Język

Introibo altare Dei

Introibo altare Dei, ad Deum…etc – Takimi słowami po znaku krzyża i in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, kapłan rozpoczyna każda msze św. Przystąpię do Ołtarza Bożego, do Boga… – potoczne …
Napisz komentarz …