defendfaith
35.2K

Antikrist! 666!

Veľký Ruský svätec Ignatij Brjančaninov poukazuje na hlavnú príčinu odpadnutia kresťanov keď hovorí: „Kto do svojho vnútra neprijal kráľovstvo Božie, ten nespozná antikrista, ten sa určite pre seba …More
Veľký Ruský svätec Ignatij Brjančaninov poukazuje na hlavnú príčinu odpadnutia kresťanov keď hovorí:
„Kto do svojho vnútra neprijal kráľovstvo Božie, ten nespozná antikrista, ten sa určite pre seba nepochopiteľným spôsobom stane jeho prívržencom”. „A preto dopustí Boh na nich silu zvodu, aby verili lži” (1Tes 2).

Pečate, ktoré spomína zjavenie Jána, ktoré ľudia dostali na čelo a na ruku, sú dvojakého druhu. Prvý druh je duchovný, ktorý sa nesie celými dejinami kresťanstva. Ide o pečať mysle, ktorá je zameraná len a len na matériu. Pečať na pravej ruke symbolizuje to, že táto ruka koná všetko vo svojom živote tak, aby túto matériu získala. Preto každá práca a námaha človeka, je zameraná iba na tento pominuteľný život.
Druhý druh pečate je reálny, kedy na konci sveta príde antikrist a tento znak sa stane viditeľným. Tí, ktorí žijú pre tento svet – ktorí majú duchovný znak na čele – a pracujú pre tento svet – majú duchovný znak na svojej pravej ruke, ktorá neustále koná v prospech sveta, …More