CÓRKA MARYI
21802

Matka Zbawienia: Jeśli przyjmujecie cierpienie jako błogosławieństwo, ... to Mój Syn je wykorzysta, aby pokonać moc złego ducha

Mother of Salvation: If you accept suffering as a blessing, rather than see it as a curse, you will understand how my Son uses it to defeat the power of the evil one

KSIĘGA PRAWDY/ THE BOOK OF TRUTH

czwartek, 22 maja 2014 roku, godz. 15.26

Moje drogie dzieci, cierpienie, którego Mój Syn doświadcza z powodu grzechów człowieka, jest w tym czasie dotkliwe. Nienawiść do Niego i Jego najświętszego Słowa – zawartego w najświętszej Biblii – ujawnia się w sercach wielu ludzi, także tych z fałszywych religii, które nie uznają Boga w Trójcy Jedynego, jak również tych, którzy twierdzą, że są chrześcijanami.

Każdy popełniony grzech boli Mojego Syna, a każdy grzech śmiertelny jest odczuwany jako brutalny cios zadany Jego Ciału. Popełnienie każdego aktu herezji to tak jakby wbicie kolejnego ciernia w Koronę Bólu, którego On już doznaje. Wraz ze wzrostem cierpienia Mojego Syna w czasie, gdy zostanie zanegowany wszelki grzech przeciwko Bogu, zwiększy się również cierpienie prawdziwych chrześcijan.

Chociaż cierpienie jest straszne i ból tych, którzy bronią Jego Słowa, jest nie do zniesienia, może to być droga, by stać się bliższym Mojemu Synowi. Jeśli przyjmujecie cierpienie jako błogosławieństwo, a nie postrzegacie go jako przekleństwo, to zrozumiecie, jak Mój Syn je wykorzysta, aby pokonać moc złego ducha. Gdy przyjmiecie ból zniewag i naigrawania się, czego zawsze możecie się spodziewać, gdy idziecie w jedności z Moim Synem, to zostanie wam danych wiele Łask. Nie tylko to się dokona, że ten ból was wzmocni, ale Mój Syn objawi wam również Swoje współczucie dla innych, których grzechy może On zmyć dzięki waszym ofiarom dla Niego.

Tak wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że kiedy stają się bliscy Mojemu Synowi i kiedy przebywa On w pewnych duszach, to zawsze niesie to ze sobą ból dla tych, którzy zgadzają się wziąć Jego Krzyż. Mój Syn może naprawdę zanurzyć się tylko w tych duszach, które są otwarte na Niego i które są pozbawione pychy, złośliwości i miłości własnej. Ale gdy tylko zamieszka On w pełni w takich duszach, Światło Jego Obecności będzie odczuwane przez wielu, z którymi wchodzą w kontakt. Będą one pociągać innych, aby stali się uczniami Mojego Syna. Staną się one również celem złego ducha, który będzie mocno walczył, aby odciągnąć je od Mojego Syna.

Kiedy złemu duchowi nie uda się uwieść tych dusz, jego walka przeciwko nim stanie się jeszcze gwałtowniejsza i opanuje on innych po to, by oni ich atakowali, znieważali i oczerniali. Jest ważne, aby wszyscy chrześcijanie zachowali czujność względem tych planów, opracowanych przez szatana dla pożarcia dusz tych, którzy kochają Mojego Syna i Mu służą. Szatan pożąda tych dusz bardziej niż jakichkolwiek innych i nigdy nie będzie zaspokojony, dopóki nie ulegną one jego pokusom.

Jako chrześcijanie musicie się przygotować do walki o swoją wiarę, bo zostaniecie ogołoceni, warstwa po warstwie, ze wszystkiego, co jest drogie waszym sercom. Musicie starać się o sakrament pojednania jak nigdy dotąd, ponieważ przekonacie się, że bez niego niemożliwe jest przeciwstawienie się inwazji, jaka trwa teraz w świecie przeciwko chrześcijaństwu.

Przypomnijcie sobie, drogie dzieci, wszystko, czego Mój Syn was nauczył, ponieważ Jego Słowo ma być podważane, aż stanie się nie do poznania.
Przyjdźcie i przez odmawianie tej Modlitwy o obronę swojej wiary proście Mnie, swoją umiłowaną Matkę, Matkę Zbawienia, bym modliła się za każdego z was, abyście mogli pozostać wierni Prawdzie.

Modlitwa Krucjaty 151
O obronę wiary

O Matko Boga, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, módl się, abyśmy dzięki Darowi Bożej Interwencji pozostali wierni prawdziwemu Słowu Bożemu.

Przygotuj nas do obrony wiary, do zachowania prawdy i odrzucenia herezji.

Chroń wszystkie Twoje dzieci w czasach udręczenia i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy zostaniemy wezwani do odrzucenia prawdy i wyrzeczenia się Twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boga, aby została nam dana Boża Interwencja, byśmy pozostali chrześcijanami zgodnie ze świętym Słowem Bożym. Amen.


Każdy z was będzie pobłogosławiony wielką odwagą, gdy będziecie odmawiali tę Modlitwę Krucjaty. Idźcie w pokoju, Moje dzieci, by kochać Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Jemu służyć.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

* * *

za: jezusdoludzkosci.pl/…nie-musicie-sie-przygotowac-do-walki-o-swoja-wiare

_______________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ

BÓG OJCIEC: Cierpienie na świecie zostało w tym czasie złączone z cierpieniem Mojego Syna, Jezusa

JEZUS: Posługuję się duszami ofiarnymi, aby doprowadzić do Siebie tych, którzy inaczej nigdy nie …

JEZUS: Moja córko, przyjmij cierpienie z większym zrozumieniem w sercu

JEZUS: Potrzebuję waszego cierpienia, bo ono ratuje dusze grzeszników, którzy w przeciwnym razie …

JEZUS: Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia i …

JEZUS: Wy, Moi nieliczni wybrańcy, którzy odpowiadacie na Moje wezwanie, przez wasze cierpienie …

JEZUS: Modlitwa może być bardzo potężna. Modlitwa i cierpienie jednej osoby może uratować naród

JEZUS: Jeśli cierpicie, Bóg będzie się starał wykorzystać te cierpienia dla dobra waszych dusz

JEZUS: Wy, którzy cierpicie ze Mną, podążając Moją ścieżką do Raju, przejdziecie dokładnie tę samą …

JEZUS: Otrzymaliście Krzyż Kalwarii i jesteście błogosławieni, bez względu na to, co możecie myśleć…

______________________________________________________
CÓRKA MARYI
Modlitwa Krucjaty 151
O obronę wiary
O Matko Boga, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, módl się, abyśmy dzięki Darowi Bożej Interwencji pozostali wierni prawdziwemu Słowu Bożemu.
Przygotuj nas do obrony wiary, do zachowania prawdy i odrzucenia herezji.
Chroń wszystkie Twoje dzieci w czasach udręczenia i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy zostaniemy wezwani do odrzucenia prawdy …
More
Modlitwa Krucjaty 151
O obronę wiary

O Matko Boga, Niepokalane Serce Maryi, Matko Zbawienia, módl się, abyśmy dzięki Darowi Bożej Interwencji pozostali wierni prawdziwemu Słowu Bożemu.

Przygotuj nas do obrony wiary, do zachowania prawdy i odrzucenia herezji.

Chroń wszystkie Twoje dzieci w czasach udręczenia i daj każdemu z nas Łaski, abyśmy byli odważni, gdy zostaniemy wezwani do odrzucenia prawdy i wyrzeczenia się Twojego Syna.

Módl się, Święta Matko Boga, aby została nam dana Boża Interwencja, byśmy pozo