Przez tę modlitwę otrzymacie Moje Błogosławieństwo wraz z tymi Łaskami, których potrzebujecie do …

Jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus i włączyć się w Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu, gdyż Najświętsze Dzieciątko Jezus rzeczywiście przyszło …More
Jesteśmy wezwani, aby odpowiedzieć na Słowa Najświętszego Dzieciątka Jezus i włączyć się w Dzieło Ocalenia i Duchowej Odnowy Polskiego Narodu, gdyż Najświętsze Dzieciątko Jezus rzeczywiście przyszło do naszego Narodu i pragnie Zakrólować w naszych sercach, aby nas poprowadzić drogą świętości ku Chwale Nieba. Otwórzmy więc nasze serca i zaprośmy Najświętsze Dzieciątko Jezus, aby uczyniło nas całkowicie Jemu oddanymi, oczekującymi na działanie Jego Łaski.
Tą Łaską jest szczególne Błogosławieństwo Najświętszego Dzieciątka Jezus z prośbą o przemianę serca u drugiego człowieka. To Błogosławieństwo otrzyma każdy, kto uklęknie i wypowie następujące Słowa:
Najświętsze Dzieciątko Jezus bardzo Cię proszę udziel mi Swojego Błogosławieństwa, abym mógł trwać w zjednoczeniu z Tobą, abym każdego dnia, prosząc o tę Łaskę odnawiał moje przymierze z Tobą. Proszę Cię za wszystkimi tymi, którzy nie proszą, nie dziękują Tobie, nie przepraszają i nie uwielbiają Ciebie, aby i oni doznali Twojej Łaski, Twojego …More
Norah Sarah shares this
530
Dziękuję Ci Boże Dziecię Jezus. Uwielbiam Cię Boże. Kocham Cię Boże. Amen.
Piotr Ptasiński shares this
435
M K shares this
448
Bądźcie wierni Moim Słowom, a nikt z was nie będzie tego żałował. Staniecie się zastępem rycerzy walczącym ze złem tego świata.
Renia Zawadzka shares this
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
375
Dziękuję Ci Boże Dziecię Jezus. Uwielbiam Cię Boże. Kocham Cię Boże. Amen.