Peter(skala)
61.3K

Zverejnili pracovný dokument kontinentálnej etapy synodálnej cesty

Zverejnili pracovný dokument kontinentálnej etapy synodálnej cesty - Vatican News

V dnešný štvrtok 27. októbra bol zverejnený dokument, ktorý bude základom prác a „referenčným rámcom“ druhej - kontinentálnej etapy synodálnej cesty. Vypracovaný bol na základe syntéz jednotlivých biskupských konferencií týkajúcich sa prvej konzultačnej fázy synodálneho procesu, ktorý spustil pápež v októbri 2021.

Dokument sa dotýka tém ako sú: rola žien v Cirkvi, veriaci LGBT ľudia, škandál zneužívaní, výzvy rasizmu a tribalizmu, dráma vojen a násilia či obrana krehkého života.


Text dokumentu bol dnes predstavený novinárom v Tlačovom stredisku Svätej stolice. Ako pripomenul generálny sekretár Synody kardinál Mario Grech, dokument je uvedený biblickým citátom «Rozšír priestor svojho stanu» (Iz 54,2) „naznačujúcim perspektívu, ktorá sa Cirkvi otvára prostredníctvom synodálnej cesty“.

Na internetovej stránke Synody je text k dispozícii v niekoľkých jazykoch. 45-stranový dokument bude základom prác kontinentálnych synodálnych zhromaždení, ktoré sa budú konať v priebehu januára až marca 2023. Text je pretkávaný citátmi, aby dal zaznieť hlasu Božieho ľudu z rozličných častí sveta.

Nejde o magisteriálny dokument

Text, ktorý bol vypracovaný súčasne v dvoch jazykoch (taliančine a angličtine), má „umožniť dialóg medzi miestnymi cirkvami navzájom i medzi miestnou cirkvou a univerzálnou Cirkvou“. Nie je to teda ani zhrnutie, ani magisteriálny dokument, ani kronika miestnych skúseností, a už vôbec nie „sociologická analýza či plán s cieľmi či zámermi, ktoré treba dosiahnuť“: „Je to pracovný dokument, ktorý sa snaží vyzdvihnúť hlas Božieho ľudu s jeho postrehmi, otázkami a nesúzvukmi“.

Dokument napríklad načrtáva problematiky domorodých obyvateľov, rodín, rozvedených osôb, ktoré sa znovu zosobášili i tzv. single rodičov, ďalej obetí zneužívania, obchodovania s ľuďmi či rasizmu, problematiky týkajúce sa kňazov, či tých, ktorí z kňazstva odišli, laikov i kresťanov vzdialených od Cirkvi. Ozývajú sa v ňom i hlasy osôb dúfajúcich v reformu kňazstva a roly žien či tí, ktorí majú ťažkosti s liturgickým vývojom po Druhom vatikánskom koncile.

Odborníci, ktorí vypracovali text na stretnutí vo Frascati na prelome septembra a októbra, ho charakterizujú ako „referenčný rámec“ pre miestne cirkvi a biskupské konferencie s ohľadom na tretiu a poslednú - univerzálnu etapu, v rámci ktorej sa bude konať zhromaždenie biskupov v Ríme v októbri 2023 a potom opäť v októbri roku 2024, ako nedávno oznámil pápež.

Hojná účasť na synodálnom procese Cirkvi

Ako na tlačovej konferencii uviedol kardinál Jean-Claude Hollerich SJ, ktorý je generálnym relátorom XVI. generálneho zhromaždenia Synody biskupov, dokument odborníci zostavili na základe syntéz, ktoré zaslalo 112 z celkovo 114 biskupských konferencií, ďalej všetkých 15 východných katolíckych cirkví, 17 rímskych dikastérií, predstavení rehoľných rádov a kongregácií či rozličné cirkevné hnutia a združenia. Vďaka tzv. Digitálnej synode sa do synodálneho procesu zapojilo aj mnoho mladých ľudí.

Okrem kardinálov Grecha a Hollericha, ktorý bol pripojený prostredníctvom internetu, na dnešnej tlačovej konferencii vystúpili aj a traja ďalší odborníci: prof. Anna Rowlandsová z Anglicka, jezuitský páter Giacomo Costa - konzultor generálneho sekretariátu synody a Mons. Piero Coda - generálny sekretár Medzinárodnej teologickej komisie.
Peter(skala)
*KAUZA: “Synoda 2021 – 2023”
Uvidíme ako skončí 2.časť synodalneho procesu, či dopadne ako tá 1.časť, kedy o.Ružička nezverejnil všetky návrhy veriacich, či to bude znova len fraška
🤔
U.S.C.A.E.
Okrem kardinálov Grecha a Hollericha
dovidenia, dopočutiaMore
Okrem kardinálov Grecha a Hollericha

dovidenia, dopočutia
U.S.C.A.E.
insstrumentum diabolis to bolo doteraz vždy naposledy v roku 2019 tak tú propagandu je hanba vôbec čítať tá klika nevidela Pravoverie ani v slovníku z choď a už nehreš urobili cnosť je hriech a hriech je cnosť alebo updatovali zbehnutého augustinána už nie smelo ver a ešte smelšie hreš ale už sám hriech je viera a opováž sa bojovať s hriechom či vôbec nazvať hriech hriechom
U.S.C.A.E.
a vyprosím si tie komunisticko-modernistické kecy je síce pravda že Cirkev mohla reagovať rýchlejšie ale napríklad taký o. Biskup Kettler toho volali Biskup chudobných a bol to šľachtic a tvrdý antisocialista sociálny a socialista to sa podobá len zvukovo a ničím iným
dyk
Myslím, že keď bude končiť synoda, tak príde zázrak. Predtým bude Výstraha a tá ukončí, alebo preruší vojnu. Ruský vojaci vtedy už budú vo Vatikáne. Takže asi sme blízko tomu všetkému, vojna, Výstraha, Zázrak, antikrist, prenasledovanie kresťanov a náraz kométy do zeme (Izaiáš 13 a 66,15)
Tomislav
Jde o řešení otázky sociálních kategorií zatlačovaných na periférii. Zatímco církevní veličiny v 19.st.zanedbávali výzvu Lva XIII. v Rerum novarum, takže ztratily dělnickou třídu, a výsledkem byl rozmach socialismu, komunismu, nacismu, fašismu a dvě strašné války, tak současná církev se nesmí uzavírat před kategoriemi, zatlačovanými na periférii. Ježíš totiž přišel kvůli hříšníkům a ne …More
Jde o řešení otázky sociálních kategorií zatlačovaných na periférii. Zatímco církevní veličiny v 19.st.zanedbávali výzvu Lva XIII. v Rerum novarum, takže ztratily dělnickou třídu, a výsledkem byl rozmach socialismu, komunismu, nacismu, fašismu a dvě strašné války, tak současná církev se nesmí uzavírat před kategoriemi, zatlačovanými na periférii. Ježíš totiž přišel kvůli hříšníkům a ne kvůli spravedlivým. To však neznamená, že by se jejich hříchy a neřesti přijímaly do Církve, nýbrž se musí s Boží milostí od nich odvrátit a vést duchovní život ze svátostí.
Tyto věci je třeba jasně vyslovit, protože samotná synoda vzbuzuje zběsilé reakce u různých legalistů, totiž církevních zákoníků a farizejů, kteří nerozlišují mezi hříchem a hřísníky.