U.S.C.A.E.
postavenie Kráľovnej Matky je práveže ukážkovo Biblické v hebrejčine sa nazýva Gebirah keď tvrdím že je niečo nebiblické tak ju musím aspoň zbežne poznať u veci ku ktorej sa vyjadrím tak kategoricky a samozrejme že Biblia nie je žiadny bufet heretikov
Samson1
Panno Maria, Královno Nebe, Nejvyšší panovnice andělů, která jsi od počátku obdržela od Boha poslání a moc potřít hlavu Satanovu, pokorně prosíme, pošli pluky svých svatých andělů, aby pekelné duchy pronásledovali, všude je přemohli, jejich opovážlivost zahanbili a uvrhli zpět do propasti pekelné. Kdo je jako Bůh, svatí andělé, archandělé braňte nás, opatrujte nás, ochraňujte nás a Ty naše dobrá …More
Panno Maria, Královno Nebe, Nejvyšší panovnice andělů, která jsi od počátku obdržela od Boha poslání a moc potřít hlavu Satanovu, pokorně prosíme, pošli pluky svých svatých andělů, aby pekelné duchy pronásledovali, všude je přemohli, jejich opovážlivost zahanbili a uvrhli zpět do propasti pekelné. Kdo je jako Bůh, svatí andělé, archandělé braňte nás, opatrujte nás, ochraňujte nás a Ty naše dobrá Matko, buď naší láskou a nadějí. Přijď Duchu svatý ze svými dary, svou milostí a láskou do našich srdcí, do srdcí všech lidí, obnov tvář země a dej světu pravý mír a pokoj, pro nejdražší krev a přesvaté rány svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen.
Samson1
Nepřátelství kladu mezi tebe a ženu...To je slovo Boží a polepši se.
Samson1
Už se znovu začni modlit růženec Lutherova, abys nežila v herezích. Který Tě Panno na nebe vzal, Který Tě Panno na nebi korunoval. 😇😇
One more comment from Samson1
Samson1
Lutherova heretičko 😡 k té modlitbě se jak jsem čet, sama Panna Maria vyjádřila, že ji o své vůli nemůže plnit. Ale na základě našich modliteb ano. Ona je totiž v nebi, je korunována a Bůh Ji slyší v největší možné míře, slyší a vyslyší. Takže ochranu v naší apokalyptické době od andělů a archandělů potřebujeme. Pokud Panna Maria v Guito mluví o ukrácení doby, stejně o tom mluví i Písmo: Kdyby …More
Lutherova heretičko 😡 k té modlitbě se jak jsem čet, sama Panna Maria vyjádřila, že ji o své vůli nemůže plnit. Ale na základě našich modliteb ano. Ona je totiž v nebi, je korunována a Bůh Ji slyší v největší možné míře, slyší a vyslyší. Takže ochranu v naší apokalyptické době od andělů a archandělů potřebujeme. Pokud Panna Maria v Guito mluví o ukrácení doby, stejně o tom mluví i Písmo: Kdyby Bůh neukrátil tu dobu, nebyl by se zachránil žádný člověk. Že Satan bude spoután a svržen je psáno též. To, že andělé Pannu Marii ctí jako svou královnu je též pravdou. Jinak moc posloucháš Bubíka, Weitha, oni též nemají v mnoha věcech pravdu, jsou zatvrzelí ve svých pravdách, žijí v částečných svých pravdách a hlavně s bigotním zaměřením proti katolické církvi.
U.S.C.A.E.
každá jedna vyslyšaná Prosba aj keď smerovaná na iného svätca či sväticu ide nakoniec skrze Ňu k Bohu