Wiele razy spotkałem się z zarzutem, że katolicy modlący się do Maryii popełniają bałwochwalstwo i nie ma tego podstaw w Biblii. Twierdzą, że jednym pośrednikiem jest Jezus i na tym koniec.

W tym artykule Włodzimierz Bednarski zebrał przesłanki biblijne oraz jak do tej sprawy podchodził Kościół w pierwszych wiekach . Z kolei Marek Piotrowski w swoim traktacie wyjaśnił różne trudności z tym …More
Wiele razy spotkałem się z zarzutem, że katolicy modlący się do Maryii popełniają bałwochwalstwo i nie ma tego podstaw w Biblii. Twierdzą, że jednym pośrednikiem jest Jezus i na tym koniec.

W tym artykule Włodzimierz Bednarski zebrał przesłanki biblijne oraz jak do tej sprawy podchodził Kościół w pierwszych wiekach . Z kolei Marek Piotrowski w swoim traktacie wyjaśnił różne trudności z tym związane.
To dość długie zestawianie daje mocną esencje „duchowości Maryjnej” do której wszystkich zachęcam.

Co do pośrednictwa?
„Pośrednictwo Maryi, świętych i nasze wypływa z pośrednictwa Jezusa, którego jesteśmy „Ciałem” (1Kor 12:27). Jeśli On jest Pośrednikiem, a my i Maryja stanowimy Jego „Ciało”, to też mamy udział w Jego pośrednictwie, mogąc się za innych modlić wraz z Maryją. Realizuje się ono, gdy prosimy inne osoby o modlitwę za nas (np. Kol 4:3) i stają się przez to one naszymi pośrednikami”.
My katolicy z Maryją naszą Matką modlimy się do jednego pośrednika Jezusa. Tak wynika z Biblii.

Kim dla Ciebie jest Matka Boża?
Kimś ważnym czy zwykłą kobietą.

Jak ktoś w to wątpi szczerze napisz mu jak jest.
Jak możesz podaj dalej.
Fargo

Czy modlitwa i oddawanie czci Matce Bożej jest bałwochwalstwem? – apologetyka.org

1) Tylko o Niej Biblia mówi, że jest błogosławiona przez wszystkie pokolenia (Łk 1:48). Słowa te wypowiada sama Matka Boża. 2) Jej błogosławi: Bóg …
woj_tek
Tutaj też znajdziesz odpowiedź jeśli jej naprawdę szukasz --> www.youtube.com/watch
Fargo
mocne
woj_tek
DLACZEGO MARYJA? --> o. Pelanowski doskonale odpowiada na powyższe pytania. GORĄCO POLECAM:____ www.youtube.com/watch