BOJÍTE SA COVID PASU? LEN POČKAJTE, ČO PRÍDE PO ŇOM!

CommonPass, ktorý bol pôvodne vyvinutý na sledovanie testovania a očkovania na COVID, pripravuje pôdu pre biometrický dohľad. Nakoniec bude prepojený so všetkými vašimi lekárskymi záznamami, digitálnym identifikátorom. Aj s digitálnym bankovníctvom a systémom sociálneho kreditu, varuje doktor Joseph Mercola.

Pojem nutnosti predložiť dôkaz o dobrovoľnom lekárskom zákroku na účely cestovania alebo účasti na verejných udalostiach by mal byť v demokratických krajinách bezprecedentný, predstavuje sa však ako opatrenie na ochranu verejného zdravia. V skutočnosti je ohrozená vaša sloboda bežného života. Samozrejme, pokiaľ nesúhlasíte s prijatím vakcíny na COVID-19. A to môže byť iba začiatok!


Čo potrebujete vedieť o CommonPass

Projekt Commons a Svetové ekonomické fórum spoločne vytvorili Common Trust Network, ktorá vyvinula aplikáciu CommonPass. Tá má v blízkej budúcnosti slúžiť ako zdravotný pas.

Aplikácia umožňuje používateľom nahrávať lekárske údaje, ako napríklad výsledok testu COVID-19 alebo doklad o očkovaní, ktorý následne vygeneruje QR kód, ktorý úradom ukážete ako svoj zdravotný pas. Navrhovaný spoločný rámec „na bezpečné otvorenie hraníc“ na celom svete zahŕňa :

Každý štát musí zverejniť svoje kritériá skríningu zdravia pri vstupe do krajiny v štandardnom formáte.
Každá krajina musí zaregistrovať dôveryhodné zariadenia, ktoré vykonávajú laboratórne testy COVID-19 a podávajú vakcíny uvedené v registri CommonPass.
Každá krajina bude akceptovať stav skríningu zdravia od zahraničných návštevníkov prostredníctvom aplikácií a služieb postavených na rámci CommonPass.
Identifikácia pacienta sa zhromažďuje v čase odberu vzorky alebo očkovania pomocou medzinárodného štandardu.
CommonPass bude integrovaný do procesov registrácie letov a rezervácií hotelov.

CommonPass bude nakoniec integrovaný s už existujúcimi osobnými aplikáciami pre zdravie, ako sú Apple Health a CommonHealth. Ak chcete cestovať, vyhodnotia sa vaše osobné zdravotné záznamy a porovnajú sa s požiadavkami krajiny na vstup. Ak ich nesplníte, budete presmerovaní na schválené miesto testovania a očkovania.

Základ pre CommonPass bol položený už v apríli 2020 Rockefellerovou nadáciou a je súčasťou zavedenia globálneho dohľadu a sociálnej kontroly známeho ako „ Veľký reset “.


Aplikácia CommonPass aj inteligentné karty už prichádzajú

CommonPass je iba jedným príkladom aplikácií vyvíjaných na sledovanie vašich osobných zdravotných údajov a ich prevod na digitálny zdravotný identifikátor, ktorý budete musieť naskenovať, aby ste mohli absolvovať svoj každodenný život. Spoločnosť IBM vyvinula preukaz Digital Health Pass, pomocou ktorého môžu spoločnosti hodnotiť všetko – od výsledkov testov na koronavírus a očkovania až po teplotu jednotlivca.

Okrem cestovania a cestovného ruchu sa zdravotné pasy budú používať na účely zdravotnej starostlivosti, spoločenské akcie, koncerty, športové udalosti, vstup do tovární a úradov, ba dokonca aj v školách a centrách starostlivosti o deti.

Aj keď mnohé krajiny tvrdia, že vakcína COVID-19 nebude povinná, no bez očkovania nebudete môcť napríklad cestovať, zúčastňovať sa na spoločenských udalostiach alebo dokonca vstúpiť na pracovisko. Ide v podstate o to isté. Rozlišovanie medzi očkovanými a neočkovanými by bolo rovnaké ako povinné očkovanie.

Už v roku 2018 Európska komisia vypracovala návrh na posilnenie spolupráce proti chorobám, ktorým sa dá predísť očkovaním, vrátane spoločných opatrení na zvýšenie zaočkovanosti. Zdá sa, že zdieľanie súkromných informácií o zdraví vrátane toho, kto sa rozhodne vakcínu COVID-19 nedostať, je súčasťou tejto spoločnej akcie.


Sledovanie je tu

Pred rokom by bolo ťažké predstaviť si rozsiahle prijatie aplikácií pre mobilné telefóny, ktoré zhromažďujú váš stav očkovania a konvertujú ho na zdravotný pas. Ten možno budete musieť čoskoro predložiť, aby ste mohli cestovať alebo sa zúčastňovať rekreačných podujatí, ako sú koncerty, alebo dokonca navštevovať školu alebo ísť do práce. Ale v súvislosti s pandémiou sa to zrazu považuje za potrebné pre verejné zdravie.

CommonPass, ktorý je teraz partnerom Svetového ekonomického fóra, predstavuje začiatočnú fázu hromadného sledovania pod zámienkou ochrany každého pred infekčnými chorobami.

Je neoddeliteľnou súčasťou Veľkého resetu a štvrtej priemyselnej revolúcie, ktorá sa zmenila na transhumanizmus. V minulých rokoch sa tento plán označoval ako „nový svetový poriadok“ alebo „jednotný svetový poriadok“. Všetky tieto pojmy však odkazujú na program, ktorý má rovnaký konečný cieľ.

Ako vysvetlil novinár James Corbett, pre tých, ktorí zabudli na to, o čom je Nový svetový poriadok , je to „centralizácia kontroly do menej rúk, globalizácia a transformácia spoločnosti prostredníctvom orwellovských technológií dozoru.“

Inými slovami, ide o technokraciu , kde my ľudia nič nevieme o vládnucej elite, zatiaľ čo každý aspekt nášho života je sledovaný a manipulovaný kvôli zisku. Sledovanie výsledkov testov COVID-19 a očkovanie pripravuje pôdu pre biometrický dohľad a sledovanie, ktoré budú nakoniec prepojené so všetkými vašimi ďalšími lekárskymi záznamami, digitálnymi identifikáciami, digitálnym bankovníctvom a systémom sociálneho kreditu.


NA SUMMITU WEF V SRPNU MÁ OFICIÁLNĚ ODSTARTOVAT CELOSVĚTOVÝ “VELKÝ RESET”. JAK BUDE VYPADAT SVĚT PO ROCE 2030?

Nebudete nic vlastnit, nebudete mít žádné soukromí, ale přesto budete šťastní. Přesně to je heslo tzv. “Velkého resetu”. V tomto duchu se má dál vyvíjet celý svět. Nebude to ovšem svět jakkoli svobodný, bude to svět, kde bude každý pod důkladným dohledem, přičemž vlastnictví jakéhokoli majetku bude výsadou těch nejvyšších (j)elit. Nevěříte? Pak se ptám, zda by kdokoli z vás věřil tomu, že budou školy víc než rok zavřené, že budou zákazy nočního vycházení, že budeme nuceni mít na veřejnosti zakryté dýchací cesty, že budou úmyslně přivedeny ke krachu statisíce restaurací, obchodů a jiných živností po celém zejména západním světě. Kdo z vás by tomu tak 3 roky nazpět věřil? A přesto je to realita.

K tématu tzv. “Great resetu” jsem napsala už několik článků a na jiných alternativních médiích se dozvíte spoustu dalších informací. Pak se zdá, že už není co k tématu uvádět. Nyní je zde však další, poměrně důležitá informace. Velký reset má odstartovat zcela oficiálně už letos v srpnu. Níže si povíme něco o tom, co na nás globalisté chystají a co to vlastně WEF je, ale také co je na programu summitu.
Velký reset by také bylo možno nazvat velkým vyvlastněním, protože to je to, čím ve skutečnosti je: velké vyvlastnění, které nyní Světové ekonomické fórum plánuje. Co je ovšem Světové ekonomické fórum (WEF), za organizaci? Je pravda, že Světové ekonomické fórum je neziskovka (ovšem vysoce zisková), která sama o sobě nemá oficiálně žádnou moc. WEF však sdružuje nejvýznamnější lídry mezinárodní ekonomiky, nejvýznamnější lídry všech zemí světa, tzv. politickou a ekonomickou elitu. A tato elita již potřebnou moc má.

Summit WEF, který se bude konat v Singapuru v srpnu, má zahájit kampaň Great Reset a zahájit ji po celém světě.
A Světové ekonomické fórum také hovoří o účasti všech významných globálních lídrů z politiky a podnikání. Půjde zejména o zástupce všech vlád, které na reset přistoupily a k jeho realizaci napomáhají. Budou-li tedy WEF v srpnu účastni zástupci všech vlád a vysoce postavení politici (zřejmě představitelé OSN, EU apod.), nemůže jít o nedůležité setkání. Sami organizátoři o summitu uvádí:

“Toto Světové ekonomické fórum bude prvním globálním summitem o vedoucích pozicích. Tento summit se bude zabývat výzvami zotavení z pandemie a vytvoření základu pro inkluzivní a udržitelný svět.”
“Velký reset” je v knize Klause Schwaba, zakladatele WEF, poněkud eufemisticky označován jako “velké pozdvižení”. Podle knihy, kterou vydal loni na podzim, má být covidová krize v EU použita jako urychlovač změn, aby se tato agenda posunula kupředu. A říká to zcela otevřeně, pandemie je vzácná příležitost – a především říká zcela jasně: nemůžeme se vrátit ke starému normálu. Musíme vybudovat zcela nové základy pro naše hospodářské a sociální systémy. Musí se zúčastnit každá země od USA po Čínu a každý průmysl od ropy a plynu po technologický průmysl musí být transformován. To je plán WEF, plán velké transformace.

Německo je napsaným lídrem EU, jak jste si mohli sami povšimnout, naše vláda v mnohém Německo kopíruje. Co plánuje Německo, bude se zřejmě týkat také nás. Před několika dny předseda Spolkového sněmu Schäuble řekl: “Domnívám se, že pandemie spíše zvýší prostor pro činnost v politice a především pro to, co je mnohem, mnohem důležitější: koronavirová krize je skvělou příležitostí ke změně.”

Jistým začátkem Velkého resetu v EU již bylo ono mamutí zadlužení, kdy bylo 750 miliard EUR rozděleno po celé EU. Ovšem tím, kdo tyto peníze půjčuje, jsou přesně ti, kdo Velký reset plánují. Globalisté, vlastnící ony finanční instituce a plně ovládající i samotnou EU. Na této údajné “půjčce” je velmi zajímavý i fakt, že zde ručí méně zadlužené země za splácení zemí bankrotujících. Nejde tedy o to daným zemím jakkoli pomoci, ale zavázat si je, posléze svět globalizovat a sjednotit pod jednu světovládu. To je součástí globalizace, likvidace národních států a národů Evropy.
Co tedy plánují? Jak si vlastně představují svět po roce 2030? To se dozvíte z programu summitu, jehož hlavním mottem je:

“Všechny produkty se stávají službami. Nic nevlastním. Nemám auto, nevlastním dům, nevlastním žádné vybavení, dokonce ani oblečení.”

A v malém měřítku to již můžeme vidět v Německu, kde například Zelení chtějí nejen zakázat výstavbu rodinných domů. Takže majetek by měl být minulostí. Co to bude znamenat, když už nebudeme nic vlastnit? Vše se bude sdílet, takže vše si budete půjčovat.

Jak to bude vypadat, když budete potřebovat například auto? Nějaký úřad – buď stát nebo ekonomický úřad – například určí, že můžete používat auto dvakrát týdně v pondělí a pátek od 14:00 do 16:00. Tímto jste naprosto pod kontrolou. Auto tak použijete ne tehdy, kdy chcete vy, ale kdy je vám to určeno. A podobně to bude se vším, dokonce i s domácími spotřebiči nebo jakýmkoli majetkem; šílené ovšem je, že nikdo údajně nemá vlastnit například ani oblečení!! Sice netuším, jakým způsobem má mezi lidmi “kolovat” například spodní prádlo, ale totéž mi nejde do hlavy ani v případě jiných každodenních potřeb, zejména pak nepřenosných, kde je sdílení úplný nesmysl (např. jak chcete sdílet kartáček na zuby??). Tedy sdílení musí mít jisté meze, neboť tak, jak jej prezentují někteří fanatici z WEF, je to nepředstavitelné….

Avšak na summitu WEF přijde na program i migrační pakt, podle nějž má být migrace něčím zcela běžným, podle globalistů by mělo žít velké vykořeněné společenství lidí společně v barevné směsi bez odkazu na kulturu a původ. Tedy pro to, aby mohly být plány realizovány, musí dojít k tomu, aby byli lidé vykořenění. Když lidé ztratí svoji kulturu a svoji historii a již nevlastní majetek, je samozřejmě mnohem snazší s nimi manipulovat a především nejsou tak svobodní. Pokud mám vlastní byt či svůj vlastní dům, své vlastní auto, pak se mohu chovat jinak, než když musím dostat něco od autority pokaždé, když danou věc potřebuji.

Světové ekonomické fórum také uvádí, že:

“Hodnoty, které vybudovaly Západ, byly testovány do té míry, že byly prolomeny”.

Co tím chce Světové ekonomické fórum říct? De facto jen to, že tyto hodnoty se neslučují s hodnotami, které WEF proklamuje. V západní společnosti většina lidí něco vlastní, což se ovšem neslučuje s tím, co hlásá WEF.
“Nevlastním nic, nemám žádné soukromí a život nikdy nebyl lepší.” To tvrdí globalisté a to se nám nyní pokouší i vnutit. Povšimněte si všeho, co prosazují neomarxisté typu Zelených či Pirátů. Je to totéž. Všímejte si zostřující se cenzury, postupné likvidace evropských tradic a po staletí budovaných hodnot. Zaznamenali jste, že “vypadly” už dvoje Velikonoce, zatímco muslimům se ramadán stále udržuje? Islám má být jen zbraní k likvidaci Evropy a západního stylu života, ale i ten jednou padne. Vypadly už jedny vánoce a další budou následovat. Kdokoli, kdo dnes v Evropě hlásá příslušnost k národu, je nazýván extremistou. Nejste-li zaníceným globalistou a nehodláte-li následovat zvrhlé plány WEF, pak jste určeni k tomu žít na okraji společnosti.

Také to se uvádí na stránkách WEF, kde se dozvíte, že i globalisté počítají s jistým odporem, přičemž odpůrci těchto plánů budou žít mimo města, na okraji společnosti. A předpokládám, že i bez všech benefitů, určených jen pro poslušné.

Globalisté sezvali na srpnový summit WEF své velmi štědře honorované slouhy. V jejich přítomnosti se má oficiálně Velký reset odstartovat. Všichni, kdo se budou účastnit, pak pojedou přesně podle na summitu získaných not. Kdo sleduje plány WEF, moc dobře ví, co se chystá. Většina lidí ovšem netuší, že život se už nikdy nemá vrátit do normálu. Možná by i mohl, ale globalisté už dávno připravili zcela jinou budoucnost. A bude-li co do talíře, pak většina lidí tuto budoucnost – zdá se – akceptuje.

Autor: Slovanka

Zdroj: pravyprostor.cz

Svätý Boh to však tak dlho nedovolí a čoskoro v blízkej budúcnosti zasiahne veľkou silou a samozrejme dopustí mnohé veci ako občianske vojny, revolúcie, 3 svetová vojna atď..


ČO SA SKRÝVA ZA PLANDÉMIOU COVID-19? – gloria.tv

Naomi Wolfová – Důrazné varování před vakcinačními pasy – gloria.tv

Video z roku 2016 – gloria.tv

Eurokomisár pre justíciu Reynders prezradil detailné informácie o fungovaní covidových pasov. – gloria.tv

Vakcinační pasy, roušky, zákazy – tohle už dávno není o viru – gloria.tv

M. Kotleba v dojemnom videu so synom. Podstatný je obsah aspoň polovic…
dyk
Potvrdené!!!
Arcibiskup Bober je v nemocnici.
Náš dekan prosil o modlitby zaňho.More
Potvrdené!!!

Arcibiskup Bober je v nemocnici.

Náš dekan prosil o modlitby zaňho.
dyk
https://m.
facebook.
com/story.php?
story_fbid=2293705727431450&id=100003761348864&sfnsn=waMore
https://m.

facebook.

com/story.php?

story_fbid=2293705727431450&id=100003761348864&sfnsn=wa
dyk
facebook.com/login/
Benefity prevyšujú, ale benefity farmafiriem a nimi platených lekvárov :)))More
facebook.com/login/

Benefity prevyšujú, ale benefity farmafiriem a nimi platených lekvárov :)))
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Škoda,že gloria.tv FB odkazy blokuje.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Musíš skopírovať článok alebo stiahnuť a nahrať video ako ja robím z rôznych stránok.
dyk
Ja nemam na facebooku konto.
Je tam urivok zo sprav myslím z RTVS, kde hovoria o tom, že nevedia, ako bude telo reagovať.
...
Vrajže arcibiskup Bober je v nemocnici.
...More
Ja nemam na facebooku konto.
Je tam urivok zo sprav myslím z RTVS, kde hovoria o tom, že nevedia, ako bude telo reagovať.

...
Vrajže arcibiskup Bober je v nemocnici.

...
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Tak keď propagoval diabolské "vakcíny" nie je sa čo čudovať a keď možno aj on si pichol mňamku.
Marieta Ria
Martin možno?... však pred časom o. biskupi vydali vyhlásenie, že sú zaočkovaní! Chápala som to, že všetci, či nie?
Peter(skala)
Možno by bolo, keby bol tak falošný ako tí, čo navonok len hrali ako si dali vpichnuť vakcinu, ale Bober je skôr naivnýýýýýýýýýýýýýý a preto sa dal plne zaočkovať.
Naivita je to, čo mnohých biskupov priviedla ku očkovaniuMore
Možno by bolo, keby bol tak falošný ako tí, čo navonok len hrali ako si dali vpichnuť vakcinu, ale Bober je skôr naivnýýýýýýýýýýýýýý a preto sa dal plne zaočkovať.

Naivita je to, čo mnohých biskupov priviedla ku očkovaniu
dyk
Tak oni nepozerajú internet, ale sú odkázaný na informácie od svojich "odborníkov", ktorí pravdepodobne sú platený farmabiznisom. To isté aj Pápež
Marieta Ria
... keď ide o takú vážnu vec, takýto zásah do tela, aby si niekto nenašiel čas a nezistil si tie základné informácie? Keď vydávali stanovisko, ako je to všetko morálne v poriadku a zdravie zachraňujúce... Veď oni sami odpovedali na otázky a dilemy svojich veriacich - tak by sa patrilo byť v obraze. Ale im stačí, že je zaočkovaný pápež a to je najväčší dôkaz o správnosti takéhoto konania.
... Hovo…More
... keď ide o takú vážnu vec, takýto zásah do tela, aby si niekto nenašiel čas a nezistil si tie základné informácie? Keď vydávali stanovisko, ako je to všetko morálne v poriadku a zdravie zachraňujúce... Veď oni sami odpovedali na otázky a dilemy svojich veriacich - tak by sa patrilo byť v obraze. Ale im stačí, že je zaočkovaný pápež a to je najväčší dôkaz o správnosti takéhoto konania.
... Hovorím len toľko, že Pán Boh sa vysmievať nedá...Sú to príliš veľké "náhody" - pred časom biskup Sečka zakázal M. Kuffovi ísť na modlitbové stretnutie pred prezidentský palác proti Istanbulu (keď išlo o ochranu života nenarodených) a onedlho si ho Pán povolal. Teraz je téma potratených detí znova na pretrase v podobe "vakcín", ktoré propagoval biskup Bober. Snáď mu Pán osvieti rozum a on precitne zo svojho konania... môj názor.
One more comment from Martin - Patrón Svätý Malachiáš
johanika
Asi je to naša skúška. Nikde nepôjdeme, žiadne obchody nebudú pre nás otvorené...ale pred smetnými nádobami je dnes dosť toho, možno nám "zaočkovaní" nechajú nejakú obuv a oblečenie, spotrebný tovar, ktorý bude pre nich trendovo nepotrebný...
Vžijeme sa do čias 2. sv. vojny. Čo si dáme na oblečenie miesto žltej hviezdy? Asi ten znak covidu.
8 more comments from Martin - Patrón Svätý Malachiáš