CÓRKA MARYI
11871

BÓG OJCIEC: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie złączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa

God the Father: The suffering in the world has been united to the suffering of My Son, Jesus, at this time

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

środa, 23 maja 2012 roku, godz. 15.38

Moja najdroższa córko, powiedz wszystkim Moim dzieciom o Miłości i ochronie, które ofiaruję tym, którzy Mnie wzywają. Moje święte Słowo na ziemi nareszcie jest słuchane i wiele dusz jest gotowych do wykonania największego skoku wiary, aby przyjąć Boże Miłosierdzie Mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Mało wiedzą o tym, że wejść do Nowego Raju, Nowej Ery Pokoju, jest tylko rzeczą prostą.

Spójrzcie w górę i zaakceptujcie, że przede wszystkim jesteście Moimi dziećmi. Uznajcie, że Ja stworzyłem każdego z was, nikogo z was przez przypadek, i że jesteście Moimi dziećmi. Moją rodziną. Moimi bliskimi. Czułość w Moim Sercu jest pełna Miłości do każdego z was. Wielu myśli, że skoro Ja Jestem Alfą i Omegą, Początkiem i Końcem, to Moja Moc czyni Mnie pysznym. Tak oczywiście nie mogłoby nigdy być. Jak prawdziwa miłość rodzica do dziecka może być przyćmiona pychą?

Cierpię z powodu każdego z was. Płaczę za tymi utraconymi dla Mnie. Skorzystam z wszelkiej władzy, by z powrotem przyprowadzić zaginione dzieci do Mojej rodziny, Mojego Królestwa. Wyobraźcie sobie rodzica, który jest odrzucony przez swoje dziecko. Zranienie, którego doświadczam, nie jest z powodu Mnie, ich Ojca, ale z ich powodu i z powodu udręk, które będą cierpieć, jeśli nie będę mógł ich zbawić.

Cierpienie na świecie zostało w tym czasie złączone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa. Dlaczego to czynię? Dlaczego przyzwalam na cierpienie? Jest tak z powodu grzechu. Grzesznicy, którzy nie przyjdą do Mnie dobrowolnie, mogą być zbawieni tylko dzięki cierpieniu innych.

Ci, którzy cierpią w tym życiu, zostaną nagrodzeni Moimi Darami w życiu przyszłym. Pomoc ofiarowana w sposób wolny przez te dzieci, które Mnie kochają, jest potężną bronią przeciwko mocy przyznanej szatanowi. Ci, którzy walczą razem z Moim Synem, aby ratować dusze innych, mogą uratować całą ludzkość.

Szatan ma moc, ale tylko tę, którą została mu dana – moc, która nie może być odebrana aż do Dnia Sądu.
Wielu z was, drogie dzieci, nie rozumie Bożych praw, które pozwalają na te rzeczy. Ale zaufajcie Mi, kiedy wam to objawiam.

Szatan będzie kradł dusze Moich dzieci, które nie wierzą we Mnie ani w dobroć, którą obdarzam Moje dzieci. On staje się bezsilny, gdy grzesznicy podejmują ofiary poprzez cierpienie, aby ratować swoich braci i siostry przed pójściem do piekła. Staje się bezsilny, gdy Moje dzieci modlą się, aby ci grzesznicy zostali zbawieni.

Modlitwa jest zbroją Moich dzieci, które chcą Mi pomóc uratować całą ludzkość. Zbierzcie się razem, Moje dzieci, z Moim Synem i pomóżcie Mi ostatecznie zjednoczyć Moją rodzinę. Pomóżcie Mi doprowadzić was do nowej, wspaniałej Ery Pokoju. Dopiero wtedy Moja Wola zostanie wypełniona na ziemi, tak jak w Niebie.

Idźcie, dzieci. Zjednoczcie się w modlitwie. Działajcie ze Mną, waszym Ojcem, by pomóc ratować Moją rodzinę.

Wasz umiłowany Ojciec
Bóg Najwyższy

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…m-czasie-zlaczone-z-cierpieniem-mojego-syna-jezusa

_______________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Matka Zbawienia: Jeśli przyjmujecie ci…

JEZUS: Posługuję się duszami ofiarnymi, aby doprowadzić do Siebie tych, którzy inaczej nigdy nie …

JEZUS: Moja córko, przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu

JEZUS: Potrzebuję waszego cierpienia, bo ono ratuje dusze grzeszników, którzy w przeciwnym razie …

JEZUS: Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia i …

JEZUS: Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje wezwanie, przez wasze cierpienie …

JEZUS: Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród

JEZUS: Jeśli cierpicie, Bóg będzie się starał wykorzystać te cierpienia dla dobra waszych dusz

JEZUS: Wy, którzy cierpicie ze Mną, podążając Moją ścieżką do Raju, przejdziecie dokładnie tę samą …

JEZUS: Otrzymaliście Krzyż Kalwarii i jesteście błogosławieni, bez względu na to, co możecie myśleć…

______________________________________________
CÓRKA MARYI
"Cierpienie na świecie zostało w tym czasie złączone z cierpieniem Mojego Syna Jezusa. Dlaczego to czynię? Dlaczego przyzwalam na cierpienie? Jest tak z powodu grzechu. Grzesznicy, którzy nie przyjdą do Mnie dobrowolnie, mogą być zbawieni tylko dzięki cierpieniu innych."