RegisGodefroy
Bogu Niech będą dzięki, że wciąż obdarza nasz dobrymi pasterzami....