TerezaK
51.9K
TerezaK
ľubica
Ján Pavol II. sa zjavuje mníške a potvrdzuje, že Benedikt XVI. je stále pápežom 7. októbra 2021, na sviatok Panny Márie Ružencovej, sestra...
TerezaK
ľubica
😱 😱 😱
TerezaK
Laudetur Iesus Christus.

Panna Marìa povedala v Garbandale, že varovanie sa udeje po hroznej synode.
Dnes sa začína strašná synoda v Ríme, ktorá nemá nič spoločné s evanjeliom a Cirkvou Ježiša Krista.
Ekológia, nie Kristus, nie spása, ale záchrana sveta bez Boha!!!
Začlenenie LGBT komunít do cirkvi, a ďalšie strašné veci, ktoré su v programe
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat …More
Laudetur Iesus Christus.

Panna Marìa povedala v Garbandale, že varovanie sa udeje po hroznej synode.
Dnes sa začína strašná synoda v Ríme, ktorá nemá nič spoločné s evanjeliom a Cirkvou Ježiša Krista.
Ekológia, nie Kristus, nie spása, ale záchrana sveta bez Boha!!!
Začlenenie LGBT komunít do cirkvi, a ďalšie strašné veci, ktoré su v programe
Glória Patri et Fílio et Spirítui Sancto.
Sicut erat in princípio, et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.
Laudetur Iesus Christus.