CÓRKA MARYI
122.7K

Bóg Ojciec: Antychryst zaczeka, aż wojny wszędzie się rozszaleją. Wtedy wkroczy i stworzy fałszywy pokój w państwie Izrael

God the Father: The antichrist is now ready to reveal himself and his plan is this. He will wait until wars rage everywhere. Then he will step in and create a false peace in the state of Israel

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 7 sierpnia 2013 roku, godz. 18.50

Moja najdroższa córko, świat musi się przygotować na przybycie największego wroga ludzkości, odkąd Moje dzieci zostały umieszczone na tej ziemi.

Antychryst jest gotowy do ujawnienia się i jego plan jest następujący. Zaczeka, aż wojny wszędzie się rozszaleją. Wtedy wkroczy i stworzy fałszywy pokój w państwie Izrael, łącząc je z Palestyną w nieprawdopodobnym sojuszu.


Wszyscy będą go zasypywać pochwałami. On na tym nie poprzestanie, ponieważ będzie działał w tempie, które zaskoczy wielu, i będzie negocjował porozumienia pokojowe w wielu narodach ogarniętych wojnami. I znów będzie chwalony, a następnie podziwiany z nadzwyczajną przychylnością przez miliardy na całym świecie.

Wtedy będzie się wydawało, że wszystko jest dobrze. Wkrótce zajmie się filantropią i zwiąże się z głównymi bankami światowymi, by stworzyć nową, mocną instytucję finansową. Wiele firm i przywódców politycznych uwikła się w jego liczne plany.

Wkrótce zostanie utworzone nowe monstrum – w imię ożywienia światowej gospodarki. To będzie Nowy Babilon, centrum wszelkiej władzy, z którego światowa elita i bogaci będą prowadzić interesy. Będzie się ono wydawało źródłem wspaniałych informacji, z których ludzie będą korzystać w każdej dziedzinie, poczynając od miejsc pracy, a kończąc na domach, w których mieszkają, i żywności, którą karmią swoje rodziny.

Antychryst zostanie otoczony wielką chwałą. Wtedy wraz z fałszywym prorokiem utworzy powszechne partnerstwo, które zostanie przedstawione jako największa inicjatywa humanitarna.

Świat przyklaśnie temu Nowemu Babilonowi i wszyscy będą usiłowali zdobyć choćby niewielki punkt zaczepienia w jego centrum, głośno się tego domagając. Zostanie powiedziane, że ten Nowy Babilon ma oddawać chwałę wielkiemu, promować ochronę środowiska, objąć matkę ziemię i uwolnić świat od nędzy za pomocą tego bogactwa, które będzie się wylewało z jego podłych ust.

Kiedy się to będzie działo, Ręka Mojej Interwencji obróci świat na jego osi. Nie zamierzam stać bezczynnie, nie ostrzegając Moich dzieci o konsekwencjach przyjęcia tej obrzydliwości utworzonej w czeluściach piekła i zadawanej ludzkości. Moje wielkie znaki zostaną dane, aby zobaczyli je ci, którzy przyjmą i zaakceptują tę zniewagę w Moje Święte Imię.

Potrząsnę światem i on się przechyli. Nikt nie będzie mógł zignorować Mojej Interwencji. Następnie rzucę ogień na jedną trzecią ziemi. Wkrótce pojawi się głód, ale nie z Mojej Ręki – nastąpi on poprzez umyślne skażenie ziemi przez antychrysta. Kiedy on i jego kohorty wyrządzą niegodziwość niczego niepodejrzewającym ludziom w wielu krajach, oddam uderzenie.

Chociaż to cierpienie będzie trudne do zniesienia, nie bójcie się, dzieci, bo będzie ono krótkie. Dla was wszystkich Moja Miłość jest ogromna, ale Moja Sprawiedliwość jest szybka, a Moja kara – wielka.

Nie wolno wam przyjmować tego, co wam przynoszą. Kiedy zobaczycie człowieka pokoju, antychrysta, otrzymującego wyróżnienia i nagrody za swoje wielkie dzieła w krajach ogarniętych wojnami, wiedzcie, że Moja Interwencja jest bliska.

Musicie pozostać w jedności z Moim Synem, Jezusem Chrystusem, w każdym momencie, i modlić się, aby sakramenty były dostępne dla was dzięki wiernym księżom i duchownym w czasach prób, które są przed wami.

Moja Wola zostanie wypełniona. Nic nie może powstrzymać ani nie powstrzyma wypełnienia Ostatecznego Przymierza, kiedy Mój Syn będzie panował w Pokoju.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl

______________________________________________________________

Orędzia o Antychryście

15.11.2010 - Powtórne Przyjście

15.11.2010 - Ogólnoświatowa Władza, antychryst i Znak Bestii

08.02.2012 - Wkrótce przyjdzie człowiek, który będzie twierdził, że jest Mną

31.07.2012 - Pozwólcie Mi wynieść was w bezpieczne miejsce z dala od wszelkiej krzywdy i uchronić od antychrysta

28.09.2012 - Ten człowiek oznajmi światu, że jest Mesjaszem i będzie popierany przez wielu czołowych, światowych przywódców-figurantów

26.04.2013 - Antychryst będzie pochodził ze Wschodu, nie z Zachodu

21.07.2013 - Przygotowują oni teraz antychrysta na jego wielkie wejście

25.07.2013 - Matka Zbawienia: Będzie się wydawało, że fałszywy prorok powstał z martwych, tak jakby wydarzył się cud

Bóg Ojciec: Antychryst jest gotowy do ujawnienia się

29.10.2013 - Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

09.12.2013 - Antychryst będzie mówił wieloma językami, ale ani jedno słowo po łacinie nie wyjdzie z jego ust

07.02.2014 - Matka Zbawienia: Wielu będzie uważało antychrysta za bardzo świętego człowieka

15.02.2014 - Matka Zbawienia: Antychryst użyje swoich tak zwanych stygmatów, jako sposób na przekonanie, świata, że jest Jezusem Chrystusem

07.09.2014 - Matka Zbawienia: Antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony

19.09.2014 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

27.11.2014 - Matka Zbawienia: Fałszywy kościół ciemności będzie pozbawiony życia

27.04.2014 - Matka Zbawienia: Dni poprzedzające przybycie antychrysta będą dniami wielkich uroczystości