CÓRKA MARYI
11901

JEZUS: Jeśli cierpicie, Bóg będzie się starał wykorzystać te cierpienia dla dobra waszych dusz

JESUS: If you suffer, God will try to use this suffering for the good of your own soul

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

niedziela, 26 października 2014 roku, godz. 23.10

Moja szczerze umiłowana córko, są tacy, którzy Mnie odrzucają, ponieważ sądzą, że gdybym istniał, to taki kochający Bóg nie pozwoliłby na cierpienie ani nie zezwoliłby, żeby wydarzały się niespodziewane tragedie, choroby czy przedwczesne zgony.

Bóg daje życie i On je odbiera tak, jak zechce, każdy bowiem Boży czyn przynosi dobro – albo na świecie, w którym żyjecie, albo w Moim Niebiańskim Królestwie. To brak zaufania do Mnie rodzi gorycz w duszach tych, którzy oceniają Mnie za czyny, które uznają za okrutne i niepotrzebne. Oni nie wiedzą, że jest czas na wszystko – czas na życie i czas na umieranie, i że Bóg jest Twórcą życia. Tylko On może decydować, kiedy je zabrać.

Cierpienie z rąk innych jest czymś, co jest spowodowane przez grzech – nie przez Boga.


Kiedy człowiek wybiera w życiu różne ścieżki, to całkowicie od jego własnego wyboru zależy, którą z nich podąży. Niektórzy wybierają mądrze, zgodnie z własnym sumieniem, i rozumieją różnicę między dobrem a złem. Inni wybiorą ścieżkę, która ich zdaniem przyniesie im to, czego potrzebują, by przetrwać w świecie. Ale będą i tacy, którzy wybiorą niemądrze i wkroczą na ścieżkę egoizmu, niegodziwości i chciwości.

Wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Boga. Czasami to, co może się wydawać niesprawiedliwe, przekracza możliwości waszego pojmowania, ale wiedzcie, że to Bóg dokonuje wyboru, jak zbierać owoce dla dobra człowieka. A cierpienie jest częścią tego Planu zbawiania przez Niego dusz.

On nie ma upodobania w cierpieniu, ale stanowi ono formę oczyszczenia. Jeśli cierpicie, Bóg będzie się starał wykorzystać te cierpienia dla dobra waszych dusz. Ale On nigdy was do niczego nie zmusi, ponieważ On udziela wam wolnej woli. Nadużywanie wolnej woli może doprowadzić do strasznego grzechu, a jednak Bóg nigdy nie odbierze wam waszej wolnej woli.

Wolna wola jest świętością. Została darmo dana człowiekowi przez Boga i jest to ten właśnie Dar, którego On wam nigdy nie odbierze. Jednak to przez swoją ludzką wolną wolę człowiek odpada od Łaski i popada w grzech.

Zły duch bawi się wolną wolą człowieka poprzez zsyłanie pokus zmysłowych.

Wolna wola jest Darem, bo gdy jest właściwie używana, może przynieść wielką Chwałę Bogu. Ale gdy jest nadużywana przy popełnianiu strasznych zbrodni, to jest wykorzystywana przez szatana do przeklinania ludzkości.

Walka o dusze się zakończy, gdy wolna wola człowieka stanie się jedno z Wolą Boga. Dopiero wtedy człowiek będzie wolny od wszelkich rzeczy, które przynoszą mu smutek i cierpienie w jakiejkolwiek formie. Wola Boga będzie panowała w przyszłym świecie, który nie ma końca.

Wasz Jezus

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…awiedliwe-przekracza-mozliwosci-waszego-pojmowania

_______________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

BÓG OJCIEC: Grzesznicy, którzy nie przyjdą do Mnie dobrowolnie, mogą b…

JEZUS: Moja córko, przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu

JEZUS: Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia i przez to staje się najbardziej poszukiwanym celem szatana i jego wysłanników

JEZUS: Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród

JEZUS: Pozwólcie Mojej Miłości i pokorze zalać wasze serca, abyście dz…

______________________________________________________________
CÓRKA MARYI
"Bóg Ojciec nie ma upodobania w cierpieniu, ale stanowi ono formę oczyszczenia ..."