Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
TerezaK
648

Zjevení podle Jána

🔔 🔥 💧 VAROVÁNÍ: Bezpečné přístavy? VĚCI BUDOU VELMI HRBOLATÉ... PŘIPRAVTE SE!!!!
Elizabeth Marie, 16.listopadu 2022 (přijato 15.11.2022)
WARNING MESSAGE: Safe Havens? Things are about to get VERY BUMPY...PREPARE!!!! - Elizabeth Marie - 444 Prophecy News
POSELSTVÍ:
"Řekni MÝM LIDEM, aby upřeli OČI NA MĚ, a ne na své okolnosti... protože VŠICHNI SE VELMI ZNEKLIDNÍ, VELMI RYCHLE!"
SEMENA SVÁRU, která byla zasazena, zakořenila a projeví znepokojivou sklizeň. V zákulisí, kam většina nevidí, jsou PLÁNY a NIČENÍ a ŽAL. Pocházejí z rukou člověka, ale já jim to dovolím.
ZEMĚ SE BUDE OTŘÁSAT A CHVĚT tím, co přichází. Ekonomika padne a budou následovat hladomor a nemoci. KONĚ (Zjevení 6) byli propuštěni a PEČETI se otevřely. BUDOU JEN RŮST NA INTENZITĚ.

VYZÝVÁM Mé lidi, aby měli dokořán OTEVŘENÉ OČI a nebyli zaslepeni tím, co přichází. Mohou se tak připravit, jak nejlépe dovedou. Mnozí neuvidí koně přicházet a budou ušlapáni. Nestane se tak MÝM LIDEM, kteří JSOU PROBUZENÍ A PŘIPRAVENÍ!

PŘIPRAVTE SVÉ DOMOVY,
připravte své RODINY,
připravte svou DUŠI.

POJĎ KE MNĚ NA KOLENA, pokořuj se a HLEDEJ MOU TVÁŘ. Povedu tě a nasměruji… a UKÁŽU TI, CO MÁŠ DĚLAT...
OTEVŘU DVEŘE, které je třeba otevřít, a ZAVŘU ty, KTERÉ NEJSOU ODE MĚ.

MNOZÍ SE POTŘEBUJÍ POHNOUT a uniknout z cesty, takže v tomhle MĚ hledejte.

MNOZÍ SE MUSÍ SEJÍT, protože v číslech je síla. NEPŘÍTEL PŘICHÁZÍ IZOLOVAT a držet od sebe MŮJ LID, ale já říkám, že MÁTE SE SEJÍT PRO POVZBUZENÍ A ZAOPATŘENÍ.

„Nezanedbávejte společná shromáždění, jak to někteří mají ve zvyku, ale napomínejte se tím více, čím více vidíte, že se blíží den Kristův.“ - Židům 10:25

Spojte se navzájem a ZAČNĚTE VYTVÁŘET VAZBY. Pomohu urychlit tento proces SPOLEČENSTVÍ A UCTÍVÁNÍ. Nyní není čas couvat, ale jít vpřed. NEDOVOLTE , aby vás přepadl STRACH NEBO ÚZKOST a aby vás paralyzovaly. Místo toho CHOĎTE VE VÍŘE S MOU PEVNOSTÍ, kterou dávám Mým vlastním.

Nastavte si své VLASTNÍ ZDROJE JÍDLA už teď... protože se blíží doba, kdy VĚCI BUDOU NEDOSTUPNÉ a budete muset IMPROVIZOVAT!

NAUČTE SE HOSPODAŘIT a ŽÍT Z PŮDY. Farmáři jsou potřeba a budou skvělým doplňkem vaší komunity!

PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE, PŘIPRAVTE SE!

NEČEKEJTE, až bude pozdě! Věci se mění velmi rychle, proto se držte tohoto varování!

VOLÁM MÉ LIDI, aby se nyní připravili! NEODKLÁDEJTE TO NA ZÍTŘEK, co je třeba UDĚLAT DNES!

POSLOUCHEJTE MŮJ HLAS a MOJE VEDENÍ – dám je těm, kdo o to požádají. ČEKEJTE NA TO… a ono to přijde!!!

Jediný a pravý KRÁL,
JEŽÍŠ NAZERETSKÝ“
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

PÍSMO:
Žalm 27:14:
„Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!“

Matouš 28-30
„Pojďte ke mně, všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout. 29Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.30Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží.“Zjevení podle Jána
Samson1
Co udělají mravenci, když se zapne telefon: Co udělají mravenci, když je telefon aktivní? | By Zuzi | Facebook
Samson1
Dnes jsem viděl několik videí, kdy zvířata chodí v kruhu, něco se děje.facebook.com/photo/?fbid=1331903897375387&set=pcb.1331903987375
TerezaK
Přesně tak.
One more comment from TerezaK