CÓRKA MARYI
11902

JEZUS: Jeśli cierpicie, Bóg będzie się starał wykorzystać te cierpienia dla dobra waszych dusz

JESUS: If you suffer, God will try to use this suffering for the good of your own soul KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH niedziela, 26 października 2014 roku, godz. 23.10 Moja szczerze umiłowana córko …More
JESUS: If you suffer, God will try to use this suffering for the good of your own soul
KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH
niedziela, 26 października 2014 roku, godz. 23.10
Moja szczerze umiłowana córko, są tacy, którzy Mnie odrzucają, ponieważ sądzą, że gdybym istniał, to taki kochający Bóg nie pozwoliłby na cierpienie ani nie zezwoliłby, żeby wydarzały się niespodziewane tragedie, choroby czy przedwczesne zgony.
Bóg daje życie i On je odbiera tak, jak zechce, każdy bowiem Boży czyn przynosi dobro – albo na świecie, w którym żyjecie, albo w Moim Niebiańskim Królestwie. To brak zaufania do Mnie rodzi gorycz w duszach tych, którzy oceniają Mnie za czyny, które uznają za okrutne i niepotrzebne. Oni nie wiedzą, że jest czas na wszystko – czas na życie i czas na umieranie, i że Bóg jest Twórcą życia. Tylko On może decydować, kiedy je zabrać.
Cierpienie z rąk innych jest czymś, co jest spowodowane przez grzech – nie przez Boga.

Kiedy człowiek wybiera w życiu różne ścieżki, to całkowicie od jego …More
CÓRKA MARYI
"Bóg Ojciec nie ma upodobania w cierpieniu, ale stanowi ono formę oczyszczenia ..."