Clicks2K
pl.news
1

Policja w kaplicy Piusa X

Policja przybyła do prowadzonego przez Bractwo Piusa X kościoła Przemienienia w Toronto w Kanadzie, James Delinis pisze na Twitter.com.

Służby wręczyły zawiadomienie o istniejących ograniczeniach dotyczących zgromadzeń.

Podczas środowej mszy św. w średniej wielkości kościele było dziesięć osób (zdjęcie przedstawia mszę w listopadzie 2019 r.).

Grafika: © FSSPX, #newsZkrvbkdwky

Mark0S
"Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje …More
"Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was kochał jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: "Sługa nie jest większy od swego pana". Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał."