Gweltaz Mazhevig
Gweltaz Mazhevig

Fest: 26. Juli - Hochfeierlich ist der heutige Tag - heilige Anna - heiliger Joachim

Was die Epoche betrifft, wo die Verehrung zur hg Anna in Europa entstand, soll man wissen, daß sie viel früher in den keltischen Inseln war, als was Sie da erzählen.
In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1624 - am Vorbabend ihres Fest - sagte die heilige Anna zu einem bretonischen Bauer:
"Iwan Nikolasic, haben Sie keine Angst: Ich bin Anna, die Mutter von Maria; Sagen Sie Ihrem Rektor, dass es gab …More
Was die Epoche betrifft, wo die Verehrung zur hg Anna in Europa entstand, soll man wissen, daß sie viel früher in den keltischen Inseln war, als was Sie da erzählen.

In der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1624 - am Vorbabend ihres Fest - sagte die heilige Anna zu einem bretonischen Bauer:
"Iwan Nikolasic, haben Sie keine Angst: Ich bin Anna, die Mutter von Maria; Sagen Sie Ihrem Rektor, dass es gab in dem Stück Land namens Bocenno, noch bevor es dort ein Dorf gab, eine Kapelle, die erste, der mir im Land der kontinentalen Briten gewidmet ist. Heute sind es neunhundert vierundzwanzig Jahre und sechs Monate, in denen es ruiniert ist. Ich möchte, dass es so schnell wie möglich wieder aufgebaut wird und dass du dich selbst darum kümmerst. Gott möchte, dass ich hier geehrt werde. "
Die von der heiligen Anna da oben angegebene Zeit für die Ruine der Kapelle entspricht der frühen Zeit, als die Bretonen ihre Insel verließen ("Großbritannien"), um an der Westspitze Europas ein neues Land zu gründen, das Britannia minor (Kleinbritannien, fr. Bretagne) genannt wurde.
Sie sagte auch, es sei "aus besonderer Neigung" (bretonisch "Dougidigeh"), daß sie sich für die Bretagne entschieden habe .
Kêranna - Britannia nova
Gweltaz Mazhevig

St. Anna voll der Gnade. Aufnahme aus St. Anna am Aigen, Steiermark Austria

Wieso is dieses so schönes und bedeutendes Lobpreis entstanden?
Gweltaz Mazhevig

3. světová válka, po ní 3 dny tmy, pak obnova křesťanství

Vážený Libore, Bretaň není ve Francii: je okupován francouzským státem téměř 5 století. Zde je několik zpráv Marie-Julie Jahenny o Bretani - doufám, že český překlad není tak špatný ...
Emziviz kde Maria-Julia Marie-Julie Jahenny eus Blaen (bro-Vez, eskopti Naoned), od ar 26 do viz Gouere 1881: emziviz rukavice santez Anna (26. července 1881: kolokvium se sv. Annou) Kolokvia MJ Jahennyho, …More
Vážený Libore, Bretaň není ve Francii: je okupován francouzským státem téměř 5 století. Zde je několik zpráv Marie-Julie Jahenny o Bretani - doufám, že český překlad není tak špatný ...

Emziviz kde Maria-Julia Marie-Julie Jahenny eus Blaen (bro-Vez, eskopti Naoned), od ar 26 do viz Gouere 1881: emziviz rukavice santez Anna (26. července 1881: kolokvium se sv. Annou) Kolokvia MJ Jahennyho, Blaina, Pays de la Mée, biskupství v Nantes v Bretani "Poslouchám Svetu Annu, patronku Bretaně." Ona říká : "Pro Bretani jsou pro ni psány také masakry, ale nebudou dlouho trvat." Legie bezbožných a zednářů a další, kteří se jim podobají, se nenechají dlouho prosadit uprostřed Bretaně, aby tam vrhli nepořádek. Postaví tam tábor, blíže ke mně než k tobě. Tady přijde celé peklo, aby Bretony potrestalo. Přijedeme v obrovském počtu z Francie, abychom se tam setkali a strávili týdny. Ze všech částí království přijdou lidé a budou opovrhovat mým svatým lidem, protože znají víru Bretonů a jejich lásku ke mně. Toto shromáždění bude ztrátou pro duchovenstvo a pro křesťanskou mládež, nenapravitelnou ztrátou ... V Bretani povstanou tři tábory stejného shromáždění, aby lidi převrátily skandálními festivaly a hrami. Prostřednictvím těchto setkání dobyjí množství Bretonů. V té době budou platit nejhorší zákony; a už nebude žádná rezerva. V Bretani zemře mnoho kněží rukou bezbožných těchto sekt. Zlo tam bude proudit v rychlé potopě, zejména ve třech bodech. Ten, ve kterém žiji, ho budu chránit, ale u mnoha lidí víra oslabí, protože Otec, který vede ovce, nebude mít své srdce pevně spojené s tím, kdo je v sídle svatého Petra spojovacím článkem víra. V tomto velkém městě, které nese krásné jméno, se stane hrozné zlo: Rennes. Tam černé zápletky připravují bezbožné gangy. Duchovenstvo tam bude velmi nešťastné. Zlo bude méně na vašem vlastním místě, od Nantes, který je také mojí zemí v Bretani, do posledních měst, která jdou na sever. Ve farnostech odsud, ve čtyřech, pěti a sedmi ligách, však ve dne i v noci dojde ke strašlivým vraždám. O jménech těchto farností se nebudeme mýlit. Nebylo v Guémeném zatýkací stanoviště, kde bylo několik zabito? Nezabilo je lano podivnými bolestmi? Tam bude spousta problémů. Příteli, který tolikrát přišel na toto místo kříže, ho budu chránit. Jeho název se podobá jménu Saint Clair ... - Aha! je to kněz Savenay. - Jeho víra je pevná ... ale i v této oblasti jsou velmi špatní křesťané a jako všude lidé, kteří nejsou pro přítele Páně. - Jsou tu všude, svatá Anne, a také velmi blízcí nám, kteří, aniž bychom ho znali, pronásledují tohoto sluhu, zachránce Francie. - Drazí přátelé, v srdci diecéze, kde sedí váš pastor, bude zlo. Rozšiřuji však veškerou svou ochranu, abych zmírnil hrozné přísnosti tohoto velkého města. Obsahuje velké množství těch z této bezbožné sekty, kteří čekají jen na hodinu, aby ukázali, co jsou zač. - Je to docela pravda, Sainte Anne. - Tato epocha překoná ve velikosti zla epochu poslední revoluce, kdy byli kněží gilotováni. Věřili byste, že na tomto místě, poblíž mé svatyně, která byla pokropena krví mučedníků, byste mohli věřit, že právě na tomto místě přinesou to, co si mohou vzít kněží? Křesťané k tomu budou připoutáni lany a řetězy na lavičce zlovolnou zlobou. Ti, kdo usmrtí křesťany, budou toto místo nazývat „místem potěšení“, místem, kde trávíme úctyhodné hodiny. Neprovedeme je všechny z Bretaně; přijde z Francie ve velkém počtu: budou svázáni a svázáni, aby podstoupili hrůzu úderů. Udělám ze sebe ochránce laskavosti; ale nebudu schopen přimět srdce k útěku, mám na mysli místo, kde nad vámi vládne pastor vaší diecéze, Boží děti. První přátelé tam už nebudou. Mnoho přátel tam stále bude: nebudou moci uprchnout a budou muset podstoupit mučení a smrt. - Sainte Anne, mám tam také spoustu přátel. Necháte si je; Moc prosím. - Ach ! Ježíš udeří hodinu shromáždění v míru pro ty, kterým slíbil svou ochranu ... Celá horní část Nantes bude zničena; dno bude mít méně trápení, dno města se blíží k vám. V tu chvíli se projeví Boží lítost ... Toto minimum bude o něco méně nešťastné, ale bolest bude všude v důsledku toho, co uvidíme nebo uslyšíme zlověstné věci “.

rok 22 a viz c'hwevrer 1878 - 22. února 1878 Arc'hael Rafael a energický Groaz. Krenañ a ran: lenn ar pezh a zo e-barzh a zo dav. Tostaat běžel. Al lizherennoù a zo tres ar gwad. „Gwad Jezuz ez eo, eme an Arc'hael, hag en deus skrivet E Vennozh evit E vugale“ Archanděl Raphael otevírá kříž. Třesu se: budeme si muset přečíst, co je uvnitř. Přistupuji. Dopisy jsou, jako by byly krví. "Je to krev Ježíše," říká archanděl, který napsal své požehnání pro své děti. " - kentañ skrid / první píše: Brittany, zachoval jsi mi loajalitu. Věnovali jste se obraně pronásledovaných. Nebojili jste se říct: „Jsem křesťan; V případě potřeby si ponechám svou Víru až do poslední kapky mé krve “. - eil skrid / druhý píše: Bretani, jsi poznamenán třemi tajemstvími, která jsem sdělil své Neposkvrněné matce: připrav se na jejich přijetí. Vstaneš sám, jako mocná armáda, jakmile znesvěcené nohy zlých přijdou, aby zneuctily tvou víru. Budete dost silní, abyste nenechali šlapat první hrany. - trede skrid / třetí píše: Bretaň, ty jsi si vybral. Jste jako předurčení. Vy sám budete udržovat svou víru; budeš se podporovat sám. Budete ohraničeni jako železný plot: nic nebude moci překročit vaše hrany. - pevare skrid / čtvrtý píše: Bretani, nikdy jsi neznal tajemství spojenectví, které jsem s tebou uzavřel, protože jsi vzal toto jméno Bretaně. Jste to vy, kdo projeví vaši odvahu, když uslyšíte královo volání. Pochodujete jako vítězná armáda, abyste se setkali s ním, kterého jsem zázračně dal, abych zachránil toho, kdo v hanbě zahyne. - pemvet skrid / fifth píše: Brittany, spojenectví, které jsem s vámi uzavřel, je dosud neznámé. Brzy to odhalím. Jsem hlasem pravdy a života. Když se toto krásné jméno dostalo do Bretaně, zapsal jsem si je do svých pěti ran. Toto jméno mi bylo dražší než ve všech ostatních částech vesmíru. V dobách války, diskusí a úzkosti měla Bretaň vždy známku mé ochrany. - c'hwec'hvet skrid / šestý píše: Bretani, jakmile jsi byl pokřtěn tímto jménem, přiměl jsem tě nosit perlu od svaté Anny a řekl jsem: „Bretani, vždy tě osvítí a zahřeje paprsky slunce ochrany a milosti. - Ale, svatý archandeli, řekla Marie-Julie, je to stejné slunce, které svítí a ohřívá celou zemi? - Bretaň má neznámý poloměr, který jej zahřívá a chrání. Jediný Bůh a nebe ho znají. - seizhvet skrid (a-berzh Mari) / sedmý psaný (slova Marie): Má drahá Bretani, mám pro tebe ve svém srdci tři krásná tajemství, která jsou na okraji mých rtů. Čekám jen na slovo od Nejsvětější Trojice, které by ti je svěřilo v jejich moci a jejich jemnosti. Budou pro vás skutečným balzámem, bretonské děti. Když je přijmete, vaše srdce rozkvetou radostí a vy se už nebudete ničeho bát. V oblastech požehnané Bretaně nebudou znít ani zvuky, ani útoky, ani bezbožné hlasy. Arc'hael Rafael a lavar / Archanděl Raphael říká: "Bretaň, tvoje zeleň, tvůj život." Francie, smrt a kletby z nebe jsou vaše! Pokud mu nedáte dech, jste prokleti Bohem, můžete říci: Zemřel jsem se svými dětmi a jsem pohlcen v propasti, aby nikdy nemohl vyjít. - Svatý archandeli, proč na mrtvé větvi, kterou je Francie, zbývá poslední zelený list? - Protože Pán stále ponechává naději ve Francii. Je to proto, že má stále zbytek života ... celé nebe se o ni stará; všichni se za ni modlete. Ale čím víc se modlíme, tím více se zdá, že proklíná Boha “