vobiscum
vobiscum
11.4K
Eucharystia3-Gdyby Bóg nie kochał nas, nie poświęcił by się tak- Aż do końca nas umiłował...dlatego Eucharystia! Z grzechów i win oczyszczenie przed śmiercią i po śmierci za sprawą Ducha Swiętego! More
02:15:05
jac505
Jeżeli chcecie poznać za jak ZBYT WIELKĄ CENĘ Bóg okupił nasze zbawienie, to polecam przeczytanie w całości objawienia danego bł. A.K. Emmerich wraz …More
Jeżeli chcecie poznać za jak ZBYT WIELKĄ CENĘ Bóg okupił nasze zbawienie, to polecam przeczytanie w całości objawienia danego bł. A.K. Emmerich wraz z Tajemnicami Starego Przymierza. Nie czytajcie szybko ! Wystarczy dwie strony dziennie ale regularnie. Ta księga przemieniła mnie bardziej niż cokolwiek i ktokolwiek i wreszcie prawdziwie uwierzyłem w Ewangelię ! Panie Jezu przyjdź !
vobiscum
236
43:04
vobiscum
387
03:28:43
vobiscum
1.1K
02:44:32
vobiscum
1.4K
Odkupieni przez Chrystusa Jezusa zdobywamy nasze miejsce w Niebie! On jest naszym Panem panów i Królem królów! A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili …More
Odkupieni przez Chrystusa Jezusa zdobywamy nasze miejsce w Niebie! On jest naszym Panem panów i Królem królów!
A bezbożni poniosą karę stosownie do zamysłów, bo wzgardzili sprawiedliwym i odstąpili od Pana: nieszczęsny bowiem, kto mądrością gardzi i karnością. Nadzieje ich płonne, wysiłki bezowocne, bezużyteczne ich dzieła. Zony ich głupie, przewrotne ich dzieci, przeklęty ich ród. Ks. Mądrości rozdz. 3,1-19
Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część trzecia REKOLEKCJE DLA SIOSTR ZAKONNYCH I DLA WSZYSTKICH SZUKAJACYCH KOMUNII Z BOGIEM W 2020 ROKU! Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część czwarta Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część druga Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część pierwsza Najświętsza Ofiara Nowego Przymierza-część piąta
02:43:22
vobiscum
449
02:34:45
vobiscum
343
FRANCE, TON AVENIR EST DANS TON BAPTÊME ET TU DOIS ACCOMPLIR TES PROMESSES! youtube.com/…annel/UClGsxCwp5-5xHK-5W6gJBIwMore
FRANCE, TON AVENIR EST DANS TON BAPTÊME ET TU DOIS ACCOMPLIR TES PROMESSES!
youtube.com/…annel/UClGsxCwp5-5xHK-5W6gJBIw
02:18:37
vobiscum
11K
Swięty Janie Pawle Drugi, który wprowadziłeś Kościół Chrystusowy w Trzecie Tysiąclecie jego dziejów, proś Boga za nami! NOWA EWANGELIZACJA Konferencje Ks.Michała Kaszowskiego "Na początku noweg…More
Swięty Janie Pawle Drugi, który wprowadziłeś Kościół Chrystusowy w Trzecie Tysiąclecie jego dziejów, proś Boga za nami!
NOWA EWANGELIZACJA Konferencje Ks.Michała Kaszowskiego
"Na początku nowego Tysiąclecia, gdy kończy się rok Wielkiego Jubileuszu, w którym świętowaliśmy uroczyście dwutysięczną rocznicę narodzin Chrystusa, i gdy przed Kościołem otwiera się nowy etap drogi, rozbrzmiewa w naszych sercach echo słów, jakimi pewnego dnia Jezus, skończywszy przemawiać do tłumów z łodzi Szymona, wezwał Apostoła, aby "wypłynął na głębię" na połów ryb: "Wypłyń na głębię"(£k 5,4). Piotr i jego pierwsi towarzysze zaufali słowu Chrystusa i zarzucili sieci. "Skoro to uczynili, zagarnęli (....) wielkie mnóstwo ryb"(£k 5,6).Dzisiaj te słowa skierowane zostają do nas i wzywają nas, byśmy z wdzięcznością wspominali przeszłość, całym sercem przeżywali teraźniejszość i ufnie otwierali się na przyszłość: "Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki"(Hbr 13,8). Istotną sprawą jest "…More
03:21:25
Rycerz Bożego Miłosierdzia
Wzywajcie wierzących do nawracania zagubionych dusz Moi ukochani lojalni i oddani wyznawcy jednoczą się teraz na całym świecie, poprzez więzy potężn…More
Wzywajcie wierzących do nawracania zagubionych dusz
Moi ukochani lojalni i oddani wyznawcy jednoczą się teraz na całym świecie, poprzez więzy potężnej miłości walczącej o ocalenie dusz przed potępieniem.
Oni, moje dzieci światła, pochodzą ze wszystkich narodów. Rozpoznają się one natychmiast niezależnie od ich rasy, koloru skóry, czy pochodzenia. Ja ich prowadzę tak aby ta armia miłości pomogła wzmocnić wiarę ludzkości na tym etapie dziejów.
Nigdy wcześniej nie ujawniłem swojej obecności aż tak wyraźnie w sercach wierzących. Oni odczuwają cierpienie, które Ja znoszę kiedy jestem świadkiem zła, które sprawia ból Mojemu sercu, a które to zło wypływa nawet z tych, których uważacie za dobrych i troskliwych. Miłość samych siebie niszczy moje dzieci.
Egoizm i brak uwagi dla tych, którzy są wokół oraz dla słabych i złamanych pozostawia plamę hańby, którą trudno zmazać. Okrucieństwo, które człowiek okazuje swojemu bliźniemu, kierując się zasadą przyjemności i samozadowolenia, osiągnęło …More
vobiscum
311
02:04:21
vobiscum
775
02:07:32
vobiscum
1437
03:36:39
Ludovic Denim
C'est pas sûrement mais certain ! 😉
vobiscum
918
03:01:49
vobiscum
374
L'ESPRIT SAINT EST UNE ÂME DE L'EGLISE CATHOLIQUE! youtube.com/…annel/UC4yJFwX6w6_Fta14U7axTRQMore
L'ESPRIT SAINT EST UNE ÂME DE L'EGLISE CATHOLIQUE!
youtube.com/…annel/UC4yJFwX6w6_Fta14U7axTRQ
03:01:05
vobiscum
912
Nie pierwsze rzeczy są najważniejsze lecz rzeczy i czasy ostateczne i to, co potem będzie na wieki! youtube.com/feed/my_videosMore
Nie pierwsze rzeczy są najważniejsze lecz rzeczy i czasy ostateczne i to, co potem będzie na wieki!
youtube.com/feed/my_videos
02:40:16
vobiscum
251
05:48:19
vobiscum
745
02:30:58
vobiscum
483
02:33:33
vobiscum
181
05:45:49
vobiscum
845
02:32:50
vobiscum
964
02:24:19