Anton Čulen
71K

Na adorácii u Milosrdných bratov sa modlili za biskupov aby intronizovali Pána Ježiša za Krista Kráľa Slovenska

Na adorácii u Milosrdných bratov sa modlili za biskupov aby intronizovali Pána Ježiša za Krista Kráľa Slovenska

Na adorácii u Milosrdných bratov sa modlili za biskupov aby intronizovali Pána Ježiša za Krista Kráľa Slovenska

Dnes bola adorácia v kostole u Milosrdných bratov celá venovaná za intronizáciu nášho Pána Ježiša za Krista Krála Slovenska – aj slovne vysluhujúcim kňazom, čítal k tomu celý text a doslovne tam stálo – aby otcovia biskupi intronizovali Pána Ježiša za Krista Krála Slovenska. Tie slová modlitby boli tak krásne – až srdcervúce…

Myslím si, že to, či intronizácia bude teraz alebo neskôr nie je ani tak v rukách našich otcov biskupov ako v rukách Božích. Oni budú len nastroj a my im to môžeme a máme vymodliť…

Ale bude to nakoniec Boh, kto rozhodne, kedy sa tak stane na prihovor našich modlitieb, pôstov, pokánia, atď….
K.K.

Ak by tomu tak ešte nebolo a my by sme ešte len dnes žiadali, aby Panna Mária bola vyhlásená za Patrónku Slovenska, tak by sa dialo to isté divadlo zo strany vzbúrencov proti Bohu (VZPB) ako sa deje aj vo veci intronizácie Krista Kráľa Slovenska.

Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska


Boh chce od Slovenského národa aj Cirkvi vedieť, na čej sme strane. Chceme, aby bol Ježiš Kristus naším Kráľom, alebo tá Božia OPICA? Ja sa hlásim ku Kristovi Kráľovi!

A. Čulen
alianciazanedelu.sk/archiv/15542
apredsasatoci
Budem voliť úhlavného Kristovho nepriateľa a potom som za intronizacou Krista!
Šibe vám katolíci?!😴🥴
U.S.C.A.E.
Katolík to vie, nekatolík sa nemusí starať 😊.
apredsasatoci
Jeden z duchovných zákonov: Kde je tvoja myseľ, tam je tvoje srdce! Buďme realisti!🥴
Dneska svetský človek vidí a katolík je slepý ako patrón! Čím to je? Čím to je?
forthetruth333
Je dobré,,sa modliť na tento úmysel,,,,nedeľa bude Krista Kráľa,,,Pán Ježíš je Kráľ Kráľov,,,,,,,nechápem biskupov čo im vadí?(niektorým)
dominikguzman
To sú tí milosrdní bratia, čo slávia tú tradičnú omšu, ktorú pápež František nechce.
Metod
Stačí že Slovensko má Pannu Máriu za Patrónku Slovenska!
Hermenegild
Nestačí. Keď sa Katarína L. pýtala Panny Márie, prečo niektoré drahokamy na jej rukách /milostí/ nesvietia, tak dostala odpoveď: "To sú tie, o ktoré ľudia neprosia." Z deviatnika k P. Márie zázračnej medaily.