Johann Liber
Johann Liber
144
Ez itt a kérdés - A hálózat csapdájában? (2021. február 15.)More
Ez itt a kérdés - A hálózat csapdájában? (2021. február 15.)
52:02
Johann Liber
1365
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Mindszenty József Rövid portréfilmünkben Kalmár Miklós történész-muzeológus Mindszenty József életét mutatja be. (Forrás: Terror Háza)More
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Mindszenty József
Rövid portréfilmünkben Kalmár Miklós történész-muzeológus Mindszenty József életét mutatja be.
(Forrás: Terror Háza)
02:23
lowoa shares this
243. Pehm Mindszenty József. Isten Szolgája Mindszenty József bíboros szentté avatásáért mondott engesztelő imádság Mennyei Atyánk! Szívesen …More
243. Pehm Mindszenty József.
Isten Szolgája Mindszenty József bíboros szentté avatásáért mondott engesztelő imádság
Mennyei Atyánk! Szívesen fogadod híveid áldozatait, amelyeket Krisztus áldozatával egyesítve ajánlanak fel, hogy „kiegészítsék, ami Krisztus szenvedéséből hiányzik, az Egyház javára” (Kol 1,24). Fogadd kegyesen József bíboros szolgád megaláztatásait, áldozatait, amelyeket földi életében a magyar Egyházért és a magyar népért ajánlott fel. Szenvedése legyen napjainkban is előtted kedves áldozat Egyházunkért, hazánkért. Hozzá csatlakozva akarunk mi is imáinkkal, áldozatainkkal engesztelni nemzetünk lelki megújulásáért. És ha szent akaratoddal megegyezik, add meg hívő magyar népednek, hogy József bíboros szolgádat egykor Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus a mi Urunk által.Ámen.
Isten Szolgája szentté avatásáért mondható rövidebb imádság
Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: …More
Johann Liber
85
Sosem felejtjük el! A kommunista diktatúra áldozatairól és a velünk élő örökségéről Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Békés Márton történész, a Terror …More
Sosem felejtjük el!
A kommunista diktatúra áldozatairól és a velünk élő örökségéről Schmidt Mária Széchenyi-díjas történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója, valamint Máthé Áron történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökhelyettese beszélgetnek Tallai Gábor, a Terror Háza Múzeum programigazgatója moderálásával.
(Forrás: Terror Háza)
44:37
Johann Liber
22
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Mansfeld Péter Rövid portréfilmünkben Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója Mansfeld Péter életét mutatja be. (…More
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Mansfeld Péter
Rövid portréfilmünkben Békés Márton történész, a Terror Háza Múzeum kutatási igazgatója Mansfeld Péter életét mutatja be.
(Forrás: Terror Háza)
02:44
Johann Liber
31
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Tóth Ilona Rövid portréfilmünkben László Bernadett történész Tóth Ilona életét mutatja be. (Forrás: Terror Háza)More
Emlékezzünk a kommunista diktatúrák áldozataira! – Tóth Ilona
Rövid portréfilmünkben László Bernadett történész Tóth Ilona életét mutatja be.
(Forrás: Terror Háza)
02:15
Johann Liber
260
Elfelejtettük volna? Sosem felejtjük el! (Forrás: Terror Háza)More
Elfelejtettük volna?
Sosem felejtjük el!
(Forrás: Terror Háza)
Johann Liber
73
Globális coming out A Time magazin egy igen meglepő önleleplezést tett közé Egy árnyékkampány titkos története, ami megmentette a 2020-as választást címmel. Ebben nem kevesebbet mesél el igen …More
Globális coming out
A Time magazin egy igen meglepő önleleplezést tett közé Egy árnyékkampány titkos története, ami megmentette a 2020-as választást címmel. Ebben nem kevesebbet mesél el igen részletesen, mint hogy Donald Trumpnak igaza volt, valóban átfogó összeesküvés zajlott a 2020-as amerikai elnökválasztás során. érdemes töprengeni arról, hogy miért az önleleplezéssel folytatódik ez az eddig módfelett sikeres összeesküvés. A nyilvánosságra hozásának feltehetőleg kettős célja lehetett. Az egyik annak a cinikus és arrogáns világossá tétele, hogy igen így volt, na és?! A másik azonban lehet egy kísérlet is arra, hogy megpróbálja lecsillapítani az egyre mélyebb polgárháborús indulatokat. De vajon van-e bármilyen esély egy újabb New Deal létrehozására?
24:02
Johann Liber
90
Az Egyház megkísértése Krisztus három megkísértése az Egyházban is folytatódik: arról elmélkedünk, hogy milyen módon. Simon Gábor atya elmélkedéseMore
Az Egyház megkísértése
Krisztus három megkísértése az Egyházban is folytatódik: arról elmélkedünk, hogy milyen módon.
Simon Gábor atya elmélkedése
15:01
Johann Liber
36
Nagyböjt első vasárnapja Az Egyház liturgiája Arnold Trauner atya prédikációjával Az atya szentbeszéde a 10. oldalon kezdődik és bár a tavalyi (2020) nagyböjt első vasárnapjára készült, idén is …More
Nagyböjt első vasárnapja
Az Egyház liturgiája
Arnold Trauner atya prédikációjával
Az atya szentbeszéde a 10. oldalon kezdődik és bár a tavalyi (2020) nagyböjt első vasárnapjára készült, idén is éppolyan időszerű - és nem feltétlenül csak ezen az adott vasárnapon: a nagyböjtbe komolyabban csak most bekapcsolódó híveknek (sőt, bármelyikünknek) megfontolásra érdemes gondolatokkal szolgálhat még e napokban is.
Az anyagot eredetileg a budakeszi Mennyek Királynéja Kápolna tette közzé.
Arnold Trauner atya magyarországi látogatásai alkalmával rendre ebben a kápolnában mutat be katolikus szentmiséket - a szentmise "hagyományos, eredeti formájában (más néven a régi rítusban) (...) kizárólag nem Jorge Bergoglióval egységben" (ahogyan a honlapjuk fogalmaz).
12 pages
Johann Liber
25
Oktatás Nagyböjt 1. vasárnapjára Részlet Goffine Lénárt német premontrei atya XVII. századi híres könyvéből A könyv XX. századi magyar kiadása: Goffine Lénárt Katholikus oktató- és épületes …More
Oktatás Nagyböjt 1. vasárnapjára
Részlet Goffine Lénárt német premontrei atya XVII. századi híres könyvéből
A könyv XX. századi magyar kiadása:
Goffine Lénárt Katholikus oktató- és épületes könyve
Rövid értelmezése a vasárnapi és ünnepi leckéknek és evangéliumoknak, ezekből levont hit- és erkölcsi tanításokkal és az egyházi szertartások magyarázatával, továbbá a szentmiséről szóló oktatással
Megjelent: a budapesti SZENT ISTVÁN-TÁRSULAT kiadásában, 1928-ban.
Az eredeti műről:
Nagyon elterjedt elmélkedési könyvek: Kempis Tamás Krisztus követése, Szalézi Szent Ferenc Filoteája és Teotimusa, Kochem Márton Jézus és Szűz Mária élete című műve, és Goffine Oktató és épületes könyve. (Franz Spirago: Felnőttek Katekizmusa) Goffiné, Leonhard, OPræm (1648–1719), lelki író. […] Európa-szerte nagy hatást váltott ki Hauspostille című műve, mely katekizmus formában magyarázza a vasárnapi és ünnepi szentleckéket és evangéliumokat. Szinte minden európai nyelvre lefordították. (Katolikus lexikon)
8 pages
Johann Liber
29

II. 21. Nagyböjt első vasárnapja - Krisztus a mi példaképünk!

Így ír nagyböjt első vasárnapjáról egy régi misszále: A mai szentmise megtanít minket a szentleckében arra, hogy ez az idő szent idő, a kegyelem ideje s erre az időre ad nagyböjti programot Szent …More
Így ír nagyböjt első vasárnapjáról egy régi misszále:
A mai szentmise megtanít minket a szentleckében arra, hogy ez az idő szent idő, a kegyelem ideje s erre az időre ad nagyböjti programot Szent Pál. De az evangélium megmutatja, hogy egyúttal a harc ideje is. A szebb élet alakításáért folytatott küzdelmeinkben és önmegtagadásainkban Krisztus a mi példaképünk. Őt is megkísértette a sátán, hogyan lehetnénk mi mentek kísértésektől? De nem is kell tőlük annyira félnünk, mert isteni mesterünk megmutatta, hogyan kell csábításait visszavernünk. A szentmise többi imádságával pedig arra segít el, hogy megfelelő érzelemmel: nagy bizalommal és önbizalommal tudjuk átélni ezt a szent időt. Egyébként ez a vasárnap a legnagyobb vasárnapok közé tartozik a liturgikus évben; mutatja az is, hogy Rómában a hivatalos szentmise a legfőbb székesegyházban, a lateráni bazilikában van.
Introitus
: Ha kiált hozzám, meghallgatom: megmentem és megdicsőítem: betöltöm őt hosszú élettel.
Szentlecke: 2 Kor 6,1-10
More
Johann Liber
20

II. 20. Szombat, Hamvazószerda után - bátran menjünk tovább a megkezdett böjti utunkon!

Egy régi misszále szerint a hamvazószerda utáni szombat szentmiséje arra biztat minket, hogy bátran menjünk tovább a megkezdett úton. Evangéliuma (Mk 6,47-56): Amikor beesteledett, a bárka a …More
Egy régi misszále szerint a hamvazószerda utáni szombat szentmiséje arra biztat minket, hogy bátran menjünk tovább a megkezdett úton.
Evangéliuma (Mk 6,47-56):
Amikor beesteledett, a bárka a tenger közepén volt, ő meg egymaga a szárazon. Látta őket küszködni az evezéssel – mert ellenkező szelük volt. Az éjszaka negyedik őrváltása körül odament hozzájuk a tengeren járva, majd el akart mellettük haladni. Azok pedig látva őt, amint a tengeren jár, kísértetnek nézték és fölkiáltottak, mert mindnyájan látták őt, és zavarba estek. De ő mindjárt megszólította őket, és azt mondta nekik: »Bízzatok! Én vagyok, ne féljetek!« Majd beszállt hozzájuk a bárkába, a szél pedig elállt. Ők erre még jobban álmélkodtak magukban. Nem okultak ugyanis a kenyerekből, s a szívük még érzéketlen volt.
Átkeltek a tavon, és Genezáret földjére jutottak és kikötöttek. De mihelyt kiszálltak a bárkából, az emberek rögtön felismerték őt, és körbefutva az egész környéken elkezdték a betegeket ágyastól összehordani oda, …
More
Johann Liber
23

II. 19. Péntek, hamvazószerda után - és a második nagyböjti gyakorlatunk

A hamvazószerda utáni péntek evangéliuma (Mt 5,43-48;6,1-4) figyelmeztet, hogy az alamizsnaadás, a felebaráti szeretetnek tevékeny gyakorlása legyen a második nagyböjti gyakorlatunk (az imádság …More
A hamvazószerda utáni péntek evangéliuma (Mt 5,43-48;6,1-4) figyelmeztet, hogy az alamizsnaadás, a felebaráti szeretetnek tevékeny gyakorlása legyen a második nagyböjti gyakorlatunk (az imádság után):
Hallottátok, hogy azt mondták: ‘Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet.’ Én viszont azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért, hogy fiai legyetek mennyei Atyátoknak, mert ő fölkelti napját a gonoszokra és a jókra, s esőt ad igazaknak és gonoszoknak. Ha ugyanis csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi lesz a jutalmatok? Nemde a vámosok is ugyanezt teszik? És ha csak a testvéreiteket köszöntitek, mi rendkívülit tesztek? Nemde a pogányok is ugyanezt teszik? Ti tehát legyetek tökéletesek, mint ahogy a ti mennyei Atyátok tökéletes. Ügyeljetek, hogy igazvoltotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy csodáltassátok magatokat velük, mert így nem lesz jutalmatok Atyátoknál, aki a mennyben van. Amikor tehát adakozol, ne kürtöltess magad …More
Johann Liber
16

II. 18. Csütörtök, Hamvazószerda után - és az első nagyböjti gyakorlatunk

Nagyböjt minden napjának megvan a maga szentmiséje a régi rítusban. A hamvazószerda utáni csütörtök evangéliuma (Mt 8,5-13) arra int, hogy első nagyböjti gyakorlatunk (a százados példája nyomán) aMore
Nagyböjt minden napjának megvan a maga szentmiséje a régi rítusban.
A hamvazószerda utáni csütörtök evangéliuma (Mt 8,5-13) arra int, hogy első nagyböjti gyakorlatunk (a százados példája nyomán) a
több és buzgóbb imádság legyen:
Amikor pedig bement Kafarnaumba, odajött hozzá egy százados és kérlelte őt: »Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik.« Azt mondta neki: »Megyek és meggyógyítom.« De a százados így válaszolt: »Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, beosztott katonák vannak alattam, és ha azt mondom az egyiknek: ‘Menj!’, elmegy, vagy a másiknak: ‘Gyere!’, odajön, a szolgámnak pedig: ‘Tedd ezt!’, megteszi.« Ennek hallatára Jézus elcsodálkozott, és azt mondta követőinek: »Bizony, mondom nektek: Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Mondom nektek: Sokan érkeznek majd keletről és nyugatról, s letelepszenek Ábrahámmal és Izsákkal és Jákobbal a …More
Johann Liber
21

II. 17. Hamvazószerda - útmutatónk egész nagyböjtre

„El ne feledd ember, hogy porból vagy és porrá leszel” Egy régi misszále írja a szenthamuról: A hamu az Egyház szentelő imái által gyógyító erőt nyer és lelkünkben az igazi bánat felébresztésére …More
„El ne feledd ember, hogy porból vagy és porrá leszel”
Egy régi misszále írja a szenthamuról:
A hamu az Egyház szentelő imái által gyógyító erőt nyer és lelkünkben az igazi bánat felébresztésére szolgál, hogy általa egy új és jobb életre feltámadjunk.
A hamut az előző év Virágvasárnapján szentelt pálmaágból kell előállítani, a győzelem szimbólumából, mert az igaz bánat is erre vezet el.

Hamvazószerda szentmiséjének evangéliuma (Mt 6,16-21) pedig az egész nagyböjtre útmutatónk:
Amikor böjtöltök, ne legyetek bús képűek, mint a képmutatók. Ők ugyanis elváltoztatják az arcukat, hogy böjtölésükkel feltűnjenek az emberek előtt. Bizony, mondom nektek: ők megkapták már jutalmukat. Te, amikor böjtölsz, kend meg a fejedet, az arcodat pedig mosd meg. Ne lássák az emberek, hogy böjtölsz, csak Atyád, aki a rejtekben van; és Atyád, aki lát a rejtekben, megfizet majd neked.
Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol moly és rozsda emészt, ahol a tolvajok betörnek és lopnak. Gyűjtsetek magatoknak …
More
Johann Liber
23

A nagyböjt szelleme - összhangban a természet rendjével (de nem a démonnal)

Így ír egy II. vatikáni zsinat előtti misszále a múlt szerdán megkezdődött nagyböjt szelleméről: «Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük», …More
Így ír egy II. vatikáni zsinat előtti misszále a múlt szerdán megkezdődött nagyböjt szelleméről:
«Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk és így lelkünket megmentsük», mondja az Egyház a zsolozsmában. Szent Benedek, aki Regulájában az ősegyház szellemét őrzi meg számunkra, azt mondja: «Bár a keresztény ember egész életének folytonos nagyböjtnek kellene lennie, mégis legalább ezeknek a szent napoknak a megtartásában tanúsítsunk teljes buzgóságot, hogy a többi idő hanyagságait helyrehozzuk.»
A természetben most folyik a tél és a tavasz közti küzdelem, de már a hó és a jég elmúltak, már új csirák rügyeznek, új virágok fakadnak. A liturgiában is lelki tavasz van, tart még a közöny tele és a bűn sötétsége, de bontakozik az új élet is. A kegyelem kipattantja a lélekcsirákat és bontakoznak az új, a szebb élet mennyek számára nyíló virágai. A «vita nuova», melyről Dante énekel, ez a tavasz ígérete a természetben és a lélekben, és ennek az új életnek a szolgálatában áll …
More
Johann Liber
74
Az igaz és a hamis szeretet Philip Eldracher atya prédikációja 2021. február 14.More
Az igaz és a hamis szeretet
Philip Eldracher atya prédikációja
2021. február 14.
21:17
Johann Liber
161.1K
Szabad-e kézbe áldozni? Elmélkedés egy nagyon fontos kérdésről, ami hitünket és lelki üdvösségünket érinti. Simon Gábor atya előadásaMore
Szabad-e kézbe áldozni?
Elmélkedés egy nagyon fontos kérdésről, ami hitünket és lelki üdvösségünket érinti.
Simon Gábor atya előadása
23:40
Gy Sz shares this
lowoa
Első tétel: „Ismerjék el a hívek jogát a szentáldozáshoz, és a szentségimádáshoz az előírt módok szerint. Ne essünk ezen a téren az állami …More
Első tétel:
„Ismerjék el a hívek jogát a szentáldozáshoz, és a szentségimádáshoz az előírt módok szerint. Ne essünk ezen a téren az állami hatóságok és a püspök rendelkezéseit meghaladó túlzásokba.” (Az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció „Örömmel térjünk vissza az Oltáriszentséghez!” kezdetű levele a Püspöki Konferenciák Elnökeihez a szent liturgia ünnepléséről a COVID-19 okozta járvány alatt és után. Vatikánváros, 2020. augusztus 15.)
Második tétel:
„A hívőnek mindig megvan a joga ahhoz, hogy saját választása szerint a nyelvére kérje a szentostyát.” (Római Misekönyv Általános Rendelkezései, 161. pont. Idézi az Istentiszteleti és Szentségfegyelmi Kongregáció „Redemptoris Sacramentum” instrukciója 92. pontja. Vatikánváros, 2004. április 30.)
Harmadik tétel:
„Kérjük a szentmiséken (…) a nyelvre áldoztatás elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét.” (A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia járványügyi közleménye. Budapest, 2020. március 5.)
Negyedik tétel:
„Továbbra …More
5 more comments
Johann Liber
77
Uram, add, hogy lássak! Simon Gábor atya ötvenedvasárnapi elmélkedése Az evangéliumi vak ember példájára mi is keressük a világosságot!More
Uram, add, hogy lássak!
Simon Gábor atya ötvenedvasárnapi elmélkedése
Az evangéliumi vak ember példájára mi is keressük a világosságot!
14:21
Johann Liber
40
The unborn babies used for vaccine development were alive at tissue extraction Pamela Acker is a biologist and author of a recently released book on vaccinations. from: lifesitenews.com A vakcina …More
The unborn babies used for vaccine development were alive at tissue extraction
Pamela Acker is a biologist and author of a recently released book on vaccinations.
from: lifesitenews.com
A vakcina kifejlesztésére felhasznált meg nem született csecsemők a szövet kivételekor még életben voltak
Riport Pamela Acker biológussal, az oltásokról nemrégiben megjelent könyv szerzőjével.
magyar forrás: eucharisztikuskongresszus.hu
Minden katolikusnak tudnia kellene, mi áll a Covid-"oltások" mögött! Nem "egyszerű" magzatgyilkosságok:
"Valójában császármetszés során szerzik meg ezeket a babákat. A csecsemők még életben vannak, amikor a kutatók megkezdik a szövet kivonását; odáig, hogy még mindig dobog a szívük, és általában nem kapnak érzéstelenítőt, mert ez megzavarná azokat a sejteket, amelyeket a kutatók megpróbálnak kinyerni. Nos, még addig távolítják el ezt a szövetet, amíg a baba életben van és rendkívüli fájdalmai vannak..." Valószínűleg több száz esetről beszélünk.
rumble.com

The unborn babies used for vaccine development were alive at tissue extraction

The content you see here is paid for by the advertiser or content provider whose link you click on, and is recommended to …