언어
1 1.6천

Szent István Király - A év

16:01
Mennyei Atyánk! Magyar népünk Szent István királynak köszönheti, hogy a keresztény igazság útján elindult. Lelke mélyéig hívő, keresztény ember volt, aki cselekedeteiben Jézust követte. Szent … 더보기
댓글 쓰기…
1.8천

Élj Jézus Szava szerint és a házad sziklára épül

2,126 × 1,916
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az … 더보기
댓글 쓰기…

Ne csak ébredj, hanem lépj is

23:53
Jézusom! Igérem, hogy nem menekülök a szolgálat elől és nem múlik el napom imádság nélkül. Kérlek áld meg a szolgálatomat és add, hogy az imáimból szolgálat fakadjon. Ámen.
댓글 쓰기…

Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket

24:34
Jézusom! Add, hogy őszinte bűnbánatom által az igaz megtérés útjára lépjek. Küld el Szentlelkedet, hogy megvilágosítsa értelmemet, hogy feltárja bűneimet, hogy a szentgyónásban meg tudjak szabadulni … 더보기
댓글 쓰기…

Évközi 19. vasárnap - A év

08:46
Jézusom! Köszönöm, hogy naponta átélhetem, hogy a hánykódó csónakomba beszállsz és bátoritasz, megnyugtatsz. Vezess Szentlelkeddel, hogy mindig tudjak időt szánni arra, hogy lábadnál megpihenjek, … 더보기
댓글 쓰기…

Parancsold meg, hogy a vízen hozzád menjek!

2,598 × 2,598
Amikor (a kenyérszaporítás után) a tömeg befejezte az étkezést, Jézus mindjárt a csónakba parancsolta tanítványait, hogy amíg ő elbocsátja a tömeget, menjenek át előtte a túlsó partra. Amint … 더보기
댓글 쓰기…

Urunk színeváltozása - A év

13:50
Jézusom! Köszönöm, hogy nemcsak az imádságban, az örömben vagy velem, hanem a megprobáltatásokban is. Köszönöm, hogy példát adtál, hogyan a türelmes szenvedésre. Add, hogy a veled töltött örömteli … 더보기
댓글 쓰기…

Jézus neked is meg akarja mutattni isteni dicsőségét :)

2,598 × 2,598
Abban az időben: Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren ragyogott. S íme két férfi … 더보기
댓글 쓰기…

Szent Anna búcsú

20:24
Mennyei Atyánk, te Szent Annának megadtad azt a kegyelmet, hogy tőle szülessék megtestesült Fiad édesanyja. Közbenjárására add, hogy mi is eljussunk az üdvösségre, amelyet népednek megígértél. A mi … 더보기
댓글 쓰기…

A mennyország benned van :)

2,020 × 1,689
Abban az időben Jézus ezt mondta a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután boldogan elment, eladta mindenét, amije csak … 더보기
댓글 쓰기…
ghegheluca ildiko
.....szerintem ,egy igaz gyöngy megszerzéséhez ,nem feltétlen kell elmenni máshová.Előbb magamba kell felfedezzem , azt értékessé tennem ,s utána környezetemben.

Évközi 16. vasárnap - A év

14:27
Jézusom! Köszönöm, hogy te türelmes vagy hozzám, hogy mindig adsz, időt, esélyt a megtérésre. Szentlelked által vezess, hogy felismerjem, ha a konkoly életét élem, és adj erőt a megváltozásra, hogy … 더보기
댓글 쓰기…
1 2천

Az ősellenséged vetette a konkolyt a búza közé :(

1,590 × 1,769
Abban az időben: Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek: „A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt … 더보기
댓글 쓰기…

Évközi 15. vasárnap - A év

16:11
Jézusom! Te folyton hinted a magokat, függetlenül a talaj minőségétől, kérlek, add meg nekem, hogy igazi jó, termő talajoddá váljak. Nem akarok útszéli, köves vagy tövises talaj lenni, mégha eddig … 더보기
댓글 쓰기…
2.4천

A jó földbe hullott mag

2,362 × 2,355
Abban az időben: Jézus elment hazulról és leült a tó partján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példabeszédekben sok mindenre oktatta őket: … 더보기
댓글 쓰기…
2.5천

Évközi 14. vasárnap - A év

11:56
Jézusom! Add meg nekem, hogy alázatos szívű tanítványod lehessek! Szentlelked által segíts, hogy ne önmagamat helyezzem folyton előtérbe, ne csak a saját érvényesülésemet tartsam mindig szem előtt. … 더보기
댓글 쓰기…

Jézus kinyilatkoztattja magát a kicsinyeknek

2,362 × 2,315
Abban az időben Jézus megszólalt, és ezt mondta: Magasztallak téged, Atyám, ég és föld Ura, mert elrejtetted mindezt a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek! Igen, Atyám, így … 더보기
댓글 쓰기…

Évközi 13. vasárnap -A év

15:11
Jézusom! Köszönöm, hogy lakást vettél bennem, köszönöm, hogy bennünk éled tovább az életed. Köszönöm, hogy a te nevedben építhetem országodat. Add, hogy minden testvéremben felismerjem a te … 더보기
댓글 쓰기…

Ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, nem marad el a jutalma :)

2,176 × 1,044
Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja … 더보기
댓글 쓰기…

Péter és Pál apostolok ünnepe - A év

10:30
Jézusom! Köszönöm, hogy te a sokféleségben is egységet akarsz. Köszönöm, hogy elfogadsz olyannak amilyenek vagyunk. Szent Péter és Szent Pál apostolok közbenjárására kérlek adj egységre törekvő … 더보기
댓글 쓰기…
3.9천

Péter vagy, és én neked adom a mennyek országának kulcsait

1,890 × 1,671
Abban az időben: Amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” Ezt válaszolták: „Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, … 더보기
댓글 쓰기…