Anton Čulen
241.6K

Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska

Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska Petícia za intronizáciu Krista Kráľa SlovenskaMore
Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska
Petícia za intronizáciu Krista Kráľa Slovenska
Ján Slovák shares this
1628
Najdôstojnejší otcovia biskupi!
Dolupodpísaní, s úctou a láskou Vás prosíme a naliehavo voláme, aby bol Pán Ježiš Kristus intronizovaný na Slovensku, to jest uvedený na trón ako Kráľ Slovenska.
Túto petíciu na web stránke AZN do augusta 2023 podpísalo 2827 občanov Slovenskej republiky a boli zaslané všetkým biskupom na Slovensku so žiadosťou o intronizáciu Krista Kráľa Slovenska. Túto …More
Najdôstojnejší otcovia biskupi!

Dolupodpísaní, s úctou a láskou Vás prosíme a naliehavo voláme, aby bol Pán Ježiš Kristus intronizovaný na Slovensku, to jest uvedený na trón ako Kráľ Slovenska.

Túto petíciu na web stránke AZN do augusta 2023 podpísalo 2827 občanov Slovenskej republiky a boli zaslané všetkým biskupom na Slovensku so žiadosťou o intronizáciu Krista Kráľa Slovenska. Túto iniciatívu podporil listom Mons Ján Kuboš:

Odpovedám na Váš list z 11. augusta 2023, v ktorom sa na mňa obraciate vo veci intronizácie Pána Ježiša Krista za Kráľa Slovenska.


Vážim si, že máte pred očami blaho Slovenského národa, ktoré nie je možné dosiahnuť bez Božieho požehnania. Vlastnými silami a ľudskými prostriedkami určite nemožno udržať žiadne spoločenské a politické usporiadanie. História nám potrvrdzuje, že takéto usporiadania bez Boha zanikajú a vznikajú nové.

Náš Slovenský národ potrebuje Božie požehnanie a potrebuje uznať Ježiša Krista ako svojho Kráľa. Toto sa musí odohrať v prvom rade v srdciach ľudí. Som presvedčený, že tomu napomáha vykonávanie si prvých piatkov a tiež osobitná pobožnosť na slávnosť Krista Kráľa. Ak bude Kristus kraľovať v srdciach, bude aj Kráľom národa.

Čo sa týka Vami požadovanej oficiálnej intronizácie, nie je to len mojou záležitosťou. Budeme preto postupovať spoločne všetci biskupi Slovenska v jednote.

S kresťanským pozdravom a požehnaním

Mons. Ján KUBOŠ
spišský diecézny administrátor

alianciazanedelu.sk/archiv/14905
Ján Slovák
Veľmi sa teším tejto výzve a petície, pretože nestačí len ukazovať na hriechy hriešnikov, ale je potrebné aj ohlasovať Evanjelium Krista Kráľa Ježiša a to aj pozvaním k uznaniu Jeho Kráľovstva
...či už sa zapoja všetci alebo aj keby len jeden biskup aj to pomôže a poteší Ježiša a maličkých vo viere.
Treba šíriť petíciu ako sa dá a tiež aktuálne články, ktoré sa týkajú Intronizácie, aby ľudia …More
Veľmi sa teším tejto výzve a petície, pretože nestačí len ukazovať na hriechy hriešnikov, ale je potrebné aj ohlasovať Evanjelium Krista Kráľa Ježiša a to aj pozvaním k uznaniu Jeho Kráľovstva

...či už sa zapoja všetci alebo aj keby len jeden biskup aj to pomôže a poteší Ježiša a maličkých vo viere.

Treba šíriť petíciu ako sa dá a tiež aktuálne články, ktoré sa týkajú Intronizácie, aby ľudia vedeli ako napreduje a ako sa budu môcť zapojiť, či pridať ruku k Dielu.
dalila
Neviem. Dnes som fest sklamaná z toho všetkého. Nebude to ešte väčšie štuchanie do osieho hniezda?
Anton Čulen
"Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje". (Lk 11, 8) Bol by uzdravený slepec z Jericha, ak by nebol neodbytný?