Clicks329

Bóg Najwyższy: Księga Prawdy jest największym Darem danym przeze Mnie światu od czasu, kiedy posłałem Mojego Syna Jedynego, aby was odkupił

KSIĘGA PRAWDY

niedziela, 9 lutego 2014 roku, godz. 19.00

Moja najdroższa córko, nie ma takiej rzeczy, której bym nie zrobił dla Moich dzieci. Żadna ofiara nie jest zbyt wysoka. Tak się uniżam, abym mógł położyć Swoje Serce u ich stóp, a mimo to nadal będą po Nim deptać. Upokarzam się, wołając do nich przez te Orędzia, a oni Mnie wyśmiewają i szydzą ze Mnie.

Dozwoliłem, aby Mój Syn był przez nich ubiczowany i zamordowany, a oni nie doceniają wielkiej Ofiary, jakiej dla nich dokonałem, aby dać im życie i uwolnić ich z niewoli złego ducha. Błagam ich, aby zmienili swoje postępowanie, a oni Mnie ignorują. Wysłałem wybrane dusze, aby porozmawiały z nimi i głosiły Moje Słowo, a oni pluli im w twarz. Zesłałem na nich kary, ale to niczego ich nie nauczyło. Zamiast tego stwierdzili, że to było tylko zrządzenie losu i że nie miało nic wspólnego ze Mną. Przekazałem im Moją Miłość poprzez cudowne dary udzielone wizjonerom, widzącym, świętym i prorokom, ale tylko niewielu z tego skorzystało.

Zapamiętajcie teraz Moje Słowa – Księga Prawdy jest największym Darem danym przeze Mnie światu od czasu, kiedy posłałem Mojego Syna Jedynego, aby was odkupił. Przyznaję ten cenny Dar, aby otworzył wasze serca, uwolnił wasze dusze od przywiązania do pokus diabła i pomógł wam przygotować się do Mojego Królestwa.

Moja potężna Interwencja w tym czasie oznacza, że szybkość, z jaką Moje Słowo będzie się od dzisiaj rozprzestrzeniało, wstrząśnie i zadziwi wielu. Kiedy usłyszycie Moje Słowo wypowiadane w każdym języku, z niewielkim zaangażowaniem organizacyjnym ze strony człowieka, otrzymacie dowód Mocy Ducha Świętego.


Dołożę starań, aby Moje Dzieło trwało. Łatwo pokonam tych, którzy próbują powstrzymać Moją Rękę. Zepchnę na bok tych, których prowadzi duch zła i zagłuszę dźwięk ich nędznych głosów. Uderzeniem Mojej Ręki uciszę tych, którzy starają się Mnie powstrzymać, kiedy pragnę tylko uratować każdą duszę. Jestem zdecydowany, aby nie pozwolić na zignorowanie tego Dzieła, bo skoro już dałem Moją Moc Misji takiej jak ta, to możecie być pewni, że moc człowieka jest niczym w porównaniu z nią.

Bądźcie spokojne, drogie dzieci, i zaufajcie Mi, waszemu ukochanemu Ojcu. Moja Miłość jest tak wielka, że nie może być osłabiona, bez względu na to, jak ciężko grzeszycie. Pozwalam na te próby, uciski i nikczemne plany zatarcia wszystkich śladów Mojego Syna, ale tylko na krótki czas. Nigdy nie bójcie się Moich planów, bo mają swój cel, a jest nim zmiecenie wszelkiego zła i przyniesienie wam wszystkim życia w Chwale, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Spodziewajcie się wielu rzeczy.

Proszę tylko o jedno, abyście się modlili i szli za wszystkim, co wam w tej chwili daję poprzez tę Moją świętą Misję, aby przynieść wam wszystkim ostateczny, bezcenny Dar, który stworzyłem dla was w Nowym Niebie i Nowej Ziemi – Moim Nowym Raju – tak jak to miało być, kiedy stworzyłem Adama i Ewę.

Zawsze pamiętajcie o Mojej Miłości do was wszystkich, kiedy czujecie się słabi i bezbronni, ponieważ ona jest tak wielka, że przekracza waszą zdolność pojmowania.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl
fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/god-the-father-…

______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

JEZUS: Czy nie wiecie, że przekazuję Swoje Słowo zaledwie kilku duszom?

JEZUS: Mogą nie słuchać, ale muszą otrzymać Słowo Boga

JEZUS: Nie wolno wam dać się zastraszyć z zewnątrz tym, którzy oskarżają was o herezje, aby opóźniać was w szerzeniu Moich Orędzi

JEZUS: Musicie rozprowadzać Pieczęć i przekazywać ją tak wielu ludziom, jak to możliwe

JEZUS: Pomóżcie Mi i przygotować świat na Moje Powtórne Przyjście

JEZUS: Wielu ludzi tak naprawdę nie rozumie tajemnicy Mojego Powtórnego Przyjścia

______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Moja Miłość jest tak wielka, że nie może być osłabiona, bez względu na to, jak ciężko grzeszycie. Pozwalam na te próby, uciski i nikczemne plany zatarcia wszystkich śladów Mojego Syna, ale tylko na krótki czas. Nigdy nie bójcie się Moich planów, bo mają swój cel, a jest nim zmiecenie wszelkiego zła i przyniesienie wam wszystkim życia w Chwale, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Spodziewajcie się wielu …More
"Moja Miłość jest tak wielka, że nie może być osłabiona, bez względu na to, jak ciężko grzeszycie. Pozwalam na te próby, uciski i nikczemne plany zatarcia wszystkich śladów Mojego Syna, ale tylko na krótki czas. Nigdy nie bójcie się Moich planów, bo mają swój cel, a jest nim zmiecenie wszelkiego zła i przyniesienie wam wszystkim życia w Chwale, zgodnie z Moją Świętą Wolą. Spodziewajcie się wielu rzeczy."