Brat Kamil
172
Tymoteusz
Franciszek :
„Posługa kapłańska i życie konsekrowane nie są dla nich”.
„homoseksualnych księży, zakonników i zakonnic należy zdecydowanie nakłaniać do pełnego przeżywania celibatu”.

Mamy tu typowy przykład mowy Franciszka. Raz mówi tak, a w drugim miejscu siak, czyli odwrotnie...

„Posługa kapłańska i życie konsekrowane nie są dla nich”.
Gdzie mamy do czynienia z pełnym przeżywaniem celib…More
Franciszek :
„Posługa kapłańska i życie konsekrowane nie są dla nich”.
„homoseksualnych księży, zakonników i zakonnic należy zdecydowanie nakłaniać do pełnego przeżywania celibatu”.

Mamy tu typowy przykład mowy Franciszka. Raz mówi tak, a w drugim miejscu siak, czyli odwrotnie...

„Posługa kapłańska i życie konsekrowane nie są dla nich”.
Gdzie mamy do czynienia z pełnym przeżywaniem celibatu?, ano przede wszystkim u księży i zakonników.

Tak więc, albo wyrzucamy albo nakłaniamy, a nie, że mówimy: wyrzucamy, a robimy: nakłaniamy, czyli tak naprawdę pozostawiamy sprawę bez zmian, bo ci ludzie nie mają zamiaru się zmienić, ponieważ żyją latami bezbożnie, w zakłamaniu, w bardzo poważnych sodomskich grzechach, i gdyby byli uczciwi wobec Boga i wiernych, to by dawno wystąpili ze stanu duchownego (i/albo zakonnego), a nade wszystko, w ogóle by nie poszli do seminariów, zakonów...