U Postremus
U Postremus

Szentáldozás muszlimoknak: ki nevezte ki ezt az érseket?

Bizony mondom nincs sok katolikus aki ennél a nyomorult muzulmánnál méltóbban járulna az Áldozathoz. Én nemrég állítottam meg egy embert mivel az ujjai közt morzsolgatva Jézus élő Szívével sétált el mellettem az áldozás után. Mivel láttam a szemén, hogy nem rossz szándékkal cselekedett és teljesen zavart volt, a szentmise után magamhoz intettem és elbeszélgettünk. Kiderült hogy katolikus …More
Bizony mondom nincs sok katolikus aki ennél a nyomorult muzulmánnál méltóbban járulna az Áldozathoz. Én nemrég állítottam meg egy embert mivel az ujjai közt morzsolgatva Jézus élő Szívével sétált el mellettem az áldozás után. Mivel láttam a szemén, hogy nem rossz szándékkal cselekedett és teljesen zavart volt, a szentmise után magamhoz intettem és elbeszélgettünk. Kiderült hogy katolikus csak nem járt régóta templomban, és végül azt is bevallotta hogy még sosem gyónt. Szent Fausztinának már évtizedekkel a 2. Vatikáni zsinat előtt azt mondta Jézus, hogy sokan járulnak hozzá olyanok akiktől gyorsan távozik és viszi magával azokat a kegyelmeket is amiket nekik szánt. Akkor még volt Isten ismeret és az emberek gyónás után járultak Szentáldozáshoz, mégsem voltak méltóak, hát akkor most mit szóljunk. Bizony mondom én is méltatlan vagyok, hetek óta nem gyóntam mert rá kellett döbbennem hogy úgy veszem magamra a Legszentebb Vért mintha zuhanyozni mennék. Legyen értéke a szavamnak mikor azt mondom, erősen fogadom, hogy a jóra törekszem és a bűnt kerülöm. Az Egyház lemásolja az előegyház hibáit.

"Mit tegyek veled, Efraim? Mit tegyek veled, Júda? Ragaszkodástok olyan csak, mint a reggeli felhő, mint a fölszálló harmat. Ezért ostoroztam őket a próféták által, ezért öltem őket ajkam igéivel. – Ítéleteid úgy ragyognak, mint a kelő nap. – Mert irgalmasságot akarok és nem áldozatot, istenismeretet inkább, mint égőáldozatokat.”

Semmi eredményéne nem volt a valódi üzeneteknek, Fatima is csak elszállt, mint az amit szent Fausztina jegyzet le, Pio atya is csak egy misztikus történet így nem csoda az Isten legnagyobb Büntetése, a rossz papok, és a zsinat. Nincs Istenismeret, de már milyen régen nincs!
Nem kell tehát álmélkodni azon hogy muzulmánok áldozni mennek egy olyan katolikus miliőben, ahol folyamatos igény van "isteni" üzenetekre szinte napi rendszerességgel miközben illenék tudni hogy az Istenre nem jellemző a szócséplés, ezek a sűrű üzenetek mégha igaznak tűnnek is a sátán megvezetése. Alázat alázat és még több alázat, ez az ami kiborítja a sátánt, és pont ez az ami értékessé teszi a gyónást. Ilyen gyónás után Szent az Áldozat, de még csak ez után idulhat az ember téblábolva és gyakran elesve az Istenismeret felé sok böjttel és elmélkedéssel. Aki elindul eueezen az úton nagyon hamar rájön arra hogy nem kellenek új üzenetek és nem szükséges siránkozni az Egyház állapotán (Jézus a keresztúton csak egyszer szólalt meg, pont a síró asszonyokat ledorongolva) mert az Egyház a Mennyasszony és ezért a Vőlegény ügye nem a násznépé! Ha nem csak meghívottak akartok lenni, csak a menyegzői ruhára legyen gondotok. Alázatos és töredelmes szívvel kérjétek bűneitek bocsánatát.
U Postremus

Tizenkét dolog, amit tudni kell a magánkinyilatkoztatásokról

Egyébkén az idők vége és a világ vége egymástól nem elválaszthatók, mint-ahogy az idők teljessége és a halál legyőzése sem. Mindkettő Krisztus, az leső és a második eljövetel.
U Postremus

Tizenkét dolog, amit tudni kell a magánkinyilatkoztatásokról

Igen, ismerem. Kilenc hónapig imádkoztam mikor a pernoviciátus végén, azt mondta a novícius mester, hogy a magánimáknak vége. Bevallom, akkor megfordult a fejemben, hogy nem engedelmeskedem, de akkor egy hang szólt a szívemben, "Ha most engedelmeskedsz a novícius mesternek, ezerszeres jutalmat kapsz"
Fogtam az A4-es papírt és a negyedikről lerohantam a földszintre és a novícius mesternek …More
Igen, ismerem. Kilenc hónapig imádkoztam mikor a pernoviciátus végén, azt mondta a novícius mester, hogy a magánimáknak vége. Bevallom, akkor megfordult a fejemben, hogy nem engedelmeskedem, de akkor egy hang szólt a szívemben, "Ha most engedelmeskedsz a novícius mesternek, ezerszeres jutalmat kapsz"
Fogtam az A4-es papírt és a negyedikről lerohantam a földszintre és a novícius mesternek adtam a kísértéssé vált imát. Az atya látva a lap két szélét amely megsárgult a sok használattól, azt mondta, ha akarom, végigimádkozhatom. Akkor bevallottam neki, hogy van egy másik imám, amely rövidebb, így szolidabb, nem zavarja meg a testvérek békéjét, bár azt 12 évig kell imádkozni, én inkább azt választanám. Megengedte.
U Postremus

Isten egyedül Jézus Krisztust igazolta (1)

Ha nem gond, én nem teszek ilyen tetszésnyilvánító jeleket, idegenkedek tőlük, inkább csak egyetértésemet fejezem ki a leírtakhoz. Mert csak egy Egyház van, nincsen több, a vallások sokasága egytől egyig a sátán produktuma. Beleértve a szakadár keresztényeket is, mert azokat is a sátán szakította le Krisztus testéről. A sátán egyetlen ellenfele az Egyház, ezért támadja, amióta csak …More
Ha nem gond, én nem teszek ilyen tetszésnyilvánító jeleket, idegenkedek tőlük, inkább csak egyetértésemet fejezem ki a leírtakhoz. Mert csak egy Egyház van, nincsen több, a vallások sokasága egytől egyig a sátán produktuma. Beleértve a szakadár keresztényeket is, mert azokat is a sátán szakította le Krisztus testéről. A sátán egyetlen ellenfele az Egyház, ezért támadja, amióta csak létezik.
U Postremus

Tizenkét dolog, amit tudni kell a magánkinyilatkoztatásokról

Igaz, a vértanúság a legnagyobb szeretet! De nem épp ezért történik minden a végidőkben? Kiárad a szeretet! Nem véletlenül hirdette meg Jézus az Irgalmasságot szent Fausztinán keresztül! A világ vége maga az Irgalom kora!
Nézzük milyen világ volt szent Brigitta idején. A a protestáns eretnekség előtti dekadencia már nyilvánvaló, ez ellen szent Brigitta is felszólalt, és a vértanúság …More
Igaz, a vértanúság a legnagyobb szeretet! De nem épp ezért történik minden a végidőkben? Kiárad a szeretet! Nem véletlenül hirdette meg Jézus az Irgalmasságot szent Fausztinán keresztül! A világ vége maga az Irgalom kora!

Nézzük milyen világ volt szent Brigitta idején. A a protestáns eretnekség előtti dekadencia már nyilvánvaló, ez ellen szent Brigitta is felszólalt, és a vértanúság akkor is mindennapos dolog lett. Pedig alig száz évvel korábban Assisi szent Ferenc még hiába ment a muzulmán veszedelem elé, a hit ereje megvédte még az áhított vértanú haláltól is. Aztán ott a furcsaság, a skandináv reformáció teljesen eltüntette szent Brigittát a történelemből, hogy a végidőkben térjen vissza és legyen Európa társ védőszentje. 12 év kitartó ima nem kevés, nagy szeretet van benne. Én 2016. december 24.-én kezdtem el. Egyszer előfordult velem, hogy elfelejtettem imádkozni, úgy hajtottam álomra a fejem 2019-ben. Az éjszaka közepén riadtam fel, mintha valaki felrázott volna, kevéssel éjfél előtt. Így történt, hogy még nem mulasztottam egy napot se. De az igazi szeretet a monoton napokon van, amikor tudja az ember, hogy eltelt egy nap, egy nappal közelebb van Eljövetele. Imádkozom, pedig tudom, hogy az a kor, amiben vagyunk, kegyesen osztja majd a vértanúkat, éppúgy mint a protestáns gyilkos, aki a horrorisztikus kínzások elkövetője volt és egy ilyen gaztett alatt egyszer csak azt találta mondani, ne bántsátok, ez az ember szent. Végül a társai verték agyon, és így református létére katolikus vértanúként üdvözült.

Ezért mondom, már nincs jelentősége, hány migráns van, ki mennyit lop, hogy öleli körbe a sátán a világot, mert ez a világ elmúlik, a szenvedés az irgalmasság kapuja, aki nem akar átmenni rajta, annak sincs menekvés, a Marson is ugyanazon a napom lesz vége a világnak, senki nem bújhat el. Volt idő, lehetett volna csökkenteni a szenvedés, a büntetés mértékét, de végül minden lehetőség ideje kipergett, mert a dátum ki lett tűzve a világ teremtése előtt, és nem változik, ahogy az Isten sem!
U Postremus

Tizenkét dolog, amit tudni kell a magánkinyilatkoztatásokról

Nos, ígéret van hozzá, több dolog is rémlik, de egy amire emlékszem. Az ígéret szerint, aki ebben az imában kitart, ami 7 miatyánk és üdvözlégy az év minden napján 12 éven keresztül, az a mennybe jutva (nyilván halálos bűntől mentesen), felvétetik a vértanúk sorába még akkor is, ha nem szenved vértanúságot. Megjegyzem, olyan korba léptünk, ahol a vértanúságot könnyebb lesz elérni …More
Nos, ígéret van hozzá, több dolog is rémlik, de egy amire emlékszem. Az ígéret szerint, aki ebben az imában kitart, ami 7 miatyánk és üdvözlégy az év minden napján 12 éven keresztül, az a mennybe jutva (nyilván halálos bűntől mentesen), felvétetik a vértanúk sorába még akkor is, ha nem szenved vértanúságot. Megjegyzem, olyan korba léptünk, ahol a vértanúságot könnyebb lesz elérni mint előtte bármikor.
U Postremus

Tizenkét dolog, amit tudni kell a magánkinyilatkoztatásokról

Szeretném megkérdezni hogy Szent Brigitta másik imája amelyet Jézus Szentséges Véréhez kell imádkozni 12 éven át minden nap, szintén kérdéses, vagy az életművében megtalálható? Ne feledjük el, hogy szent Brigitta évszázadokra feledésbe merült a reformáció miatt, amely hazájában is elburjanzott, mint az egész öreg tévelygő kontinensen. Csak a XX. században tért vissza és lett európa …More
Szeretném megkérdezni hogy Szent Brigitta másik imája amelyet Jézus Szentséges Véréhez kell imádkozni 12 éven át minden nap, szintén kérdéses, vagy az életművében megtalálható? Ne feledjük el, hogy szent Brigitta évszázadokra feledésbe merült a reformáció miatt, amely hazájában is elburjanzott, mint az egész öreg tévelygő kontinensen. Csak a XX. században tért vissza és lett európa társ védőszentje. Nem lehet véletlen hogy pont a végidőkben kapunk ilyen kegyelmi adományokkal teli imákat. Azokban az időkben amikor a maroknyi igaz lélek nehezen jut majd el Istennek felkent szolgákhoz szentségekért, és a balga szüzek is túl sok ideig keresik azokat, akiktől olajat kaphatnak lámpásukba. A 12 éves ima nem olyan egyszerű feltétel hogy a rohanó modern világ sátáni trükkje legyen.
U Postremus

Megszűnt a „nagy figyelmeztetés”-üzenetek weboldala

Jó dolog, hogy van aki kitartóan rávilágít a sátán aknamunkájára. Nem szabad belefásulni, állandó harc a megtévesztő elleni küzdelem. Az hogy van igazság is a mondandójában az is csak a gonoszsága mélysége. De hiába ismeri a sátán az összes jelenést amelyből összetákolja a maga üzeneteit hiába ismeri minden embernél jobban a szentírást és hiába hisz Istenben, mert ahol ő van ott …More
Jó dolog, hogy van aki kitartóan rávilágít a sátán aknamunkájára. Nem szabad belefásulni, állandó harc a megtévesztő elleni küzdelem. Az hogy van igazság is a mondandójában az is csak a gonoszsága mélysége. De hiába ismeri a sátán az összes jelenést amelyből összetákolja a maga üzeneteit hiába ismeri minden embernél jobban a szentírást és hiába hisz Istenben, mert ahol ő van ott nincs változás, kárhozott és minket is ebbe az állapotba akar terelni. Elég üzenetet küld az Úr minden a tudtunkra lett adva, minek nekünk ilyen mézzel meglocsolt gyanús üzenet dömping? Itt van az Úr már a kapuban áll, igyekezzetek inkább az Irgalmassága kapujához. Gyűjtsetek kincseket a menyben, mert ez a kapu nem lesz mindíg nyitva, ezt kicsiben már megtapasztalhattuk mikor bevertük az orrunkat a bezárt templomok kapuján.
U Postremus

Őrangyal repült egy ferences szerzetes autója fölött

Cseh és szlovák nyelven már leállították a news cikkeket, pedig régebben voltak, viszont lengyelül még van, és ott a fordítás is rendben van. Ott olvastam el a Pio atya felháborodásáról szóló cikket ami magyarul értelmezhetetlen volt. Bár az eredeti olasz forrás cikk hosszabb, de ez így is erős. Bizony egy lengyel kommentelő meg is jegyezte, hogy Pio atyát ma kizárnák a rendből. Szerintem …More
Cseh és szlovák nyelven már leállították a news cikkeket, pedig régebben voltak, viszont lengyelül még van, és ott a fordítás is rendben van. Ott olvastam el a Pio atya felháborodásáról szóló cikket ami magyarul értelmezhetetlen volt. Bár az eredeti olasz forrás cikk hosszabb, de ez így is erős. Bizony egy lengyel kommentelő meg is jegyezte, hogy Pio atyát ma kizárnák a rendből. Szerintem ma fel sem vennék.
U Postremus

"Pusztító ostobaságnak" nevezte egy szent a II. vatikáni zűrzavart a vallási rendekkel kapcsolatban

Vuoi sapere cosa Padre Pio diceva del Concilio e della Nuova Messa? – Il Cammino dei Tre Sentieri
Ez az eredeti cikk kizárásos alapon, ha valaki le tudja fordítani, magam is szívesen elolvasnám.More
Vuoi sapere cosa Padre Pio diceva del Concilio e della Nuova Messa? – Il Cammino dei Tre Sentieri

Ez az eredeti cikk kizárásos alapon, ha valaki le tudja fordítani, magam is szívesen elolvasnám.
U Postremus

Helyreigazítás

Nem érti Istent az aki azt hiszi, hogy a II. Vatikáni zsinat gonosz dolog volt. XIII. Leó pápa látta és hallotta a sátán és Isten közti beszédet és rögtön tudta,hogy ez komoly dolog. Ez a párbeszéd hasonló mint a Jób könyvében elhangzó dialóg. Gonosz dolognak gondolja bárki is hogy Isten megengedte a rosszat egy igaz emberrel szemben? Kijelenthető tehát, hogy a rossz nem egyenlő a gonosszal? …More
Nem érti Istent az aki azt hiszi, hogy a II. Vatikáni zsinat gonosz dolog volt. XIII. Leó pápa látta és hallotta a sátán és Isten közti beszédet és rögtön tudta,hogy ez komoly dolog. Ez a párbeszéd hasonló mint a Jób könyvében elhangzó dialóg. Gonosz dolognak gondolja bárki is hogy Isten megengedte a rosszat egy igaz emberrel szemben? Kijelenthető tehát, hogy a rossz nem egyenlő a gonosszal?

Isten értékrendje más mint az emberé, ezért mondta Jézus szent Péternek, hogy távoz tőlem sátán! Ezért értsük meg végre hogy Isten engedélye nélkül nem történt volna meg a II. Vatikáni zsinat.

Mit szolgált ez? A sivatagi atyák mondtak, hogy kísértés nélkül az erény csak elmélet. A zsinat létrehozott kiskapukat az Egyház addig körülbástyázott rendjén. Nem kötelező azonban kinyitni azokat. Kiderült tehát, hogy az erény csak elmélet volt!

Kinek jó ez? Vajon örül a sátán hogy fény derült a jelenlétére az Egyház belsejében? Nem, ő a szürke ködben szeret munkálkodni ahol nehéz megállapítani azt is merről van a fény forrása. A szürkeség maga a langyosság. Isten Szeretete, hogy erre felhívta a figyelmet a nagy végső harc előtt.

Talán megbotránkozik itt most mindenki, de magyaroszág feldarabolása is Isten Szeretete, a Magyarok Nagyasszonya kedvéért. És nem is egyszer, hiszen 500 éve is megtörtént, és mindkétszer a magyarok hitehagyása volt az oka. Először a reformáció, a másik pedig a szabadkőművesség térhódítása. A szabadkőművesek nyertek valamit Trianonnal? Nem, hisz minden területen az állam irányítás, oktatás, igazságszolgáltatás, de még az egészségügy is jelen volt már. A feldarabolással ez a hatalom széthullott sőt magyarországon végül be is tiltják a paholyokat, méghozzá egy olyan napon szavazzák meg a parlamentben, hogy számunkra világos legyen, ez Isten akarata volt. Azon a napon ugyanis nemcsak a Horthy kormány győzelméről szólt a sátáni szervezet felett, hanem egy gyermek születéséről is akit Karol Wojtylának neveztek el.

Ne akarjunk tehat saját értékrendet kreálni hanem adjunk inkább hálát Istennek Irgalmáért és bízzunk benne gyermeki alázattal.

Aki mindvégig kitart az üdvözül.
U Postremus

Elhunyt Imre János Csanád pálos szerzetes

Jó barátok mennek előttünk, hogy a Megdicsőült Egyházban könyörögjenek értünk,
U Postremus

Az emberek egyik nagy téveszméje, a lelkitársam is beleesett ebbe a hibába

Ez történik a szemünk láttára, és hiába a szó, nem hallanak, hiába mutat rá az ember, nem látják, mert a szív nem lát, a lelek pedig a világ zajára nyitott. Pedig oly sokszor figyelmeztetett a Szűzanya, csökkenthetjük a büntetést, böjttel, bűnbánattal, imával és vezekléssel. De nem, mi még a büntetést bevezető enyhe figyelmeztető arcul legyintést is elhárítottuk magunktól. A járvány …More
Ez történik a szemünk láttára, és hiába a szó, nem hallanak, hiába mutat rá az ember, nem látják, mert a szív nem lát, a lelek pedig a világ zajára nyitott. Pedig oly sokszor figyelmeztetett a Szűzanya, csökkenthetjük a büntetést, böjttel, bűnbánattal, imával és vezekléssel. De nem, mi még a büntetést bevezető enyhe figyelmeztető arcul legyintést is elhárítottuk magunktól. A járvány jó példája az elvakultságnak, hisz ennek ürügyén mást sem tettünk mint az Istent sértettük. Félrecsaptuk megrovó kezét, minket nem büntethet, mert nekünk van tudományunk, nem fogunk körmeneteket tartani, szent Miklóshoz imádkozni, hogy dugja vissza kardját hüvelyébe, nem, mi a sátán tudományában bízunk, a világ hatalmasságaiban. A bíborosi körlevél is arra biztatott, hogy imádkozzunk a mihamarabbi teljes átoltottságért, hogy visszatérhessünk a megszokott langyos lötyögésünkhöz. Ezért mondja Jézus, hogy csak langyosak ne legyetek, mert a szürkeségben az ember nem is keresi a fényt, ezért van az, hogy a bűnös, aki a sötétben a hidegben jár, hamarabb megtér, mert az tisztában van lelke állapotával és kiutat keres, mint az aki meggyőződéssel járja az önteltek útját, miszerint ő ártatlan, nem ölt, nem lopott, eljárogat a templomba, de közben észre sem veszi, mily mélységesen sérti az Istent, úgy megy a széles úton énekelve és táncolva, hogy nem látja a pokol száját, csak akkor veszi észre, mikor az előtte lépő sor ember megtorpan és ő maga löki be őket a mélybe, de mire megijedne, már a mögötte érkező sor őt magát taszítja le.

A zsidók is akkor távolodtak el Istentől amikor jól ment soruk, mindenük megvolt, és azt látták, hogy a szomszéd pogány népek bár csóróbbak és éhesebbek, mégis jobban szórakoznak, mert őket nem kötik az Isteni törvények. Ezért fordulhatott elő, hogy zsidók egy ponton olyan szinten túltolták a biciklit, hogy már a pogányok is eltakarták arcukat szégyenükben, látva kicsapongásukat, oly elfajzott mértéket ölve, hogy már saját gyerekeiket áldozták fel bálványoknak.

Csodálkoztam, mikor olyat láttam, hogy az emberek keresztet vetettek a szenteltvíztartó alján összegyűlt poshadt kézfertőtlenítő löttyel, majd a szigorítások feloldása után láttam olyat, hogy a szenteltvízben mostak kezet. Nem az áhítat és az Isten keresése viszi az embereket a templomba, hanem a megszokás, a közöny, a fásultság, és bármit tolnak eléjük azt elfogadják. Nem tudom elképzelni mi játszódik le bennük, csak azt tudom, hogy örülök hogy ebben a végső időben élhetek, mert jó dolog meghalni a barátainkért, és ők azok nekem. A magamfajta utolsó nyomorult aligha kaphatott volna ennyi kegyelmet a középkorban, mert ahhoz az kellet hogy a nálam érdemesebbek, akiknek a kegyelmek fel lettek ajánlva, visszautasítsák azt. A kegyelmek ugyanis nem vesznek el, hanem másnak adják, így eshetett meg, hogy az egy talentumot kapott szerencsétlen hordja a kegyelmeket, hogy azok el ne vesszenek, és a lelkek megmenekülését szolgálják az Ő kezében. Hamarosan megértjük, másokért meghalni, az a legszebb és legbecsesebb kegyelem, mert az olyan szeretet, amely életet ment, méghozzá örök-életet.

Aki mindvégig kitart az üdvözül.