Join Gloria’s Christmas Campaign. Donate now!

Franciszek twierdzi, że św. Paweł "budował mosty" z wyznaniami pogańskimi

Franciszek insynuował na audiencji generalnej 6 listopada, jakoby św. Paweł przetarł "drogę między Ewangelią a światem pogańskim" i "zbudował most dialogu z kulturą". W rzeczywistości Paweł nawracał …
justuss
św Paweł w grobie się przewraca :(
icowałek likes this.
Tak, on z tą "kulturą" teraz się koleguje. Np: św. Jan Paweł II mówił o cywilizacji śmierci, a antypapież mówi o "kulturze śmierci". Słowo kultura wszystkim dobrze się kojarzy, więc łatwo do niego przyczepić wszelkie brednie i herezje.