m.rekinek
11.5K

PLAN DOMINACJI NAD ŚWIATEM - CZY JESTEM TYLKO DZIWAKIEM ?

Autor: Tom DeWeese

Przez większość ostatnich trzydziestu lat próbowałem ostrzegać ludzkość przed niebezpieczeństwami Agendy 21. Za moje wysiłki oskarżano mnie o bycie teoretykiem spiskowym oraz zaszczepienie strachu i nienawiści wobec zdrowego i zdrowego pragnienia zachowania środowiska dla przyszłych pokoleń.

Southern Poverty Law Center ma cztery oddzielne raporty przeciwko mnie. Zostałem zaatakowany na okładce niedzielnego New York Timesa .
The Atlantic Magazine
szydził, że my, przeciwni Agendzie 21, ogłosiliśmy, że Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) użyje „ścieżek rowerowych do dominacji nad światem”.
A Newsweek zidentyfikował nas jako ekstremistów, którzy rozpowszechnialiby kłamstwa o Agendzie 21, aby zdyskredytować ONZ, twierdząc, że próbuje zbudować Nowy Porządek Świata, aby „zagarnąć własność prywatną, promować komunizm i tłumić wszelkie sprzeczności”. I pojawiło się wiele innych zarzutów.


Zabawne jest to, że wszystko, co kiedykolwiek zrobiłem, to cytowanie zwolenników Agendy 21 i ich polityki zrównoważonego rozwoju. Zaczęło się od Agendy 21, a potem otrzymaliśmy nową edycję o nazwie Agenda 2030, po której nastąpił Zielony Nowy Ład, a ostatnio Wielki Reset. We wszystkich tych przypadkach ich zwolennicy zapewniają nas, że jest to tylko postępowa (i dobrowolna) droga do lepszego życia dla wszystkich.

Cóż, czy tak jest naprawdę? Dlaczego nie pozwolimy im powiedzieć nam własnymi słowami – wiesz – tymi, które cytowałem przez ostatnie trzydzieści lat. Wtedy możesz sam zdecydować - teoria spiskowa - czy zagrożenie dla całej ludzkości?

TO ICH WŁASNE SŁOWA - NIE MOJE !

Kompleksowy plan reorganizacji społeczeństwa ludzkiego

„Wspólnym wrogiem ludzkości jest człowiek. W poszukiwaniu nowego wroga, który nas zjednoczy, wpadliśmy na pomysł, że pasują do tego zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie globalnym ociepleniem, niedoborem wody, głodem i tym podobne. Wszystkie te zagrożenia są spowodowane działalnością człowieka i można je przezwyciężyć jedynie poprzez zmianę postaw i zachowań. Tak więc prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”
Klub Rzymski

„Skuteczna realizacja Agendy 21 będzie wymagała głębokiej reorientacji całego społeczeństwa ludzkiego, jakiej świat nigdy nie widział. Priorytety zarówno rządów, jak i jednostek ulegną radykalnej zmianie i konieczna będzie bezprecedensowa realokacja zasobów ludzkich i finansowych. Zmiana ta będzie wymagała, aby troska o wpływ każdego ludzkiego działania na środowisko została włączona do indywidualnego i zbiorowego procesu decyzyjnego na każdym poziomie.”
Organizacja Narodów Zjednoczonych w sprawie Agendy 21

„Obecny styl życia i wzorce konsumpcji zamożnej klasy średniej – z wysokim spożyciem mięsa, paliw kopalnych, sprzętem AGD, klimatyzacją i podmiejskimi osiedlami – są nie do utrzymania”.
Maurice Strong, przewodniczący Szczytu Ziemi ONZ 1992 [ a następnie wiceprzewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego ]

„Musimy przejść przez głęboką zmianę, aby uwolnić się od okropności rewolucji przemysłowej XX wieku”.
Al Gore, Ziemia w równowadze

Zmiana klimatu - prawda czy kłamstwo - to nie ma znaczenia

„Musimy opanować globalne ocieplenie. Nawet jeśli teoria globalnego ocieplenia jest błędna, postąpimy właściwie z polityką gospodarczą i środowiskową ”.
Timothy Wirth (jako prezes Fundacji Narodów Zjednoczonych)

„Niezależnie od tego, czy nauka o globalnym ociepleniu się myli – zmiany klimatyczne oferują największą szansę na stworzenie sprawiedliwości i równości na świecie”.
Christine Stewart (była kanadyjska minister środowiska)

„Nie ma znaczenia, co jest prawdą. Zależy to tylko od tego, co ludzie myślą, że jest prawdziwe ”.
Paul Watson (współzałożyciel Greenpeace.)

„Po raz pierwszy w historii ludzkości postawiliśmy sobie w pewnym okresie zadanie świadomej zmiany modelu rozwoju gospodarczego, który panuje od co najmniej 150 lat od rewolucji przemysłowej”.
Christiana Figueres (sekretarz generalny sieci ONZ Konwencja w sprawie zmian klimatu )

Kontrola populacji – eliminacja bezużytecznych ludzi

„Moje trzy główne cele to zmniejszenie populacji ludzkiej do około 100 milionów na całym świecie, zniszczenie infrastruktury przemysłowej i przywrócenie dzikiej przyrody z pełną bioróżnorodnością całemu światu…”
Dave Foreman (współzałożyciel Earth First )

„Prymitywne ekosystemy i zbiorowe potrzeby gatunków innych niż ludzie muszą mieć pierwszeństwo przed potrzebami i pragnieniami ludzi”.
Reed Noss, (jeden z wynalazców projektu Wildlands )

„Ludzie jako gatunek nie są cenniejsi niż ślimaki nagoskrzelne”.
John Davis (wydawca Earth First Journal ).

„Po dwóch lub trzech szklankach piwa wśród ekologów upowszechnia się idea, że gdyby tylko jedna katastrofa mogła zniszczyć rasę ludzką, inne gatunki znów miałyby szansę”.
Richard Conniff ( Magazyn Audubon )

„Gdybym się narodził na nowo, chciałbym wrócić na ziemię jako zabójczy wirus, aby zmniejszyć populację ludzką”.
Książę Phillip (Światowy Fundusz Ochrony Przyrody)

„Posiadanie dzieci powinno być przestępstwem przeciwko społeczeństwu, chyba że rodzice mają na to państwową licencję. Wszyscy potencjalni rodzice powinni być zobowiązani do stosowania środków antykoncepcyjnych, a rząd powinien zapewnić antidotum obywatelom wybranym do posiadania dzieci… ”
David Brower, Sierra Club

Zrównoważony rozwój = globalizm

„Wszystkie kraje i wszyscy interesariusze będą współpracować w celu wdrożenia tego planu… Jesteśmy zdeterminowani, aby podjąć odważne i transformacyjne kroki, które są niezbędne, aby wprowadzić świat na zrównoważoną i prężną ścieżkę. Ślubujemy, że nikt nie zostanie w tej wspólnej podróży.”
Z preambuły do Agendy 2030

„Pojawiające się„ zazielenianie ” naszej cywilizacji i potrzeba energicznego działania w interesie całej społeczności światowej nieuchronnie będą miały różnorodne konsekwencje polityczne. Być może najważniejszym z nich będzie stopniowa zmiana statusu Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nieuchronnie muszą przejąć niektóre aspekty rządu światowego.”
Michaił Gorbaczow (z przemówienia na Forum Stanu Światowego )

„Potrzebujemy ogromnej kampanii, aby odwrócić Stany Zjednoczone. Odwrotny rozwój oznacza doprowadzenie naszego systemu gospodarczego do harmonii z realiami ekologii i globalną sytuacją surowcową.”
Paul Ehrlich (Profesor Studiów Ludnościowych, Uniwersytet Stanforda)

Realizacja globalnej agendy na miejscu

„Regionalizm musi poprzedzać globalizm. Przewidujemy płynny system zarządzania od społeczności lokalnych, poszczególnych państw, stowarzyszeń regionalnych po samą Organizację Narodów Zjednoczonych.”
Komisja ONZ ds. Globalnego Zarządzania

„Nikt nie wie dokładnie, jak można osiągnąć zrównoważony rozwój i czy jest to w ogóle możliwe. Jednak panuje coraz większa zgoda, że jeśli ma to zostać osiągnięte na poziomie globalnym, to trzeba to osiągnąć lokalnie.”
Przewodnik planowania Lokalnej Agendy 21, ICLEI , 1996 r.

„Wierzymy, że planowanie powinno być narzędziem dystrybucji zasobów… i eliminowania wielkich nierówności bogactwa i władzy w naszym społeczeństwie… ponieważ wolny rynek nie jest do tego zdolny”. Oświadczenie dotyczące polityki , Plannersnetwork.org, Amerykańskie Stowarzyszenie Planowania

Resetowanie całego systemu gospodarczego

„Jaka jeszcze jest najskuteczniejsza strategia przejścia? Głównym celem nie jest walka z konsumpcyjnym społeczeństwem kapitalistycznym, ale zbudowanie dla niego alternatywy .” Ted Trainer , autor Transition to a Sustainable and Just World

„Zwykłe zamknięcie gospodarki nie zaprowadzi nas tam, gdzie chcemy. Tak jak potrzebujemy innowacji dla COVID-19, musimy również pozbyć się emisji ze wszystkich różnych sektorów i powstrzymać zmiany klimatu ... To wpływa na wiele obszarów, transport, przemysł, elektryczność, wszystkie te rzeczy i rolnictwo - przyczyniają się do emisje ... ” Bill Gates o Covid_Lockdowns

„ Prawa jednostki będą musiały ustąpić miejsca kolektywowi. "
Harvey Ruvin (ICLEI)

„Prawo do pełnego zatrudnienia i położenia kresu bezrobociu poprzez zagwarantowanie godnej płacy i bezpiecznej pracy, wspieranej przez związki zawodowe; ujednolicone ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich, bezpłatna edukacja od przedszkola po studia i prawo do niedrogich mieszkań… ” Ekonomiczna Karta Praw – Zielony Nowy Ład

„W ciągu roku 77% inwestorów instytucjonalnych nie chce już inwestować w firmy, które w żaden sposób nie są zrównoważone. Jeśli nie zostanie to zrobione zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, nie będzie finansowane.”
Klaus Schwab, Wielki Reset

„ Żaden przemysł ani gałąź gospodarki nie
oszczędzą skutków tych zmian. Milionom firm grozi
zniknięcie, a wiele branż stoi w obliczu niepewnej przyszłości;
kilku odniesie sukces ”.

Klaus Schwab, COVID-19: Wielki przewrót

„Chaotyczny rozwój miast zostaje zastąpiony dynamicznym systemem osadnictwa miejskiego… Region kształtuje ekonomiczna współzależność jego rozwoju… Region ma zunifikowany system transportowy, scentralizowaną administrację oraz ujednoliconą edukację i badania system." Radziecki architekt Aleksiej Gutnow. Idealne komunistyczne miasto , 1968

Cóż, oto jest. Jak myślisz, jakie są ich prawdziwe intencje? Czy jestem dziwakiem tylko dlatego, że cię cytowałem? Jest mnóstwo innych cytatów, do których mógłbym się odnieść, ale wykraczałoby to poza zakres tego artykułu.

Nasz kraj w chaosie:

- nasza gospodarka jest zablokowana
- zanika możliwość posiadania i kontrolowania własnej własności,
- szkoły publiczne stają się fabrykami, które produkują posłusznych idiotów globalnej wioski
- dług publiczny galopuje
- ceny gazu idą w zawrotnym tempie
- niszczona jest państwowa służba zdrowia
- Toczy się walka z chrześcijaństwem
a zagrożenie ze strony społeczeństwa totalnego nadzoru, które obserwuje wszystkie nasze kroki, rośnie.


Czy widzisz związek między powyższymi cytatami a obecną rzeczywistością na całym świecie?

Ciekawe, że Klaus Schwab, przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego, napisał swoją książkę pod tytułem „Covid 19; The Great Reset ”, twierdząc, że opiera się na lekcjach wyciągniętych podczas blokady Covid. Jednak książka została opublikowana dopiero w sierpniu 2020 r., zaledwie pięć miesięcy po zablokowaniu.

Celem książki, powiedział Schwab, jest wykorzystanie tego, czego nauczyliśmy się podczas blokady, aby pokazać nam, jak być rządzonym w tej nowej, niebezpiecznej epoce. Książka wyjaśnia, że pandemia jest konsekwencją zmian klimatycznych spowodowanych przez człowieka i że będziemy cierpieć z powodu niekończących się pandemii, jeśli nie zreorganizujemy społeczeństwa – to dokładnie to samo przesłanie, co Agenda 21.

Biorąc pod uwagę ilość czasu potrzebnego na wymyślenie pomysłu na książkę, zbadanie, a następnie napisanie i opublikowanie go – wszystko to, co należy zrobić w ciągu pięciu miesięcy od wybuchu pandemii, jest albo nadludzkie – albo doświadczenie Covida i ich Wielki Reset został zaplanowany z dużym wyprzedzeniem. Do tego dochodzi fakt, że dr. Fauci definitywnie przewidział w 2017 roku, że Donaldowi Trumpowi grozi niespodzianka pandemiczna – no cóż, rozumiecie.

Zakończę jeszcze jednym cytatem. To pochodzi od mojej przyjaciółki i imponującej wojowniczki przeciwko Agendzie 21, nieżyjącej już Rosy Koire :

„Agenda ONZ 21 / Zrównoważony Rozwój to plan działania dotyczący inwentaryzacji i kontroli wszystkich gruntów, wody, wszystkich minerałów, wszystkich roślin, wszystkich zwierząt, wszystkich struktur, wszystkich środków produkcji, wszystkich informacji, całej energii i wszystkich ludzi na świecie. INWENTARYZACJA I KONTROLA!”

Z tym właśnie mamy do czynienia. O to właśnie opowiada każdy z tych cytatów – regulując wszystkie aspekty naszego życia, aby realizować swój program inwentaryzacji i kontroli wszystkich rzeczy na ziemi. To jej słowa - nie moje!

Albo staniemy razem, aby to zakończyć, albo poniesiemy konsekwencje. Zamykam moją sprawę!

*******

Tom DeWeese jest czołowym narodowym orędownikiem wolności jednostki, wolnej przedsiębiorczości, prawa do własności prywatnej, prywatności, powrotu do fundamentów edukacji oraz suwerenności i niezależności Ameryki.

Źródło: americanpolicy.org/…an-agenda-for-world-domination-or-am-i-just-a-nut/