WHO plánuje novou „pandemickou smlouvu” na rok 2024

Zatímco jsou všichni rozptýleni situací na Ukrajině, WHO plánuje novou „pandemickou smlouvu”, která by jí umožnila mít pravomoci nad národními státy. Více v článku.

Originál článku publikován ZDE: 26. února 2022

V prosinci loňského roku Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila plány na “mezinárodní smlouvu o prevenci a připravenosti na pandemie“.

Podle internetových stránek Rady Evropy byl vytvořen “mezivládní vyjednávací orgán”, který se poprvé sejde příští týden 1. března.

Cílem je “předložit zprávu o pokroku 76. Světovému zdravotnickému shromáždění v roce 2023” a poté mít navrhovaný nástroj připravený k právnímu provedení do roku 2024.

Nic z toho by nemělo být velkým překvapením, vše tomu nasvědčovalo. Pokud jste dávali pozor, mohli jste pravděpodobně předpovědět téměř vše, co bude v tomto novém právním předpisu obsaženo.

Dokument s názvem “Multilateralismus v době globální pandemie: Poučení a další postup” v prosinci 2020 vydala skupina G20.

Jsou v něm podrobně popsány všechny problémy, kterým mezinárodní multilaterální organizace během “pandemie” čelily:

Jednotlivé státy nemohou samy účinně zvládnout globální veřejné hrozby, jako je pandemie COVID-19 […] překonání současné zdravotní krize a obnovy zdrojů obživy lze dosáhnout pouze prostřednictvím mnohostranných opatření na ekonomickém i sociálním poli […] Pandemie COVID-19 a její ekonomické důsledky odhalily slabiny současných opatření pro mnohostrannou spolupráci. Mezinárodní organizace s mandátem hrát vedoucí úlohu při řešení mezinárodních krizí nefungovaly efektivně.

A dále navrhuje několik řešení, včetně…

Skupina G20 by měla posílit kapacitu Světové zdravotnické organizace. Silnější a akceschopnější WHO může mezinárodnímu společenství pomoci účinněji zvládat pandemie a další zdravotní problémy. Může poskytovat systémy včasného varování a koordinovat rychlé globální reakce na mimořádné zdravotní situace.

V lednu 2021 zveřejnil thinktank EU Foundation for European Progressive Studies 268stránkový dokument s názvem „Reforming Multilateralism in Post Covid Times (Reforma multilateralismu v postcovidské době)”, který volá po “legitimnější a závaznější OSN”, navrhuje, aby se EU připojila k Radě bezpečnosti OSN, a ptá se:

Je národní suverenita slučitelná s multilateralismem?”

O několik měsíců později vydala Nadace OSN vlastní variaci na toto téma: “Reimagining multilateralism for a post-Covid future” (Přestavba multilateralismu pro postcovidovou budoucnost).

V květnu 2021 pak Mezinárodní panel pro připravenost na pandemie vydal zprávu o tom, jak se svět vypořádal s Covidem, která místy téměř doslovně opakuje dokument G20. Její podrobný rozbor jsme provedli zde.

Bývalá novozélandská premiérka Helen Clarková, předsedkyně panelu, řekla deníku Guardian

K pandemii přispěl nedostatek globálního vedení a koordinace geopolitického napětí a nacionalismu, který oslabil multilaterální systém, jenž by měl zajistit bezpečnost světa.

Začátkem tohoto měsíce (únor 2022, pozn. překl.) se poprvé v roce 2022 sešla Komise OSN pro sociální rozvoj, která se zaměřila na “posílení multilateralismu“.

Robert Dworkin z Evropské rady pro zahraniční vztahy pak 17. února zveřejnil tento článek: Zdraví národů: Jak může Evropa bojovat s budoucími pandemiemi, který rovněž vyjadřuje znepokojení nad “selháním mezinárodní spolupráce během pandemie” a navrhuje:

EU by měla spojit snahu o reformu WHO a zvýšení jejího financování s podporou nového fondu pro mimořádné zdravotní situace, na který by dohlížela reprezentativní skupina zemí.

A tak to jde dál a dál a dál… sdělení je více než jasné.

Ještě minulý týden švédská ministryně zahraničí Anne Lindeová, která vystoupila v panelu na Mnichovské bezpečnostní konferenci, varovala, že Covid “odhalil díry” v mezinárodním řádu a že OSN, WHO a EU nemají dostatek pravomocí k tomu, aby přijaly odpovídající opatření.

Všechna znamení tu jsou a blikají jako neonová světla už několik měsíců: Nová mezinárodní legislativa pro “řešení budoucích pandemií”.

Všichni jsme věděli, že to nakonec přijde. Nyní máme časový plán a ten začíná 1. března.

Není úžasné, co všechno vám může téměř uniknout, když vás rozptyluje válka?

Když už mluvíme o válce, velmi zajímavým barometrem bude postoj, který WHO během tohoto procesu zaujme k Rusku. To, zda Rusko navrhovanou smlouvu vypoví, nebo bude z jednání vyloučeno, nám hodně napoví o tom, jak reálný konflikt na Ukrajině skutečně je a jakým směrem se bude Velký reset dále ubírat.

Pokud totiž bude samotná válka využita k dalšímu argumentování, že potřebujeme “silnější multilaterální instituce” nebo “důležité reformy v Radě bezpečnosti”, může to do jisté míry odhalit velkou agendu.

otevrisvoumysl.cz/who-planuje-novou-pandemickou-smlouvu-na-rok-2024/

Globální dohoda od WHO o pandemickom zákone. Myslím si,že to bude o dosť skorej to by nám toľko …

V letošním roce hrozí celosvětový výpadek internetu
Public domain
Marieta Ria
ĽUDIA, ZOBUĎTE SA!!!
Potichu za mediálnej pozornosti sústredenej na UA:
Do 8. apríla je možné im napísať, čo si o tom ako občania EU myslíme!

Európska únia chce prejsť na povinné očkovanie s požiadavkami na QR kód.
Aký bude ďalší krok k totalite?
Initiative
090166e5e8496074.pdfMore
ĽUDIA, ZOBUĎTE SA!!!

Potichu za mediálnej pozornosti sústredenej na UA:

Do 8. apríla je možné im napísať, čo si o tom ako občania EU myslíme!

Európska únia chce prejsť na povinné očkovanie s požiadavkami na QR kód.

Aký bude ďalší krok k totalite?

Initiative
090166e5e8496074.pdf
Zuzana Schlosserova shares this
135
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Ak ste si mysleli, že COVID PASOM je koniec a že PLÁNDÉMIA sa vytratila, tak vás vyvediem z omylu‼️ EÚ chystá veľmi nemilé prekvapenie pre občanov EÚ vrátane Švajčiarska, ktoré pristúpilo na túto dohodu, nové dohody budú schvaľovať v EÚ už onedlho 🆘 Celý PDF dokument tu máte k dispozícii vo fotkách pre lepšie zdieľanie ;) Pichačky, zakryté huby, testovačky a obmedzenia budú pokračovať,ale …More
Ak ste si mysleli, že COVID PASOM je koniec a že PLÁNDÉMIA sa vytratila, tak vás vyvediem z omylu‼️ EÚ chystá veľmi nemilé prekvapenie pre občanov EÚ vrátane Švajčiarska, ktoré pristúpilo na túto dohodu, nové dohody budú schvaľovať v EÚ už onedlho 🆘 Celý PDF dokument tu máte k dispozícii vo fotkách pre lepšie zdieľanie ;) Pichačky, zakryté huby, testovačky a obmedzenia budú pokračovať,ale v tvrdej totalite už na jeseň 2022‼️‼️‼️
Martin - Patrón Svätý Malachiáš