monsko
monsko

Zavraždili 1 českou ženu, aby uměle oplodnili druhou a chlubí se tím

na tejto stránke je popísaných niekoľko prípadov "mozgovo mŕtvych" osôb, ktoré sa prebrali www.organfacts.net/notdead/index.php
monsko

Ostrov

Herec Peter Mamonov, ktorý stvárnil mnícha, je po infarkte vo vážnom stave, pomodlite sa za neho.
monsko

Žháře katedrály našly britské Žluté vesty

Pri zdieľaní obrázka ma upozornili, že v pozadí horí Saint Chapelle a Panteon. Po porovnaní stavieb si myslím, že je to tak. Nie je to Notre-Dame, ani Bazilika sv. Petra.
monsko

Rozália Celakowna

Vážení, odstraňujem komentáre nesúvisiace s misiou Rozálie Celakowny.
monsko

Intronizácia Krista Kráľa v Poľsku

Poznámka - oprava: sľuby Jána Kazimíra sa uskutočnili 1. apríla. V poľštine je apríl kwiecień, čo som omylom preložila ako máj.
monsko

Mladý kňaz skolaboval a umrel počas bohoslužby na Veľký Piatok

sv. Andrej Bobola je/bol muž (to prekladal automat?)
monsko

27.6.2017 evangelík Kotleba veřejně zasvětil svou politickou stranu Panně Marii

Kotleba konvertoval na katolicizmus, nie je evanjelik.
monsko

(Postupné) Znesvěcování posvátné hory Živčák/Turzovky došlo svého cíle aneb Choďme se modlit k …

Poopravila by som zdroj článku. Organizátori tzv. Živčákfestu sa voči skutku ohradili, upratovanie urobila správa Živčáku s úmyslom neskôr vybrané devocionálie spáliť. Moja spolupútnička - autorka časti textu - mala v úmysle na uvedenú vec upozorniť ako na nedôstojnú. Originály zdieľaných fotografií mám k dispozícii.
monsko

František od 26.6.2016 není římský, ale sodomský

František nie je "Rímsky", v závere Malachiášovho proroctva sú ešte 2 heslá. František nemá "meno" ako ostatní pápeži; je o ňom napísané len toľko, že bude sedieť na stolci za veľkého prenasledovania Svätej Rímskej Cirkvi. Je to čosi, ako keby bol Malachiáš videním tohto pontifikátu tak zhrozený, že nemal slov. Zdá sa mi, že obsahom tých slov môže byť dokonca to, že bude čiastočne sám strojcom …More
František nie je "Rímsky", v závere Malachiášovho proroctva sú ešte 2 heslá. František nemá "meno" ako ostatní pápeži; je o ňom napísané len toľko, že bude sedieť na stolci za veľkého prenasledovania Svätej Rímskej Cirkvi. Je to čosi, ako keby bol Malachiáš videním tohto pontifikátu tak zhrozený, že nemal slov. Zdá sa mi, že obsahom tých slov môže byť dokonca to, že bude čiastočne sám strojcom toho prenasledovania. Kým jeho nasledovník (alebo súčasník?) Peter Rímsky bude pásť ovce uprostred mnohých trápení. To by sa mohlo vzťahovať na pápeža v ústraní, nemyslíte? alebo... V spisoch Valtorty je taký náznak, že sv. Peter bude viesť Cirkev z neba.
monsko

Zločiny USA

snakee je to dokument, ktorý stojí za pozretie, preto dávam "like"
monsko

Zablokovaný slobodný názor o. Miroslava Čajku

Vďaka za video. Názor otca Čajku by nemal zostať nepovšimnutý. Nedovolí mi doplniť informácie o ďalšie, na ktoré veľmi nenápadne upozornil kardinál Korec v rozhovere pre časopis.týždeň, kedy dostal možnosť obrániť sa pred útočným článkom p. Palka:
Zdeno Pupík: Vladimír Palko uvádza ako neodpustiteľné, že ste sa stretli aj s Robertom Ficom. Údajne šlo o politický obchod, v ktorom zohráva hlavnú …More
Vďaka za video. Názor otca Čajku by nemal zostať nepovšimnutý. Nedovolí mi doplniť informácie o ďalšie, na ktoré veľmi nenápadne upozornil kardinál Korec v rozhovere pre časopis.týždeň, kedy dostal možnosť obrániť sa pred útočným článkom p. Palka:
Zdeno Pupík: Vladimír Palko uvádza ako neodpustiteľné, že ste sa stretli aj s Robertom Ficom. Údajne šlo o politický obchod, v ktorom zohráva hlavnú úlohu zmluva o výhrade svedomia...
Ján Chryzostom Korec: Vladimír Palko kardinálovi vytýka vo svojich útokoch nielen postoj voči Vladimírovi Mečiarovi. Podľa Vladimíra Palka „ešte horšia“ recidíva nastala vraj v prípade vzťahu k premiérovi Robertovi Ficovi. Vytýka kardinálovi, že sa uspokojil s tým, že otázka „výhrady svedomia“ nebude absolútnou prioritou novej vlády. No kardinál bol presvedčený, že aj vo vzťahu k novej vláde je nielen dobré, ale aj potrebné zachovať si zdravý rozum. Čo sa týka jej existencie, v prvom rade predošlé vlády jej do značnej miery pripravili cestu. Po druhé, ak predošlé vlády za osem rokov neurobili vo veci „výhrady svedomia“ nič podstatné, a to až do poslednej chvíle, ako bolo možné očakávať, že nová vláda sa zaviaže prijať zmluvu o výhrade svedomia napríklad do pol roka? Najmä keď ju tlačilo bremeno iných neriešených, zanedbaných, či priam zdeformovaných sociálnych problémov.
Pokiaľ ide o kardinála, ten sa vyslovil k otázke výhrady svedomia veľmi jasne a jednoznačne nejeden raz, a to nielen v Nitre na Kalvárii na sviatok sv. Cyrila a Metoda, ale aj v Levoči a inde. Tu je však potrebné pripojiť jednu závažnú okolnosť.
O základnej zmluve SR so Svätou Stolicou sa začalo rokovať niekedy roku 1994. O tejto zmluve hovoril premiér Mečiar už pri svojej prvej návšteve vo Vatikáne so Svätým otcom Jánom Pavlom II. a kardinálom A. Sodanom 17. októbra 1993. Rokovania sa potom začali. Premiér Mečiar o tom hovoril so Svätým otcom aj pri návšteve Ríma 20. – 22. apríla 1995 a potom pri návšteve Svätého otca na Slovensku 29. júna až 3. júla 1995. Na rokovanie o Základnej zmluve povzbudil KBS sám Ján Pavol II. svojím osobitným listom. Potom povzbudil KBS listom kardinál Sodano, a napokon prišiel na Slovensko osobne dnešný kardinál J.- L. Tauran, ktorému KBS sľúbila rokovania doviesť urýchlene ku koncu. Darilo sa to a „Základná zmluva“ bola takmer hotová. Bolo to však za Mečiarovej vlády, a opozícia vyvíjala tlak proti rokovaniam, aby táto vláda „nezabodovala“. Tak sa stalo, že sa rokovanie pod nátlakom vlastne zastavilo. Podrobnosti o tom radno zatiaľ ešte radšej vynechať. Vladimír Palko však o tom musí niečo vedieť. Po voľbách roku 1998 bol aj kardinál dvakrát pri podpise tzv. „Základnej zmluvy“ vo Vatikáne. No boli z nej už vyčlenené štyri vážne body, o ktorých mali byť uzatvorené osobitne tzv. „čiastkové zmluvy“, medzi nimi aj zmluva o výhrade svedomia. Doteraz bola však uzatvorená len zmluva o vojenskom Ordinariáte a čosi o školstve. A tak zabezpečenie výhrady svedomia nijako neprekazil roku 2006 svojím stretnutím s novým premiérom Ficom nitriansky kardinál, ale ktosi iný, kto zapríčinil najprv odklad, potom vydrancovanie Základnej zmluvy o dohovorené štyri závažné body z malicherných politických a mocenských dôvodov. Vladimír Palko to veľmi dobre pozná, i keď by bol rád, aby sa na to navždy zabudlo. No historické fakty sú faktmi a dokumenty sú v archívoch.
Márne sa teraz V. Palko snaží zastierať, že pomáhal prekaziť najprv uzatvorenie „Základnej zmluvy“ aj s výhradou svedomia, a potom nechal otázku výhrady zaspať takmer osemročnou nečinnosťou v tejto veci. Aký význam má jeho tvrdenie, že jeho vláda „mala aspoň potenciál za výhradu svedomia hlasovať“, keď podľa neho samého jedni „dali prednosť získaniu liberálnych hlasov vo voľbách“, a V. Palko takmer na konci druhého volebného obdobia pre získanie voličov odchodom z vlády „zbytočne obetoval a zbytočne sa pripravil o výhody vládnutia“, ako sám v článku napísal. Nebolo to vinou kardinála ani biskupov, že si na výhradu svedomia spomenul neskoro a vlak ušiel. A do druhého nastúpiť odmietol. To všetko boli jeho vedomé osobné rozhodnutia.
Našťastie, nádej na zabezpečenie výhrady svedomia zostáva, ak nechceme upadnúť do totality nacizmu, v ktorom ľudia boli donucovaní robiť aj surovosti proti svedomiu. A podľa toho sa všetko aj skončilo. (27.október 2007)
monsko

Sv. Filoménka I. drahá malá svätica Farára z Arsu (svätica bola vyškrtnutá z nového kalendára).

Vlani vydalo vydav. ZAEX brožúrku Svätá Filoména-Dcéra svetla. Sú tam aj novény.
monsko

Pravoslavný rozvod prezidenta Putina

Myslím na Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus“ a „Mitis et Misericors Iesus“, ktoré boli podpísané pápežom Františkom 15.8.2015, zverejnené 8.9.2015 a vstúpia do platnosti 8.12.2015, ktorými sa zjednodušuje nulita. Čítala som niekoľko takých názorov, že v praxi to pravdepodobne bude fungovať podobne ako rozvod. Teda začne to platiť na Nepoškvrnené počatie PM, kedy zároveň začína aj tzv. …More
Myslím na Motu proprio „Mitis Iudex Dominus Iesus“ a „Mitis et Misericors Iesus“, ktoré boli podpísané pápežom Františkom 15.8.2015, zverejnené 8.9.2015 a vstúpia do platnosti 8.12.2015, ktorými sa zjednodušuje nulita. Čítala som niekoľko takých názorov, že v praxi to pravdepodobne bude fungovať podobne ako rozvod. Teda začne to platiť na Nepoškvrnené počatie PM, kedy zároveň začína aj tzv. Mimoriadny rok milosrdenstva - uvedený divným 3-okým logom.
monsko

Pravoslavný rozvod prezidenta Putina

Pravoslávna cirkev dovoľuje rozvody od schizmy, alebo k tomu pristúpila až neskôr? Totiž nie sú práve rozvody bludy, ktoré Rusko vo svete rozšíri, ak nebude zasvätené PM? Myslelo sa na komunizmus a súvisiace ideológie. Ale tie neboli ruské, boli do Ruska doslova dovezené. Ak vezmeme do úvahy, že na 2.VK bola RKC infiltrovaná všelijakými náukami; nebol odsúdený komunizmus, aby mohol byť prítomný …More
Pravoslávna cirkev dovoľuje rozvody od schizmy, alebo k tomu pristúpila až neskôr? Totiž nie sú práve rozvody bludy, ktoré Rusko vo svete rozšíri, ak nebude zasvätené PM? Myslelo sa na komunizmus a súvisiace ideológie. Ale tie neboli ruské, boli do Ruska doslova dovezené. Ak vezmeme do úvahy, že na 2.VK bola RKC infiltrovaná všelijakými náukami; nebol odsúdený komunizmus, aby mohol byť prítomný pravoslávny pozorovateľ z Ruska, potom prešlo pár rokov, kedy začalo dozrievať ovocie koncilu a hľa, v RKC budú prakticky povolené rozvody na veľký sviatok Panny Márie. Zdá sa mi, že sa dá povedať, že prax cirkevných rozvodov prichádza z Ruska.
monsko

Bendikt XVI. zrejme konzultoval s Ježišom alebo Máriou OSOBNE

Práve túto pasáž si viacerí všimli v súvislosti s Fatimským tajomstvom: - biskupa oblečeného v bielom - mali sme predtuchu, že je to Svätý Otec. Rôzni iní biskupi, kňazi, rehoľníci a rehoľníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž... a v súvislost s víziou sv. Pia X., ktorý videl jedného zo svojich nástupcov rovnakého mena, aké mal on, utekať cez mŕtve telá...
monsko

Katolíci (TV film)

Výborný film, výstižné dialógy k téme. Film skutočnosti pomenúva pravým menom. Myslím si, že veľmi dôveryhodne zobrazuje boj (tradičného) katolíka o vieru, konflikt, ktorý prežíva. Realita, že nakoniec o veciach viery rozhodujú ľudia, ktorí ju stratili, ale mníchov k nim viaže poslušnosť. Rozhorčenie jedného z mníchov veľmi dobre vystihuje, do akého hrozného položenia je človek dotlačený...
monsko

Proč nám Bůh vzal Tridentskou Mši

hovorí zaujímavé veci;
v titulkoch je preklep v min. 6.27: sv. Jozef Kupertínsky, nie Ján; tie filmy si asi skúsim vyhľadať a pozrieť :)
monsko

Svätý Ján XXIII.

prof. Mattei v rozhovore pre Catholic Family News povedal "Sv. Hildegarda z Bingenu obdržela titul světce po své smrti a papež Řehoř IX. začal v roce 1233 kanonizační šetření. Nikdy to však nebyla formální kanonizace. Ani sv. Kateřina Švédská, dcera sv. Brigity, nebyla nikdy kanonizována. Její proces se konal mezi lety 1446 a 1489, ale nebyl nikdy uzavřen. Je uctívána jako světice, aniž by kdy …More
prof. Mattei v rozhovore pre Catholic Family News povedal "Sv. Hildegarda z Bingenu obdržela titul světce po své smrti a papež Řehoř IX. začal v roce 1233 kanonizační šetření. Nikdy to však nebyla formální kanonizace. Ani sv. Kateřina Švédská, dcera sv. Brigity, nebyla nikdy kanonizována. Její proces se konal mezi lety 1446 a 1489, ale nebyl nikdy uzavřen. Je uctívána jako světice, aniž by kdy byla kanonizována." Asi to majú byť tie výnimočné prípady. Rozhovor je napr. tu: rexcz.blogspot.sk/…/kanonizace-rozh…
monsko

Nebyla-li rezignace Benedikta XVI. platná, je neplatné svatořečení Jana Pavla II. a Jana XXIII.

spomínaný zlomený kríž bol vztýčený v súvislosti s návštevou Jána Pavla II. v rodisku Pavla VI. pri príležitosti nejakého jeho výročia
monsko

Václav Klaus a sv. Anežka i poslední Boží milost

so Slovákmi a našim oživovaním je to relatívne, myslím, že video z vlaku do Košíc na pochod za život vystihuje aj nadšenie a aj to, že z rôznych dôvodov nie sme ochotní čeliť hriechu nekompromisne:
www.youtube.com/watch
monsko

Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl

Ctiteľkou Márie Margity Alacoque bola Rozália Celakowna. Rozália vo vízii videla obrovskú sochu Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a potom počula hlas: "Kristovo Kráľovstvo prichádza do Poľska skrze Intronizáciu." Jej poslanie je predstavované tak, že nadväzuje na zjavenia sv. M.M.Alacoque.
Rozália patrila do tzv. Apostolstwa Modlitwy; pracovala ako ošetrovateľka, aj chorých povzbudzovala k tzv. …More
Ctiteľkou Márie Margity Alacoque bola Rozália Celakowna. Rozália vo vízii videla obrovskú sochu Najsvätejšieho Srdca Pána Ježiša a potom počula hlas: "Kristovo Kráľovstvo prichádza do Poľska skrze Intronizáciu." Jej poslanie je predstavované tak, že nadväzuje na zjavenia sv. M.M.Alacoque.
Rozália patrila do tzv. Apostolstwa Modlitwy; pracovala ako ošetrovateľka, aj chorých povzbudzovala k tzv. 9 prvým piatkom. V jej životopise sa píše, že nik z chorých, ktorí zomreli počas jej služby, nezomrel bez prijatia sviatostí.
Počas jednej nočnej si kľakla k lôžku chorého a modlila sa ruženec. Po pár minútach sa chorý spýtal: "Čo pani robí?" "Modlí sa," odpovedala. "Za koho?" "Za pána.""Za mňa? Ja o to vôbec nestojím" - i zaspal. Keď sa prebudil, znova zdôraznil, že o modlitbu nestojí. Keď sa prebudil tretí raz, znovu ju uvidel kľačiac a spýtal sa: "Či sa pani ďalej modlí za mňa,napriek mojim príkrym slovám?" Ona: "Tak! Lebo Božia dobrota je taká veľká, že zahŕňa aj pána, hoci on tou dobrotou pohŕda." Vtedy ten človek poprosil, aby zavolala kňaza, vyspovedal sa, prijal viatikum, pomazanie chorých a o niekoľko hodín zomrel.
Azda túto milosť obdržala ako ctiteľka Božského Srdca pre inú dušu. Tento príbeh síce nedokazuje, že Alacoquovej zjavenie je pravé. Na to zjavenie ale nadväzujú iné veci: zasvätenie ľudského pokolenia Božskému Srdcu Levom XIII. a rozšírená formula Piom XI, zasvätenie konané každoročne na sviatok Krista Kráľa vo farských chrámoch, zjavenie PM vo Fatime, encykliky Annum sacrum, Quas primas a zjavenie Rozálii Celakowny, ktoré akoby vyťahuje na svetlo zabudnuté encykliky, najmä Quas primas, ktorej myšlienky sú po koncile vytláčané: nastolenie Kristovho Kráľovstva.
Poznamenala by som tiež, že k vykonaniu 9 prvých piatkov sa málo povzbudzuje, nie je ľahké vydržať. Kto sa naučí milovať Božské Srdce, azda neupadne z lásky k Nemu do ťažkých hriechov. Ak však predsa zanechá prvotnú lásku k Pánu Ježišovi, prečo by nemohol byť omilostený prihliadnuc na niekdajšiu oddanosť? Ak by zotrval v hriechu a myslel pri tom tak, že má milosť zaistenú prvými piatkami, upadá do hriechu proti Duchu Svätému: Opovážlivo sa spoliehať na Božie milosrdenstvo.
monsko

Proč Bůh skoro 100 let většinou nezasáhl

Strácam orientáciu... Ak je posolstvo M.M.Alacoque falošné, tak potom aj Fatima? Tam je prisľúbenie, ak si niekto vykoná pobožnosť prvých piatich sobôt ..."sľubujem, že budem pri nich v hodine smrti so všetkými milosťami potrebnými na spásu ich duše."20.12.1925 Lucii. Fatima jasne nadväzuje na zjavenie B.S. vo Francúzsku nielen v milosti, ale aj v nemilosti...
monsko

112. papež (od Celestina II. r.1143) a budoucí záplavy v USA

ďakujem.
monsko

112. papež (od Celestina II. r.1143) a budoucí záplavy v USA

Otec Libor, vo Vašom článku ma zaujalo: "Čili asi Turkson zvolen papežem nebude, neboť tento bezbožník by Rusko Panně Marii zasvětit nechtěl. Zvolen bude někdo, kdo dřív či později zasvětí Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panně Marii." Je to nádej.
Keďže skúmate mnohé posolstvá, zjavenia,... zaujímalo by ma, čo si myslíte o tzv. varovaní - posolstvách írskej vizionárky. Zapadá a dopĺňa pravé vízie,…More
Otec Libor, vo Vašom článku ma zaujalo: "Čili asi Turkson zvolen papežem nebude, neboť tento bezbožník by Rusko Panně Marii zasvětit nechtěl. Zvolen bude někdo, kdo dřív či později zasvětí Rusko pod ochranu Neposkvrněné Panně Marii." Je to nádej.
Keďže skúmate mnohé posolstvá, zjavenia,... zaujímalo by ma, čo si myslíte o tzv. varovaní - posolstvách írskej vizionárky. Zapadá a dopĺňa pravé vízie, alebo im naopak odporuje? Sledujem to okrajovo a som na rozpakoch. Ak by bolo pravé, škoda ho obísť a ak falošné, škoda sa tomu venovať. Je to kvantum čítania...