csk.news
694

Františkovo Súkromné Náboženstvo, Existuje Pojem „Odlišné Sexuálne Orientácie“

František povedal rodičom počas svojej takmer nezúčastnenej Generálnej audiencie 26. Januára, aby neodsudzovali deti, ktoré majú „odlišnú sexuálnu orientáciu“ – hoci takéto „orientácie“ dekadentní Západní oligarchovia neodsudzujú, ale považujú ich za sekulárnu sviatosť.

Odsudzovaní sú len odvážni, ktorí hlásajú Katolícke učenie o homosexualite. František sa skrýval za postojom lichotenia mocných a povedal, že rodičia by sa nemali „skrývať za postoj odsudzovania“.

Cirkev a všetky kultúry sveta vedia, že existuje len jedna sexuálna orientácia – medzi manželom a manželkou – zatiaľ čo všetko ostatné je „vnútorne neusporiadané“ (napr. Katechizmus).

Františkove poznámky sú ďalším príkladom jeho súkromného homosexuálneho náboženstva. Pri niekoľkých príležitostiach zopakoval svoju podporu homosexuálnych pseudomanželstiev a opakovane chválil tých, ktorí ospravedlňujú homosexuálnu poruchu.

#newsRkcilucdjy