hr.news
183

Papa Franjo ukinuo je Ecclesiu Dei

Papa Franjo objavio je 19. siječnja Motu Proprio ukinuvši Ecclesiu Dei Papinskog povjerenstva. Ecclesia Dei odgovornost je vatikanskog tijela za odnose sa svim katolicima starog obreda, uključujući …More
Papa Franjo objavio je 19. siječnja Motu Proprio ukinuvši Ecclesiu Dei Papinskog povjerenstva.
Ecclesia Dei odgovornost je vatikanskog tijela za odnose sa svim katolicima starog obreda, uključujući i Bratstvo Sv. Pija X. (FSSPX).
Njegovu funkciju preuzet će novi dio Kongregacije za nauk vjere. Tako se u stvarnosti malo toga može promijeniti jer je župan Kongregacije već bio na čelu Povjerenstva.
L'Osservatore Romano objašnjava da se promjena dogodila jer se dijalog sa FSSPX-om usredotočuje na doktrinarna pitanja.
Moto Proprio priznaje da su staroobredne zajednice sada dosegle "stabilnost brojeva i života".
Slika: © Joseph Shaw, CC BY-NC-SA, #newsGxwumgcdqe