pl.news
1.3K

Niewinny kardynał Pell złoży apelację, ale…

Męczennik kardynał George Pell będzie odwoływał się od niesprawiedliwego skazania do Sądu Najwyższego Australii, podają media. To jest ostatnia możliwość apelacji Pella, ale do procesu może dojść za …More
Męczennik kardynał George Pell będzie odwoływał się od niesprawiedliwego skazania do Sądu Najwyższego Australii, podają media.
To jest ostatnia możliwość apelacji Pella, ale do procesu może dojść za kilka lat. Złożenie kasacji okazało się konieczne po tym, jak Sąd Najwyższy Victorii potwierdził wyrok pierwszej instancji.
Mark Weinberg, jeden z trzech sędziów, którzy zgłosili votum separatum, zauważył, że całe oskarżenie opierało się o zeznania jednego świadka, natomiast ponad dwadzieścia innych osób zeznawało na jego korzyść.
Dalej: oskarżenie jest dokładną kopią historii oskarżyciela-kłamcy z USA.
#newsCjvfonimyc