas gdy
"Dignitas Personae" odróżnia takie leki od szczepionek, stwierdzając, że „[o]wa, terapia genowa może wiązać się ze znacznym ryzykiem dla pacjenta, należy przestrzegać zasady etycznej, zgodnie z którą, aby przystąpić do interwencji terapeutycznej, konieczne jest ustalenie wcześniej, że osoba leczona nie będzie narażona na ryzyko dla jej zdrowia lub integralności fizycznej, które jest nadmierne lub nieproporcjonalne do powagi patologii, z powodu której poszukiwane jest wyleczenie. Wymagana jest również świadoma zgoda pacjenta lub jego pełnomocnego przedstawiciela” ( 26);

Mając na uwadze, ponieważ nie doszło do długoterminowego badania na zwierzętach w celu określenia dalekiego zasięgu szkodliwych skutków ubocznych nowych eksperymentalnych genowych terapiach COVID 19 , ani nie są zapewnione standardowe badania bezpieczeństwa, i nie zostały umieszczone w miejscu do oceny danych, wielu ekspertów nalega, aby program szczepień „powinien zostać natychmiast wstrzymany” – nie można twierdzić, że korzyści płynące z tych zastrzyków są proporcjonalne do szkodliwych skutków ubocznych, jak jest moralnie wymagane, aby wiedzieć, zanim takie eksperymentalne terapie genowe będą moralnie akceptowalne;

Natomiast za pomocą porównania do amerykańskich ofiar w wojnach w Iraku i Afganistanie - 7,074 (dane), jednak w samych tylko Stanach Zjednoczonych wiarygodnych raportów zgonów z powodu tych zastrzyków obecnie to - 19886 (do 3 grudnia 2021) i stale rośnie w sprawozdaniach rządowych, z biernego systemu, w którym historycznie „niezgłaszano zdarzenia niepożądane o około dwa rzędy wielkości”, co oznacza, że rzeczywiste zgony mogą wynosić „setki tysięcy dla USA” ( źródło );1

Natomiast doniesienia o zgonach od tych szczepionek - obecnie jest 47-krotnie wyższa w roku 2021 niż w roku 2020, co nadal jest tłumione przez media wraz z (dane) prawie 103 tysięcy hospitalizacji i ponad 36600 osób będących na stałe wyłączona; i biorąc pod uwagę recenzowane badanie ujawniające „pięciokrotnie” większe ryzyko zgonu po szczepionkach niż w przypadku COVID-19 „w najbardziej wrażliwej grupie demograficznej 65+”, w tym zwiększony stosunek ryzyka do korzyści w młodszych grupach wiekowych, co najmniej setki lekarzy twierdzi, że te eksperymentalne zastrzyki oparte na genach są „ niebezpieczne ” i bardziej„ nie bezpieczniejsze ” niż sam COVID-19;

Podczas
gdy na naukowcach, urzędnikach państwowych i moralistach, którzy promują akceptację tych zastrzyków, spoczywa ciężar udowodnienia, że bezprecedensowo liczne zgłoszone zdarzenia niepożądane związane z tymi zastrzykami nie są spowodowane tymi zastrzykami, zanim one zostaną innym podane – co z pewnością nie zostało zrobione;
Natomiast szczepionki genowe te okazały się ineffective- znacznie mniej skuteczna niż naturalna odporność na wyzdrowienie cierpiących pacjentów - wysoki poziom „przełomowych przypadków” z „w pełni zaszczepionych” w stosunku do „nieszczepionych” ( 74% zaszczepionych) w tym hospitalizacje ( 60% zaszczepionych ), wraz z wykazaniem ciekawej korelacji między wdrażaniem kampanii „szczepionkowych” na całym świecie a gwałtownym wzrostem zgonów na COVID-19; i wreszcie, ujawnianie silnych przesłanek, że „zaszczepieni” są równie prawdopodobni by: nosić i przenosić wirusa jako nieszczepieni, naruszając szeroko zaawansowany motyw zaszczepienia zdrowych osób z „miłości bliźniego” w celu „ochrony innych”;
Podczas gdy stoimy w obliczu niesprawiedliwego wdrażania i postępu zabijających wolność „paszportów szczepionek” – które „ nie chronią nikogo ” przed wirusem – w Europie, Izraelu, Australii i Kanadzie , wraz z inicjatywami na szczeblu miejskim , stanowym i federalnym w Stanach Zjednoczonych , wywołując ogromne globalne protesty , uzasadniony akt „miłości bliźniego” może być słusznie wykonywany; przez : masowe nieprzestrzeganie mandatów i paszportów „szczepienki”;

Zważywszy,
że Kościół nauczał również, że użycie takich skażonych aborcją zastrzyków może być wybrane tylko „tymczasowo”, ponieważ zwykła materialna współpraca poprzez wielokrotne zastrzyki może, między innymi, osłabić „poczucie dobra i zła” podmiotu, stwarzając „okazję do grzechu ciężkiego”; a jednak zastosowanie co najmniej dwóch eksperymentalnych iniekcji COVID z transferem genów mRNA ma na celu wymaganie „ dopalaczy ” na bieżąco, co obejmuje rutynowe i fizyczne powiązanie z przestępstwem aborcji;

Zważywszy, że przyjmowanie produktów skażonych aborcją zachęca przemysł aborcyjny oraz proaborcyjny przemysł farmaceutyczny i biomedyczny do dalszego nadużywania linii komórkowych skradzionych zamordowanym dzieciom (a nawet do opracowywania nowych linii komórkowych pochodzących z aborcji) pomimo wszelkich werbalnych protestów pro-life wypowiadanie się przeciwko tym okrucieństwu;

Podczas gdy taki antyświadek może wywołać zgorszenie w świeckim świecie, służy również podważeniu wyższego obowiązku „miłości bliźniego” poprzez zachęcanie do poważnie niemoralnych czynów aborcjonistów, badaczy, marketingowców i administratorów zaangażowanych w to zło, dalsze narażanie ich nieśmiertelnych dusz;


Należy podkreślić, że nasi bracia i siostry, którzy otrzymali te zastrzyki bez dostatecznej wiedzy lub wolności, będąc ofiarami propagandy lub przemocy przestępczych mandatów, nie mogą być uznani za winnych w swoim sumieniu z powodu tego czynu;

My niżej podpisani, zgodnie z nauczaniem Kościoła, niniejszym stwierdzamy, że nawet zakładając, że dana osoba jest całkowicie przeciwna skażeniu tych szczepionek opartych na genach straszliwą zbrodnią aborcji, to z powodu obecności któregokolwiek z trzech następujących warunków, popartych powyżej, przyjęcie tych zastrzyków pozostaje obiektywnie moralnie niedozwolone:

- Oczywisty brak "poważnego niebezpieczeństwa" stwarzanego przez COVID-19,
- Pozytywna dostępność bezpiecznych i efektywnych "etycznie nienagannych leków na Covid-19" interwencji zdrowotnych, oraz,

- brak odpowiednich danych z badań, które są moralnie konieczne do podjęcia próby analizy ryzyka i korzyści dla takich eksperymentalnych zastrzyków opartych na genach, zwłaszcza gdy te zastrzyki okazały się wyjątkowo nieskuteczne i niebezpieczne, szczególnie dla osób najbardziej wrażliwych. -


Ponadto potwierdzamy, że z logicznego punktu widzenia co najmniej jeden taki zakazujący warunek będzie miał zastosowanie do praktycznie wszystkich, jeśli nie wszystkich, jednostek.
W okolicznościach stanowiących karnie nałożony obowiązek, lub przymus, nakaz przyjęcia takich niebezpiecznych, nieefektywnych i niedostatecznie przetestowane zastrzyków doświadczalnych, z naruszeniem kodeksu Norymberdzkigo i praw międzynarodowym.

Naturalnie wynika z tego również, że ułatwianie, promowanie lub nakaz masowego przyjmowania tych niebezpiecznych, niedostatecznie przetestowanych, niedostatecznie monitorowanych, skażonych aborcją zastrzyków COVID-19 pozostaje moralnie niedozwolone.

Dlatego z szacunkiem apelujemy do Ojca Świętego, Kongregacji Nauki Wiary, wszystkich kardynałów, biskupów, księży, wiernych świeckich i wszystkich ludzi dobrej woli, aby stanowczo sprzeciwili się przyjmowaniu tych moralnie skażonych, niebezpiecznych i nieskutecznych produktów, wraz z bardzo niesprawiedliwymi nakazami za ich przyjęcie narzucone milionom studentów i pracowników na całym chrześcijańskim Zachodzie.

Pierwsi sygnatariusze
15 grudnia 2021 r.
+ Athanasius Schneider, biskup pomocniczy archidiecezji Najświętszej Marii Panny w Astanie
+ Biskup Marian Eleganti, emerytowany biskup pomocniczy Chur, Szwajcaria
+ Rene Henry Gracida, emerytowany biskup Corpus Christi w Teksasie
Rev A B. Carter B.Sc. (z wyróżnieniem) ARCS DipPFS
Ks. Koenraad Huysegems
Ks. Timothy Sauppé, STL
Ks. magister Michael Menner Teologia; Licencjat z biologii człowieka
Abbe Janvier Gbénou, kapłan
Abbe ks. Guy Pages, ksiądz, autor
Ks. Luis Eduardo Rodríguez Rodriguez
Proboszcz parafii, Wenezuela.
Ks. John Rizzo
Diecezja Parramatta, Australia
Diakon Nick Donnelly, MA
Lynn Colgan Cohen, OFS, MA
Franciszkanin świecki
prof. dr hab. habilit. Berthold Wald
Profesor Filozofii Systematycznej (w stanie spoczynku), Wydział Teologiczny Paderborn, Niemcy
Dr Claude E. Newbury MB, B.Ch., DTM&H., DPH, MFGP, DOH, DCH, DA, M.Med.
Lekarz, ekspert ds. zdrowia publicznego, były Prezydent Pro‑Life RPA
dr Peter A. Kwaśniewski, niezależny naukowiec i autor
Dr Caroline Farey, BA, MA, STB, STL, PhL, PhD (Lateranensis)
prof. dr dr Daniel von Wachter, filozof i teolog,
Księstwo Liechtensteinu
Carlos A. Casanova, filozof, profesor uniwersytecki
Donna F. Bethell, JD
Prof. Dr.rer.nat. Dr.rer.pol. Rudolf Hilfer, Stuttgart, Niemcy
Andrea Rosario Iñiguez. Prawo doktora.
dr Gerard van den Aardweg, psycholog
prof. Dr Hubert Windisch, Niemcy
Dr Robert Hickson (USA w stanie spoczynku), badacz literatury i historii wojskowości
Dr Maike Hickson, dziennikarka i autorka
Gabriele Civello, doktor nauk prawnych
Edward E. Schaefer, prezes
Kolegium
Michael Hageböck, dyrektor szkoły, publicysta
Sarah Henderson DCHS MA (RE i katechetyka) Licencjat (muzyka)
René Fuchslocher Raddatz, adwokat, polityk i rolnik
John-Henry Westen, współzałożyciel i redaktor naczelny LifeSiteNews.com
Michael Matt, redaktor, The Remnant
Sven von Storch, redaktor naczelny Frei Welt,
prezes Zivie Allianz,
prezes Instytutu Studiów Strategicznych w Berlinie
Brian M. McCall, kierownik katedry prawa Orpha i Maurice Merrill;
Redaktor naczelny Katolickich Wiadomości Rodzinnych
Matt Gaspers
redaktor naczelny, Catholic Family News
Rod Pead, redaktor magazynu Christian Order, Wielka Brytania
Helene und Alexandra Walterskirchen, Zamek Rudolfshausen, Niemcy (Kultur-Magazin Schloss Rudolfshausen)
Leila Marie Lawler, autorka Summa Domestica: Porządek i cud w domu
Maureen Mullarkey, pisarka
Jeanne Smits, dziennikarka, Francja
Adrie AM van der Hoeven mgr, opublikowany naukowiec i autor www.jesusking.info
Elizabeth Yore, Esq., założycielka, YoreChildren
Joseph Doyle, dyrektor wykonawczy
Ligi Akcji Katolickiej Massachusetts
Ernest Williams, Szwajcaria
Debi Vinnedge, emerytowana założycielka Children of God for Life
Yvonne Bontkowski, dyrektor wykonawczy, Taking Recourse
Patrick Delaney, M.Div., MA

...
Módlcie się teraz Ojcze nasz w intencji odnowienia Kościoła oraz Triumfu Królestwa Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi. Zatrzymaj się na chwilę ciszy, zapytaj Jezusa Chrystusa, czego chce, abyś robił teraz i później. W tej ciszy pamiętaj o Bogu, Ojcu, Synu i Duchu Świętym - Trzech Boskich Osobach -Jedynym Bogu, Ma uporządkowany wszechświat, w którym możesz poznać prawdę i fałsz, a także nigdy nie zapomnieć, że On chce, abyś miał wieczne szczęście z Nim jako syn lub córka z łaski. Niech to będzie praktyka.

„Czy Franciszek może być antypapieżem, chociaż większość kardynałów twierdzi, że jest papieżem?”: thecatholicmonitor.com/2019/03/could-francis-be-antipope-even-though.html
- Jeśli Franciszek zdradza Benedykta XVI i „wspólnoty obrządku rzymskiego”, tak jak zdradził chińskich katolików, musimy odpowiedzieć jak św. Atanazy, święty biskup angielski Robert Grosseteste i „Wybitni kanoniści i teologowie” przez „Opór [ing]” mu: thecatholicmonitor.com/2021/12/if-francis-betrays-benedict-xvi.html
- LifeSiteNews, „Zamieszanie wybucha, gdy papież Franciszek kładzie nacisk magisterium na komunię dla cudzołożników”, 4 grudnia 2017 r.: Wytyczne AAS wyraźnie zezwalają „aktywnym seksualnie cudzołożnym parom w „skomplikowanych okolicznościach” na „dostęp do sakramentów pojednania i Eucharystii”. "
- w lutym 2018 w Rorate Caeli, katolicki teolog dr John Lamont: « oświadczenie AAS ... stwierdzi, że Franciszek w amoris Laetitia potwierdził propozycje, które są heretyckie w ścisłym tego słowa znaczeniu»
- 2 grudnia 2017 r. bp Rene Gracida: „ Herodoksja Franciszka jest już oficjalna. Opublikował swój list do biskupów Argentyny w serii Acta Apostlica, czyniąc te listy dokumentami magisterium”.


Módlcie się teraz Ojcze nasz za przywrócenie Kościoła przez biskupów z łaski Bożej.

Módlcie się teraz Ojcze nasz o łaskę poznania Woli Bożej i uczynienia jej.

Módlcie się teraz Ojcze nasz w intencji odnowienia Kościoła oraz Triumfu Królestwa Najświętszego Serca i Niepokalanego Serca Maryi.


thecatholicmonito.com/…021/12/americas-most-interesting-bishop-other.html
orwell kowalski
Dobrze, że jesteś - Edward7, pozdrawiam
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
„Czy Franciszek może być antypapieżem, chociaż większość kardynałów twierdzi, że jest papieżem?”: thecatholicmonitor.com/2019/03/could-francis-be-antipope-even-though.html
- Jeśli Franciszek zdradza Benedykta XVI i „wspólnoty obrządku rzymskiego”, tak jak zdradził chińskich katolików, musimy odpowiedzieć jak św. Atanazy, święty biskup angielski Robert Grosseteste i „Wybitni kanoniści i …
More
„Czy Franciszek może być antypapieżem, chociaż większość kardynałów twierdzi, że jest papieżem?”: thecatholicmonitor.com/2019/03/could-francis-be-antipope-even-though.html
- Jeśli Franciszek zdradza Benedykta XVI i „wspólnoty obrządku rzymskiego”, tak jak zdradził chińskich katolików, musimy odpowiedzieć jak św. Atanazy, święty biskup angielski Robert Grosseteste i „Wybitni kanoniści i teologowie” przez „Opór [ing]” mu: thecatholicmonitor.com/2021/12/if-francis-betrays-benedict-xvi.html
- LifeSiteNews, „Zamieszanie wybucha, gdy papież Franciszek kładzie nacisk magisterium na komunię dla cudzołożników”, 4 grudnia 2017 r.: Wytyczne AAS wyraźnie zezwalają „aktywnym seksualnie cudzołożnym parom w „skomplikowanych okolicznościach” na „dostęp do sakramentów pojednania i Eucharystii”. "
- w lutym 2018 w Rorate Caeli, katolicki teolog dr John Lamont: « oświadczenie AAS ... stwierdzi, że Franciszek w amoris Laetitia potwierdził propozycje, które są heretyckie w ścisłym tego słowa znaczeniu»
- 2 grudnia 2017 r. bp Rene Gracida: „ Herodoksja Franciszka jest już oficjalna. Opublikował swój list do biskupów Argentyny w serii Acta Apostlica, czyniąc te listy dokumentami magisterium”.