mavigerdan

Bude z toho ekonomická superkrize prorokovaná D. Wilkersonem r.1973 ?

Serafim Rose učil, že skrze Darbisty rozšířený blud o Raptůře,
který dává iluzorní naději na přečkání velkých soužení 3.sv.války v bezpečí Nebe,
přijmou někteří ochotně transport (Raptůrku) do kosmu od démonských mimozemšťanů
a jejich návrat zpět s Antikristem bude pak falešným důkazem o jeho pravosti.
Stejný motiv se objevuje i v UFO sektách, tj. nutnost evakuace před koncem světa.
Tento zlý …More
Serafim Rose učil, že skrze Darbisty rozšířený blud o Raptůře,
který dává iluzorní naději na přečkání velkých soužení 3.sv.války v bezpečí Nebe,
přijmou někteří ochotně transport (Raptůrku) do kosmu od démonských mimozemšťanů
a jejich návrat zpět s Antikristem bude pak falešným důkazem o jeho pravosti.
Stejný motiv se objevuje i v UFO sektách, tj. nutnost evakuace před koncem světa.
Tento zlý skeč bude tedy zřejmě v nějaké podobě sehrán, buď jako Nebeskou Bránou v 1997
nebo snad i s vizuálními efekty teleportu při této imitaci skutečného Vytržení, které musí přijít
až v okamžiku ukončení vlády Antikrista.

Na výsledku voleb v Izraeli závisí, kdy 3. světová válka začne

Obama má 58 let, jestli bude po 3.světové vládnout cca 25-30 let poslední svatý král/car, byl by Obama okolo r.2045 velmi starý. Sv.Lavrentij Černigovský říká, že ďábel posedne 12-letého chlapce při procházce s matkou v sadu, k tomu u Obamy nedošlo.

Sv. Paisij: Rusko dobyje Turecko a začne tím 3. světová válka (české titulky)

chronologicky je nam ale nejblize flash crash na forexu i burze
nononsenseforex.com/uncategorized/flash-crash-2019/
podobny tomu z 2.1.2019
vetsinou k nim dojde mezi 11pm a 2am vychodniho casu
en.wikipedia.org/wiki/Kennedy_Slide_of_1962
3.valka a vsechno ostatni az potom
mavigerdan

Slovenský kněz varuje jako český P. Piťha a kard. Duka před uzákoňováním gender z Istanbulské …

z pohledu Pravoslavné církve je schizmatická ŘKC,
je to tvrzení proti tvrzení,
nálepkovaním "schizmatik"např.Sv.Serafima Sar. nebo Sv.Sergeje Rad. se sděluje pouze názor na úhel pohledu nikoliv Skutečnost samotnou, ta bude zjevena všem až v budoucnu
mavigerdan

Fatima a proč Neposkvrněné početí tj. Panna Maria nebyla Židovkou

Za 1.republiky, se nevyčleňovali židé z čs. společenství na základě etnicity a zaznamenávali se pouze, pokud se někdo hlásil k židovskému náboženství, tedy jako "židé" s malým ž.

Pod nacisty se muselo psát slovo "Žid" s velkým "Ž".

Po 2.válce je možno psát "žid" s malým "ž" (jako stoupenec náboženství) i Žid s velkým "Ž" (jako příslušník národa).
mavigerdan

Fatima a proč Neposkvrněné početí tj. Panna Maria nebyla Židovkou

1) Mistica Ciudad de Dios je soukromé zjevení,
2x spálené a znovu na příkaz duchovníka napsané (cca 2700str.).
Jde proti několika Sv.otcům (např.Bl.Augustin v Harmonie evangelií),
když píše(k.8.kap.3), že Sv.Ap.Marek nepsal Evangelium v Římě řecky,
ale překládal do latiny z hebrejštiny.Byla opakovaně dávána/stahována
z indexu. Naposledy od 1729 (Benedikt 13.)až do zrušení 1966.
Učí, že embrya …More
1) Mistica Ciudad de Dios je soukromé zjevení,
2x spálené a znovu na příkaz duchovníka napsané (cca 2700str.).
Jde proti několika Sv.otcům (např.Bl.Augustin v Harmonie evangelií),
když píše(k.8.kap.3), že Sv.Ap.Marek nepsal Evangelium v Římě řecky,
ale překládal do latiny z hebrejštiny.Byla opakovaně dávána/stahována
z indexu. Naposledy od 1729 (Benedikt 13.)až do zrušení 1966.
Učí, že embrya chlapců dostávají duši až 40 a děvčat 80 den
(tj. 2.trimestr, kdy lze již rozlišit na ultrazvuku pohlaví)
od početí (v.219 cit."..někdy víc, někdy méně, podle teploty a dispozice..")
Tělo Panny Marie bylo prý bez duše 7 dní (od početí do blastuly).
Navzdory 350 let netlejícím ostatkům, slavné bilokaci u kmene Jumanů, levitaci
a podpoře Solana us Caseyho ani poslední (1992-1999) z mnoha komisí od 1679
nedala nihil obstat na beatifikaci (ne tak kanonizaci nebo potvrzení Ciudadu).

2) Maríe de Jesús,OIC nikde nepíše, že by Panna Maria nebyla skutečnou
(biologickou) dcerou sv.Jáchyma a Anny, naopak :
210...ač bylo početí uskutečněno pravým přirozeným chodem...
211....početí ač přirozené a podle obyčejného řádu, bylo přec řízeno
působením milosti...
269...Ona je dcerou Adamovou a pouhým tvorem, a všechen lesk Božství, který je
v Ní, je pouhé účastenství...

(Tady dokonce jde proti starým františkánům, kteří učili,
že k početí došlo polibkem ve Zlaté bráně.)

3) ŘKC, pravoslaví, Lefévristi, uniaté Rusíni, starokatolíci, Dohnalovci,
Kypriánovci... nikdo neučí, že Sv.Jáchym byl pouze pěstoun a Sv.Anna inkubátor,
ale že jsou to Svatí Bohorodiče.
mavigerdan

Abrahamova víra ve vzkříšení Izáka. I teď základem křesťanství

Starec Paisij, když žil na Sinaji, měl zvláštní zjevení. Byl mu Duchem Svatým ukázán duchovní a posvátný vztah rodičů Jáchyma a Anny. Vztah, z něhož se narodila Panna Marie. Bylo mu zjeveno, že oba byli hluboce duchovní, bez jakéhokoliv tělesného smýšlení. Více než ostatní rodiče, jací kdy žili, byli bezvášniví. Nejprve se kajícně pomodlili k Bohu, každý zvlášť, aby jim daroval dítě, a pak se …More
Starec Paisij, když žil na Sinaji, měl zvláštní zjevení. Byl mu Duchem Svatým ukázán duchovní a posvátný vztah rodičů Jáchyma a Anny. Vztah, z něhož se narodila Panna Marie. Bylo mu zjeveno, že oba byli hluboce duchovní, bez jakéhokoliv tělesného smýšlení. Více než ostatní rodiče, jací kdy žili, byli bezvášniví. Nejprve se kajícně pomodlili k Bohu, každý zvlášť, aby jim daroval dítě, a pak se sešli v poslušnosti k Bohu, nikoliv z tělesné touhy. Bohorodice byla naprosto mravně čistá, protože se její početí uskutečnilo bez rozkoše. Samozřejmě nebyla osvobozená od prarodičovského (všelidského) hříchu, jak nesprávně uvažují na západě, protože byla počata přirozeným způsobem (tj. nikoliv bez účasti muže), ale stalo se to zcela bezvášnivě, jak chtěl Bůh, aby se rodili lidé.

Jednou při nějakém rozhovoru zdůrazňoval Paisij tyto pravdy. Když si všiml výhrad na straně diskutujícího, pozdvihl se a přísně řekl: "Tuto událost jsem zažil!" Chtěl, aby bylo zřejmé, že to, o čem vyprávěl, nebyly pouhé jeho zbožné myšlenky, ale Boží zjevení. (Z knihy Život starce Paisia Svatohorce od jeromonacha Isaaka)
mavigerdan

Rukopis, kterým prezident Beneš zradil vlast zveřejnila poprvé TV

Třetiny? Beneš nabízel "jen"4-6tis.km2, Mnichov vzal 28tis.km2 později zaokrouhlených na 41km2.
Snad nejsmutnější byli bratři Poláci :
2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala tzv. Zaolzie.
Rozlohou 830 km² a žilo v něm 220 000 osob (125 000 národnosti československé, 76 000 polské, 17 000 německé). Uzemí bylo připojeno ke katovickému vojvodství. Byly ihned zavřeny české školy, …
More
Třetiny? Beneš nabízel "jen"4-6tis.km2, Mnichov vzal 28tis.km2 později zaokrouhlených na 41km2.
Snad nejsmutnější byli bratři Poláci :
2. 10. 1938 překročila polská vojska řeku Olši a zabrala tzv. Zaolzie.
Rozlohou 830 km² a žilo v něm 220 000 osob (125 000 národnosti československé, 76 000 polské, 17 000 německé). Uzemí bylo připojeno ke katovickému vojvodství. Byly ihned zavřeny české školy, zakázány české bohoslužby a likvidovány české spolky, české obyvatelstvo bylo vyzváno, aby se do 1. 11. 1938 vystěhovala z tohoto území. Masové vystěhování probíhalo od října 1938 do ledna 1939 a počet nuceně vystěhovalých se pohyboval mezi 20 - 50 000 obyvateli s příklonem k horní hranici. Formy vyhnání byly různé, od prostého vyhrožování, propouštění z práce, přes různé formy násilí na majetku a osobách, zatýkání a úředního vypovídání s lhůtou 6, 24 a 48 hodin.
mavigerdan

Svatováclavská Panna Marie je ochránkyně = Palladium zemí českých

Zajímavé, že o.Petr Kliment Koutný (zde v roli Sv.Metoděje) se štolbou od řeky se křižují pravoslavně, ale Sv.Ludmila, Sv.Kyril a ostatní latinsky.
mavigerdan

Turecko brzy zanikne - Pjakin. I dle proroctví athoských svatých

"Ale von to císař pán takhle nenechá, to ho málo znáte.
Vojna s Turkem musí bejt! Zabili ste mě strejčka, tak tady máte přes držku!"
Jaroslav Hašek měl pravdu, válka s Turkem určitě bude, oni to risknou, na to vem jed.
mavigerdan

Řeč s budoucím papežem má jen 1 chybu

Góg znamená střechu a Magóg znamená zpod střechy, jsou to tedy ty národy, ve kterých byl ďábel uzavřen a skryt; Góg je dům, v němž byl uzavřen, a Magóg je vyjití z domu, v němž byl uzavřen. De Civitate Dei kap.20

Snaží se proto získat nejdříve dům-vězení-národ, ve kterém 1855 (tzv. Milenium) let přebýval v zajetí.
mavigerdan

Po r.2012 mrtvý řidič zmrtvýchvstal na přímluvu zesnulého světce Gabriela Urgebadze!

Mezi Deciem a Theodosiem II. je na první pohled jen 200 let, přesto všichni komentátoři 5./6.stol. vč. Jakoba ze Sarugy, diákonaTheodosia, Řehoře i pozdější píší o spánku přes 300 let, dokonce i sám Sv.Serafim Sarov., jak naznačuje Motovilov, mluvil o okolo 300 letech. Stejně tak i 18 Súra o 309 lun.letech tzn. 300 sol.letech. To by mohlo ukazovat na Nerona a r.68.
68 + 372 (údaj Jakoba ze Sarugy…More
Mezi Deciem a Theodosiem II. je na první pohled jen 200 let, přesto všichni komentátoři 5./6.stol. vč. Jakoba ze Sarugy, diákonaTheodosia, Řehoře i pozdější píší o spánku přes 300 let, dokonce i sám Sv.Serafim Sarov., jak naznačuje Motovilov, mluvil o okolo 300 letech. Stejně tak i 18 Súra o 309 lun.letech tzn. 300 sol.letech. To by mohlo ukazovat na Nerona a r.68.
68 + 372 (údaj Jakoba ze Sarugy) = 440
S aplikací na vzkříšení z mrtvých Sv.Serafima (+1833) před Všeobecným vzkříšením všech.
mavigerdan

Abrahamova víra ve vzkříšení Izáka. I teď základem křesťanství

Je to neúcta k Sv.Bohorodičům (Sv.Anně a Sv.Jáchymovi),
ke kterým je modlitba na konci každé Sv.Liturgie.
Staří františkáni učili, že k početí došlo u Zlaté Brány v Jeruzalémě jen objetím a polibkem,
snad ano, ale důležité je věřit, že Přesvatá Bohorodice a VždyPanna Marie byla dítětem
svých Sv.rodičů.
A to právě o.Libor popírá a to už není dobré.

Libor Halik 10. lis 2016

Já si biologicky nepos…More
Je to neúcta k Sv.Bohorodičům (Sv.Anně a Sv.Jáchymovi),
ke kterým je modlitba na konci každé Sv.Liturgie.
Staří františkáni učili, že k početí došlo u Zlaté Brány v Jeruzalémě jen objetím a polibkem,
snad ano, ale důležité je věřit, že Přesvatá Bohorodice a VždyPanna Marie byla dítětem
svých Sv.rodičů.
A to právě o.Libor popírá a to už není dobré.

Libor Halik 10. lis 2016

Já si biologicky neposkvrněné početí Panny Marie představuji následovně. Sv. Anna, která ji porodila zůstala neplodnou - neměla svoje vajíčka. Proto ji sv. Joachim nemohl oplodnit, i když spolu žili manželsky - sexuálně. Bůh stvořil neposkvrněné početí (tj. Pannu Marii) uvnitř těla sv. Anny, které však nebylo z Annina ani z Joachimova těla. Panna Maria neměla genetickou výbavu po sv. Anně ani po sv. Joachimovi - neměla dědičný hřích. Sv. Anna ji porodila. Bůh stvořil bez hříchu Adama a z jeho těla Evu, Později Bůh stvořil bez hříchu Pannu Marii a z jejího těla člověčenství Ježíše Krista. Božství Krista je nestvořené, neboť je božstvím.

Líbi se mi to
Více

Mates5822 se to líbí. 4. pro 2016
mavigerdan

Abrahamova víra ve vzkříšení Izáka. I teď základem křesťanství

Otázka spíše zní, jestli učení o.Libora o tom, že Sv. Anna Samotřetí Богопраматерь byla pouze inkubátorem a Sv.Jáchym pouze pěstounem je herezí jen v pravoslaví nebo i v řím.katolictví.
Toto učení luterána Valentýna Weigela bylo Západem odsouzeno 1677. Sv.Jan Damašský svědčí o starší tradici, že Sv.Anna byla vdaná jen jednou, na Západě ale rozšířeny legendy, že se vdala 3x, ještě za Klopase a …More
Otázka spíše zní, jestli učení o.Libora o tom, že Sv. Anna Samotřetí Богопраматерь byla pouze inkubátorem a Sv.Jáchym pouze pěstounem je herezí jen v pravoslaví nebo i v řím.katolictví.
Toto učení luterána Valentýna Weigela bylo Západem odsouzeno 1677. Sv.Jan Damašský svědčí o starší tradici, že Sv.Anna byla vdaná jen jednou, na Západě ale rozšířeny legendy, že se vdala 3x, ještě za Klopase a Solomase.
mavigerdan

32. den protestu nám homosexuál nalomil kříž a roztrhl nápis na něm

nevypadá to dobře ... asi se obě hry budou hrát : (

Představení "Prokletí", které v jedné ze scén spojuje papeže se sexem s dětmi, hraje Husa na provázku už zítra - ve čtvrtek 24.5. . "Naše násilí a vaše násilí" chtějí uvést tuto sobotu. Obě představení jsou vyprodaná.

„Řešili jsme dva návrhy na předběžné opatření. První byl špatně sepsaný. Ve druhém se právník argumenty opíral o nekalé soutěže…More
nevypadá to dobře ... asi se obě hry budou hrát : (

Představení "Prokletí", které v jedné ze scén spojuje papeže se sexem s dětmi, hraje Husa na provázku už zítra - ve čtvrtek 24.5. . "Naše násilí a vaše násilí" chtějí uvést tuto sobotu. Obě představení jsou vyprodaná.

„Řešili jsme dva návrhy na předběžné opatření. První byl špatně sepsaný. Ve druhém se právník argumenty opíral o nekalé soutěže. Soud vyhodnotil, že uvedení hry prvky nekalé soutěže nesplňuje,“ informovala o výsledcích mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.
brnensky.denik.cz/kultura_region/zacne-divadelni…
mavigerdan

Wskrzeszenie w Barnauł, Syberia 1965 (świadectwo nawróconej ateistki)

This took place at 9:00 a.m. on February 23, 1965. There were eight different incisions with stitches on my body; all the doctors had used it for research and study. After two hours, I was warm, I opened my eyes and began to talk. I was fed artificially for twenty days. Then they brought me something to eat: bread with sour cream, and coffee, but I told them that I would not eat. The nurse tried …More
This took place at 9:00 a.m. on February 23, 1965. There were eight different incisions with stitches on my body; all the doctors had used it for research and study. After two hours, I was warm, I opened my eyes and began to talk. I was fed artificially for twenty days. Then they brought me something to eat: bread with sour cream, and coffee, but I told them that I would not eat. The nurse tried to convince me to eat, and everyone in the room turned their eyes toward me. Just then the doctor came in and asked me why I did not want to eat. I told him: "Today is Friday and I will not eat non-lenten food. If you sit down here next tome, I will tell you what I saw and where I was during the time I was dead."

The doctor sat down and listened attentively. I began by saying that whoever refuses to respect fast. days: Wednesdays, Fridays, and the prescribed fasting periods throughout the year, in the afterlife will be given worms, snakes and reptiles to eat instead of meat. and instead of milk, he will have to drink the foulest things imaginable. This is the nourishment which is given to everyone who died without repenting before the Holy Altar, before a priest. and without Holy Communion. This was the reason I refused to eat cheese and sour cream.

-jak je důležité nepřijímat ve středy a pátky i nyní v Adventním půstu jiné než rostlinné produkty, zvláště ne mléčné (samozřejmě maso a vejce už vůbec ne)

orthodoxinfo.com/death/miracle_russia.aspx
mavigerdan

Proroctví o zničení necelého Česka, ale Těšínska (Slezska)

Od roku 1956 spatřovaly komunistické úřady v reprezentantech jiných vyznání tichého společníka v boji s ŘKC. V 60. a 70. letech získala nekatolická vyznání mnohem více práv než předtím, i když
v některých případech je možné tento proces pozorovat již od konce 50. let.
Dekret z 31. prosince 1956, proti kterému ŘKC důrazně protestovala,
povolil nekatolickým vyznáním rozsáhlé misijní aktivity. Souhl…More
Od roku 1956 spatřovaly komunistické úřady v reprezentantech jiných vyznání tichého společníka v boji s ŘKC. V 60. a 70. letech získala nekatolická vyznání mnohem více práv než předtím, i když
v některých případech je možné tento proces pozorovat již od konce 50. let.
Dekret z 31. prosince 1956, proti kterému ŘKC důrazně protestovala,
povolil nekatolickým vyznáním rozsáhlé misijní aktivity. Souhlas s využitím spolčovacího
zákona ze srpna 1949 pro církve a náboženské komunity, v němž si režim udělil mj. výsadu
spolurozhodování o personálním obsazení sdružení, hlavně však potvrzování jejich statutů,
vyústil v legalizaci dalších členů Polské ekumenické rady v letech 1958 - 1970. Vůči
nekatolickým církvím a vyznáním úřady neuplatňovaly příliš restriktivní daňovou politiku.
Komunisté, kteří se soustředili na boj s ŘKC, si mohli dovolit být tolerantnější k menšinovým vyznáním. Např. evangelíci byli podporováni ze státního rozpočtu, a také od svých německých krajanů.
Dalším důkazem toleranční atmosféry vůči nekatolickým vyznáním bylo vydání článku,
v roce 1985, nazvaného „Musicie się na nowo narodzić“ v týdeníku sjednocené polské komunistické strany. Tento článek popisuje situaci osadníků na Bieszczadech 15 let po usazení.

Pochvaloval si to i Wilhelm Zalisz z Wisłoczku:
„Musím říci, že komunisté v tomto případě poskytli dobré podmínky. Např. byly problémy se
stavebním materiálem, ale my jsme je neměli. POM nám zajistil přemístění ze stanice na
místo zdarma, traktory a nákladními auty, splátky za zemědělské práce i dopravu v prvních
několika letech nám vynášely jen 25 %. Půjčku pro osídlence do 300 tisíc zlotých bylo třeba
začít splácet až 15 letech. Pozemky po 10 - 12 hektarech se dostávalo za symbolické peníze a
po letech jejich hodnota mnohonásobně vzrostla.“

ZARYN, J, Náboženská mozaika v PLR, in sborník Mezi dvěma transformacemi Československo a

Polsko 1947(1948)-1989, … od str. 223.
mavigerdan

Minimální mzda - a vrátilo se otroctví mužů i žen

Ekonomka Švihlíková spočítala skutečné průměrné zdanění někde mezi 72 a 76 % + např. DPH, spotřební daň atd.. Takže 40-50% je velmi střízlivé.

S čím přesně v následující tabulce nesouhlasí prům. zkušený účetní, se kterým se ve vlastním zájmu radí firma Pamatuju ?

Hrubá mzda 20 000

Pojistné placené zaměstnancem

zdravotní pojištění 900

sociální pojištění 1 300

Pojistné placené zaměstnavatel…
More
Ekonomka Švihlíková spočítala skutečné průměrné zdanění někde mezi 72 a 76 % + např. DPH, spotřební daň atd.. Takže 40-50% je velmi střízlivé.

S čím přesně v následující tabulce nesouhlasí prům. zkušený účetní, se kterým se ve vlastním zájmu radí firma Pamatuju ?

Hrubá mzda 20 000

Pojistné placené zaměstnancem

zdravotní pojištění 900

sociální pojištění 1 300

Pojistné placené zaměstnavatelem

zdravotní pojištění 1 800

sociální pojištění 5 000

Daň z příjmu 1 950

Čistá mzda 15 850

Zdanění práce 40,9%

(tj.
bezdětný zaměstnanec 2016,

pro hr.mzdu např. 30 000 bude zdanění práce 43,4% atd.)
mavigerdan

Prezident Trump: USA nebudou bránit spojence NATO proti armádě Ruska. ČT24 9.11.2016

Sv. Kateřině Sienské Kristus zjevil, že svatá Panna měla ve svém početí účast na dědičném hříchu.

Sv. Bernard z Clairvaux : „Jsem zhrozen, když nyní vidím, jak někteří z vás touží změnit podmínky v důležitých záležitostech a zavedli nový svátek, neznámý pro církev, neschválený rozumným smýšlením a neospravedlněný starodávnou tradicí. Což jsme skutečně moudřejší a zbožnější než naši Otcové?...…More
Sv. Kateřině Sienské Kristus zjevil, že svatá Panna měla ve svém početí účast na dědičném hříchu.

Sv. Bernard z Clairvaux : „Jsem zhrozen, když nyní vidím, jak někteří z vás touží změnit podmínky v důležitých záležitostech a zavedli nový svátek, neznámý pro církev, neschválený rozumným smýšlením a neospravedlněný starodávnou tradicí. Což jsme skutečně moudřejší a zbožnější než naši Otcové?...Vím, řeknete mi, že musíme ctít Matku Boží, jak jen je to možné. To je pravda, ale oslavování Královny nebes vyžaduje soudnost. Královská Panna nemá potřebu falešného oslavování. Vlastní skutečnou korunu slávy a znaky vznešenosti. Oslavuj čistotu jejího těla a svatost jejího života. Obdivuj přemíru jejích darů. Uctívej jejího Božského Syna. Oslavuj toho, koho počala bez žádostivosti a zrodila bez bolesti...Co je ještě potřeba přidat k těmto hodnostem? Lidé říkají, že je potřeba ctít početí, které předcházelo slavnému zrození. Neboť kdyby nepředcházelo takové početí, zrození by také nebylo takové slavné. Ovšem co bychom řekli, kdyby někdo ze stejného důvodu požadoval stejnou úctu také pro otce a matku svaté Panny Marie? Mohli bychom potom stejné požadovat také pro její prarodiče až do nekonečna...Navíc, jak je možné, aby nebyl hřích tam, kde byla přítomna žádostivost? A co více: i v případě kdyby někdo tvrdil, že svatá Panna byla počata z Ducha Svatého a nikoliv z muže. Říkám zcela rozhodně, že by Duch Svatý sestoupil na ni a nikoliv, že by sestoupil s ní...Tvrdím, že Panna Marie nemohla být posvěcena před svým početím, protože ještě neexistovala. Stejně tak nemohla být posvěcena v momentě svého početí kvůli hříchu, který je neoddělitelný od početí. Tak nám zbývá možnost, že byla posvěcena poté, co byla počata v lůně matky. Jestliže toto posvěcení ničí hřích, pak činí svatým její narození a nikoliv její početí. Nikdo nemá možnost být počat ve svatosti, pouze Kristus byl počat Duchem Svatým a On jediný je Svatý od samého okamžiku početí. Mimo Něj pro všechny potomky Adama platí to, co jeden z nich v pokoře jako výraz uvědomění si pravého stavu o sobě řekl: Ano, zrodil jsem se v nepravosti, v hříchu mě počala matka. (Ž 51,7) Jak někdo může požadovat, aby toto početí bylo svaté, když to nebylo dílo Ducha Svatého? Bez ohledu na to, že vyšlo ze žádostivosti. Svatá Panna samozřejmě odmítá tuto úctu, která evidentně uctívá hřích. V žádném případě nemůže ospravedlnit novotu, která je vynalezena navzdory církevnímu učení, novotu, která je matkou pýchy, sestrou nevíry, a dcerou lehkomyslnosti.“

www.orthodoxiachristiana.cz/sv-jan-maximovi…

www.orthodoxia.cz/srovn/neposkvr.htm

Skutečnost, že Panna Marie byla obyčejným člověkem se zátěží dědičného hříchu, podtrhuje její výjimečnou lidskou hodnotu spočívající v tom, že ač tedy byla obyčejným člověkem, vyvarovala se osobního hříchu svou svobodnou vůlí, kterou obrátila k Bohu. Proto si ji Bůh z izraelského liduvyvolil, aby v ní byl neposkvrněně počat Pán Ježíš Kristus. Dosáhla tak milosti a spásy u Boha jako první z lidí, byla Bohem posvěcena, neboť Ho přijala do svého nitra. Stala se první ze svatých a nezahanbitelnou přímluvkyní u Krista jako Jeho Matka.

A. Lebedev, Differences in the teaching on the Most Holy Mother of God in the Churches of East and West.