Clicks598
Stylita
19

Boží slovo na den 19.11. A.D.2020

Když se Ježíš přiblížil k Jeruzalému a uviděl město, zaplakal nad ním a řekl: „Kéž bys v tento den poznalo i ty, co je pro tebe k pokoji! Nyní však je to tvým očím skryté. Neboť přijdou na tebe dny, kdy tě tvoji nepřátelé obklíčí náspem, oblehnou tě a sevřou ze všech stran, srovnají tě se zemí, (vyhladí) tvé děti a nenechají v tobě kámen na kameni, protože jsi nepoznalo čas, kdy ti Bůh nabídl svou přízeň.“
Lk 19,41-44
Stylita
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, uviděl jsem v pravici toho, který seděl na trůně, svitek popsaný uvnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. Také jsem spatřil mocného anděla, jak velkým hlasem provolává: „Kdo je hoden ten svitek otevřít a rozlomit jeho pečeti?“ A nikdo ani na nebi, ani na zemi, ani v …More
Z denní liturgie
m.liturgie.cz/misal/06mezidobi/33_04.htm

1. čtení:
Čtení z knihy Zjevení svatého apoštola Jana.
Já, Jan, uviděl jsem v pravici toho, který seděl na trůně, svitek popsaný uvnitř i zvenčí, zapečetěný sedmi pečetěmi. Také jsem spatřil mocného anděla, jak velkým hlasem provolává: „Kdo je hoden ten svitek otevřít a rozlomit jeho pečeti?“ A nikdo ani na nebi, ani na zemi, ani v podsvětí nemohl ten svitek otevřít a do něho nahlédnout. Já jsem velice plakal, že nikdo nebyl shledán hodným, aby ten svitek otevřel a nahlédl do něho. Ale jeden z těch starců mi řekl: „Neplač! Hle, zvítězil lev z Judova kmene, Davidův potomek. On ten svitek s jeho sedmi pečetěmi otevře.“ A viděl jsem mezi trůnem se čtyřmi bytostmi a mezi starci Beránka, (který vypadal) jako zabitý. Měl sedm rohů a sedm očí, to je sedm Božích duchů, poslaných na celou zemi. (Beránek) přišel a vzal svitek z pravice toho, který seděl na trůně. A když ten svitek vzal, ty čtyři bytosti padly před Beránkem a také těch čtyřiadvacet starců, z nichž každý držel citeru a zlatou misku plnou kadidla: to jsou modlitby svatých. A zpívali píseň novou: „Jsi hoden vzít svitek a rozlomit jeho pečeti, protožes byl zabit a svou krví jsi vykoupil Bohu (lidi) z každého kmene, jazyka, lidu i národa a vytvořil jsi z nich našemu Bohu království a kněze vládnoucí nad zemí.“
Zj 5,1-10

Žalm:
Vytvořil jsi z nás našemu Bohu království a kněze.
Nebo: Aleluja.

Zpívejte Hospodinu píseň novou,
jeho chvála ať zaznívá ve sboru svatých.
Ať se raduje Izrael ze svého tvůrce,
synové Siónu ať jásají nad svým králem.

Ať chválí jeho jméno tancem,
ať mu hrají na buben a na citeru,
neboť Hospodin miluje svůj národ
a pokorné zdobí vítězstvím.

Ať svatí jásají chvalozpěvem,
ať se veselí na svých ložích.
Boží chválu ať mají v hrdlech.
Všem jeho svatým bude to ke cti.
Zl 149

Evangelium:
Lk 19,41-44
U.S.C.A.E.
práve včera bolo to najsmutnejšie výročie v dejinách Ruska a to storočnica od vydania vyhlášky číslo 471 ktorú spoločné vydali ľudové komisariáty ochrany zdravia a spravodlivosti a obsah nie je ani o zdraví a už vôbec nie o spravodlivosti povoliť vraždy nenarodených detí pod takou gesciou je vyslovený diablov výsmech Pravde a kde je putin že to ešte KOMPLETNE nezrušil? a my nie sme o nič lepší …More
práve včera bolo to najsmutnejšie výročie v dejinách Ruska a to storočnica od vydania vyhlášky číslo 471 ktorú spoločné vydali ľudové komisariáty ochrany zdravia a spravodlivosti a obsah nie je ani o zdraví a už vôbec nie o spravodlivosti povoliť vraždy nenarodených detí pod takou gesciou je vyslovený diablov výsmech Pravde a kde je putin že to ešte KOMPLETNE nezrušil? a my nie sme o nič lepší teraz píšem za Slovensko

jeden z dôkazov že Rusko sa neobrátilo ale raz sa obráti

ale bolo obdobie keď v Rusku potraty zakázali a urobil to stalin áno dobre čítate stalin úmysel nech hodnotí Boh vlastne Ten to už urobil ale fakty sú fakty
Kallistratos
No vida Theodoro jak umíš kupodivu souvisle a srozumitelně psát :) - viz to zažlucené... Vidím tam slůvko korpus, zbývá už jen ta Joskova - matrice. Inu, věřme v Církev, která patří Kristovi a pokud budeme hodní a budeme mít na mysli dobré směrem k druhým, pak nemůžeme minout. Patří nám přítomnost... zde uskutečňujme věci ušlechtilé. 😊
Kallistratos
Theodoro, tvé mentorování a urážky mikeho US a mne mi připadají, že více než víra tě prostě zajímá pozemská ideologie. Jsi troll? Byla bys vzorový ruský troll. Možná máš krycí jméno Kopějka. 😂 Promiň.
Stylita
Dnes slavíme svátek svaté Mechtildy /Matyldy z Hackeboru-Elpedská/
Mechtildis
19. listopadu, připomínka
Postavení: panna, mystička OSB
Úmrtí: asi 1298
Atributy: holubice, kniha, slepá osoba
Pocházela ze saské hraběcí rodiny. Již od dětství byla vychovávána v klášteře a později se sama stala řeholnicí. V Helftě vedla řeholní školu, pěvecký sbor při mši a Liturgii hodin. Vynikala zejména pokorou a …More
Dnes slavíme svátek svaté Mechtildy /Matyldy z Hackeboru-Elpedská/
Mechtildis
19. listopadu, připomínka
Postavení: panna, mystička OSB
Úmrtí: asi 1298
Atributy: holubice, kniha, slepá osoba
Pocházela ze saské hraběcí rodiny. Již od dětství byla vychovávána v klášteře a později se sama stala řeholnicí. V Helftě vedla řeholní školu, pěvecký sbor při mši a Liturgii hodin. Vynikala zejména pokorou a obětavostí. Později odhaleným tajemstvím byl její mystický život, pro který je označována za důvěrnici Ježíšova Srdce.
...
Z pokory dlouho mlčela o svém mystickém životě, s nímž se po čase musela svěřit svému zpovědníku a odhalila ho později i některým sestrám, jimž důvěřovala. Měla dar setkávat se jako vizionářka s Kristem, dar nazírání i poznávání Božích přání a záměrů ke spáse lidstva. S tím souviselo zříkání se všeho světského a láskyplná odevzdanost Bohu.
V zápiscích později zaznamenala svou oddanost Pánu slovy: „Kdybych získala všechnu sílu a zdraví, co jsem mívala, nechtěla bych je, pokud by se to protivilo tvé vůli, Pane. Chci všechno, co ty chceš, a proto, že to chceš ty. Chci stejně milé i protivné věci.“
Svá vidění a spojení s Ježíšem popsala v knize, která vyšla brzy po její smrti s názvem: „Kniha o zvláštní milosti.“
Můžeme se zamyslet nad uvedenými slovy Pána Ježíše k sestře Mechtildě:
„Všeho mám přehojně, trpím jen nedostatkem lidských srdcí (lidské lásky).“ – „Nic mne tak netěší, jako lidské srdce.“
„Máš možnost mě přitáhnout už pouhou vůlí; takovým způsobem nepřitáhneš ani pouhou nitku, ani střepinu, ale mne přitáhneš každým úkonem vůle, každým vzdechem.“
„Kdyby člověk věděl, kolik spásné milosti mu pramení z přijímání mého Těla, omdlel by radostí.“ – „Kdyby někdo zničil celý svůj život, kdyby těžkými hříchy všecko promarnil, jak chce znovu vše napravit, ať lituje, ať přistupuje často k Svátosti Oltářní. Tato Svátost obsahuje všechna dobra, všechny poklady milosti.“ – „Čím častěji a hodněji někdo přistupuje k Svátosti Oltářní, tím více v jeho duši působím, tím více posvěcuji jeho skutky.“
Přesný rok úmrtí se nedochoval, zemřela zřejmě ve věku nedožitých 60 let. Zaznamenána jsou však její poslední slova: „Dobrý, milý Ježíši, konečně přicházíš, ó jak ti děkuji.“
zdroj: catholica.cz/?id=4845
U.S.C.A.E.
prisudzovať dielo Božie satanovi kde som to už len videl máme prototyp v NZ v odmietačoch Krista! a ináč bola doba keď duchovenstvo neverilo v Božstvo Krista a volá sa Arianizmus a nie len tak nejaké duchovenstvo ale vysoká Hierarchia a to už nebola židovka ale Kresťanka Katolíčka je hierarchia dobier a národnosť je jasne pod príslušnosťou ku Kristovej Cirkvi a tých nemôže byť viac ako JEDNA

a …More
prisudzovať dielo Božie satanovi kde som to už len videl máme prototyp v NZ v odmietačoch Krista! a ináč bola doba keď duchovenstvo neverilo v Božstvo Krista a volá sa Arianizmus a nie len tak nejaké duchovenstvo ale vysoká Hierarchia a to už nebola židovka ale Kresťanka Katolíčka je hierarchia dobier a národnosť je jasne pod príslušnosťou ku Kristovej Cirkvi a tých nemôže byť viac ako JEDNA

a vy to robíte aj v opačnom poradí že dielo diablovo prisudzujete Bohu a herézy voláte vierou
U.S.C.A.E.
a Boh na toto hľadí pri osobnom súde? tam mi nič nepomôže že som Slovan niečo iné bude účtovať bude síce prihliadať na národnostnú a národnú povahu a z toho plynúce sklony ale tam to skončí žiadne výhody z toho mať nebudem a tak je to Spravodlivé lebo už nie je ani žida ani gréka

váš šovinizmus je odporný
5 more comments from U.S.C.A.E.
U.S.C.A.E.
písal som kto môžeš pochopiť pochop 😊
U.S.C.A.E.
Arianizmus bol príklad obrovskej krízy v ľudskej časti Cirkvi vážne nebola Katolíčka keď je Matkou Hlavy Cirkvi? vážne? a Jej dal Milosť Božiu v momente Jej počatia a v podstate o nič iné sa nejdená Katolíkovi ako o to aby žil a zomrel v Milosti posväcujúcej

dokonca a to už nepredýchate bola pod právomocou svätého Petra
U.S.C.A.E.
a čo som včera písal z protestantizmu hop ku východnému rozkolu až tak presne to nemusíte plniť 😊 rozkol to je ale je rozhodne bližšie k nám ako protestantizmus

a grékom myslel svätý Apoštol Pavol konvertovaných pohanov žiadne vyvyšovanie sa Kresťanov zo židovstva a ani tých z pohanstva poprosím. JE TO NEKRESŤANSKÉ
U.S.C.A.E.
Bismarck bol protestant ak poleno a všetkými silami bojoval proti KC
U.S.C.A.E.
ja som nikdy osobný súd po smrti nepopieral a že kto tu klame ja som písal o nezavinenej nevedomosti a je to tak že aj tí s nezavinenou sa musia stať členmi KC ale v ich prípade sa to pred smrťou stáva mimoriadnou cestou ono aj satanista je verný zlému svedomiu tieto osvietensko-slobodomurárske kydy a terminológiu si odpusťte
Kallistratos
Jen maličkost. Theodoro, ty se vážně vracíš tisíc let zpět? To myslíš vážně? Velmi ti přeji, abys pečlivě studovala historii těchto let, těchto desetiletí a moudřela v pokoře před časem... Mimochodem v tomto roce to pěkně zářilo, jaké štěstí, že neexistoval internet a Glorie, dokážete si představit co by někteří pseudoproroci vymýšleli ohledně supernovy? cs.wikipedia.org/wiki/SN_1054 😊

Toto …More
Jen maličkost. Theodoro, ty se vážně vracíš tisíc let zpět? To myslíš vážně? Velmi ti přeji, abys pečlivě studovala historii těchto let, těchto desetiletí a moudřela v pokoře před časem... Mimochodem v tomto roce to pěkně zářilo, jaké štěstí, že neexistoval internet a Glorie, dokážete si představit co by někteří pseudoproroci vymýšleli ohledně supernovy? cs.wikipedia.org/wiki/SN_1054 😊

Toto vás římany nejvíce interesovalo,po roce
1054-když jste se cítili být pány světa ať to stojí co to stojí....
Svätý Malachiáš(prorok)
Úbohá duša theodora Mária vôbec by som nechcel byť na tvojom mieste a po smrti pred svätým Bohom už vôbec nie. Prepáč,že to musím tak napísať,ale s tvojím správaním, zmýšľaním a jednaním neviem či obstojíš pred Svätou Trojicou.
Kallistratos
Malachiáši to jsou tedy úvahy... Raději si toto prosím vyřeš sám pane mentore. Začínáš mi připomínat Petera (skalu), ten má také závorku... Kdo ví kdo je Theodora.... Já se smím spolehnout jen na dobrovzdání jedné registrace a tak věřím, že je to žena, která se naživo chová normálně. Kdybych neměl toto dobrovzdání, tak bych věřil, že je to osoba s poruchou myšlení a schizoidními sklony a dvojím …More
Malachiáši to jsou tedy úvahy... Raději si toto prosím vyřeš sám pane mentore. Začínáš mi připomínat Petera (skalu), ten má také závorku... Kdo ví kdo je Theodora.... Já se smím spolehnout jen na dobrovzdání jedné registrace a tak věřím, že je to žena, která se naživo chová normálně. Kdybych neměl toto dobrovzdání, tak bych věřil, že je to osoba s poruchou myšlení a schizoidními sklony a dvojím pohlavím. Natolik mne ty komentáře vykazují anomálie, nulovou sebereflexi, s ohledem na plackozem i řádnou dávku iracionality a dohnalovské pábení jako zástupné krytí. Ale je možné, že za některé věci ani nemůže.
tovika
Je to pořád o tom samém - o neznalosti skutečné doktríny, která se kritizuje.
tovika
Bismarck - protestant a zednář.
U.S.C.A.E.
áno chazary to prijali formálne to rabínske deformovanie židovstva ale formálne tak ako slovo chápe Katolík a síce ešte doteraz sa tým dobrovoľne nechávajú (de)formovať 😊 a robia a žijú podľa toho skutočné plemeno zmijí ale aj medzi nimi sú takí ktorým sa to vyslovene hnusí
U.S.C.A.E.
protestantizmus a slobodomurárstvo ale hodne úzko súvisia, to znalí vedia že k vlastnému dieťaťu sa protestantizmus nemá (v zmysle že horlivci z ich radov to hádžu na nás) teda oblbnutí protestanti naša Teológia a Filozofia to neumožňuje proste je na nich nemožné vystavať niečo čoho základom je popretie objektívnej pravdy myslím samozrejme skutočnú Katolícku Teológiu a Filozofiu

filozoficky k …More
protestantizmus a slobodomurárstvo ale hodne úzko súvisia, to znalí vedia že k vlastnému dieťaťu sa protestantizmus nemá (v zmysle že horlivci z ich radov to hádžu na nás) teda oblbnutí protestanti naša Teológia a Filozofia to neumožňuje proste je na nich nemožné vystavať niečo čoho základom je popretie objektívnej pravdy myslím samozrejme skutočnú Katolícku Teológiu a Filozofiu

filozoficky k nemu prispeli ale aj svätý Maximilián Mária Kolbe vedel kto je organizátor a to nemôžem napísať aj keď je to pravda aj to oznámil slobodomurárskemu zletu v bukurešti ale v dnešnej dobe je aj na tento fakt paragraf 😊