vogel
vogel

Bp Schneider ostrzega: To dla mnie ostatni etap satanizmu. Musimy zaakceptować męczeństwo

Bp Schneider wyraża KONSEKWENCJE WYZNANIA WIARY KATOLICKIEJ . Nie można dwom panom służyć, jeżeli Katolik opowiada się za życiem i przeciw zabijaniu nienarodzonych to nie może uczestniczyć pośrednio w machinie diabła aprobując szczepienia produkowane z płodów zabitych dzieci! to jest jasne jak Duch Boży i jego Światłość.
Kto korzysta z przetwórstwa aborcji staje się pośrednio jej sprawcą!
vogel

Komunia święta na rękę? 8 argumentów zwolenników tej praktyki oraz dowody, że są błędne - PCh24.pl

Co to jest KONSEKRACJA?
Co jest wynikiem KONSEKRACJI?
Warto ten Temat pociągnąć bo jeżeli na Słowa Kapłana Pan Jezus Przeistacza SIEBIE, to Konsekwencją TEGO jest CZYSTOŚĆ-ŚWIĘTOŚĆ-UZDROWIENIE...
Dalsza "łopatologia" jest zbyteczna!
Polecam Łaskę Wiary.
vogel

Posoborowa Msza jest ważna, godziwa i oddaje Bogu nieskończenie doskonałą chwałę

To taka forma dualizmu zbyt skomplikowana na głowę prostaczka.
Trzeba zapytać mądrych faryzeuszów.
Oczywiście Bóg jest wszędzie gdzie się nie obrócisz tylko powstaje z kolei pytanie CO w takim razie ukrywa Tabernakulum i CO na stole i w stole po Soborowym?
Czy Kamień Ołtarza jest w stole czy w Ołtarzu?
Pozdrawiam.
vogel

Posoborowa Msza jest ważna, godziwa i oddaje Bogu nieskończenie doskonałą chwałę

Podstawowe pytanie:
Czy Jezus Chrystus, Pan, Zbawiciel, Król Wszechświata jest OBECNY pod Postacią Eucharystii?
Bo jeżeli tak, to problemu z oddawaniem Jemu należnej Czci podczas Mszy świętej nie powinno być.
Natomiast jeżeli powstaje pustosłowie bezmyślności zachowania kapłana, to konsekwencja odbija się czkawką wśród "wiernych" w ich spłyceniem ISTOTY wiary w rzeczywistą Ofiarę Chrystusa w …More
Podstawowe pytanie:
Czy Jezus Chrystus, Pan, Zbawiciel, Król Wszechświata jest OBECNY pod Postacią Eucharystii?
Bo jeżeli tak, to problemu z oddawaniem Jemu należnej Czci podczas Mszy świętej nie powinno być.
Natomiast jeżeli powstaje pustosłowie bezmyślności zachowania kapłana, to konsekwencja odbija się czkawką wśród "wiernych" w ich spłyceniem ISTOTY wiary w rzeczywistą Ofiarę Chrystusa w mszy św.
Dlatego trzeba usilnie się modlić o dobre powołania i wspierać kapłanów, którzy mają DOBRĄ WOLĘ.
vogel

Telewizja Republika - SODOMA W WARSZAWIE

Rz, 1, 18-32
Usprawiedliwienia potrzebują poganie
18 Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla …More
Rz, 1, 18-32
Usprawiedliwienia potrzebują poganie
18 Albowiem gniew Boży objawia się z nieba na wszelką bezbożność i nieprawość tych ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta. 19 To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. 20 Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła, tak że nie mogą się [oni] wymówić od winy, 21 ponieważ, choć Boga poznali, nie oddali Mu czci jako Bogu ani Mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. 22 Podając się za mądrych, stali się głupimi. 23 I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobizny i obrazy śmiertelnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i płazów.
24 Dlatego wydał ich Bóg poprzez pożądania ich serc na łup nieczystości, tak iż dopuszczali się bezczeszczenia własnych ciał. 25 Prawdę Bożą przemienili oni w kłamstwo i stworzeniu oddawali cześć, i służyli jemu, zamiast służyć Stwórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwego poznania Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. 29 Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; potwarcy, 30 oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe – pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
vogel

KEP: Kościół nie będzie tolerował objawów...

Nie mam większych względów dla żydów czy innych arabów, czy Słowian, czy Sasów, czy innych. Wszyscy mają Prawo do Ewangelii.
vogel

Chrześcijanie ,,czcicielami Wielkanocy"? Mocne słowa Cejrowskiego: Lewactwo w USA wymyśliło nowe określenie

Grzmij mocno Wojciechu! Bóg z Tobą! (ja też)
Pozdrawiam.
vogel

Biskup Schneider nie wyklucza spisku prowadzącego do pożaru Notre Dame

Skoro decyzją bp. Rzymu Franciszka Kościoły Episkopalne są AUTONOMICZNE w różnych krajach to co nam do zbierania kasy na odbudowę niszczonych permanentnie świątyń przez masońskie rządy w przypadku Notre Dame w Francji!
Kasę zebraną machną masoni a z świątyni zdobią ohydę spustoszenia.
Dalej ciągnąć tematu nie ma sensu bo szlak trafia człeka.
Pozdrawiam TRADYCJĘ.
vogel

Kard. Angelo Becciu: To tradycjonaliści atakują papieża

Spłycanie kłamliwe do jedynie liturgii, to metoda schodzenia z głównej WARTOŚCI Tematu w Kościele.

Człek w Kościele uczestniczący w Mszy św. nie ma możliwości przyjęcia Pana Jezusa godnie na kolanach, bo nie ma balasek, bo obyczaj się zmienił, bo moda na łapę, bo leniwy Kapłan nie chce dać komunii i powiedzieć słowo i udzielić wskazówek i napomnień, bo przemeblowanie Prezbiterium posoborowe …More
Spłycanie kłamliwe do jedynie liturgii, to metoda schodzenia z głównej WARTOŚCI Tematu w Kościele.

Człek w Kościele uczestniczący w Mszy św. nie ma możliwości przyjęcia Pana Jezusa godnie na kolanach, bo nie ma balasek, bo obyczaj się zmienił, bo moda na łapę, bo leniwy Kapłan nie chce dać komunii i powiedzieć słowo i udzielić wskazówek i napomnień, bo przemeblowanie Prezbiterium posoborowe nie pozwala na dobrą komunikację z balaskami, bo wygodniej jest dla Kapłana całując stół i jednocześnie wypinając się w stronę Tabernakulum niż celebrować Mszę św. w stronę Ołtarza, bo mamy "demokrację" i wolno wszystko!
Niesforne dzieciaki produkujące się matki i ojcowie biegające i wrzeszczące po całym Kościele (włącznie z Prezbiterium w czasie Misterium Ofiary Mszalnej ).
To nic, że Paschał potrzaskany przez cudowne dziecię, to nic, że figura przewrócona, to nic, że matka pochylając się nad dziecię pokazuje majty i wylewa wymię, to nic, że tatuś tańczy biodrami w obcisłych gaciach podczas podniesienia produkując się, to nic!
Sorry taki mamy klimat i czasy!
Oto w bardzo krótkim rysie współczesny klimat w Świątyniach Kościoła.
Więc problem jest szerszy o świadomość i chcenie i zrozumienie i łaskawe współdziałanie z Łaską Bożą niż tylko liturgia.
vogel

Nadużycia jako pretekst do kwestionowania celibatu i niemoralności homoseksualistów

List do rzymian 1,26-32. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali…More
List do rzymian 1,26-32. 26 Dlatego to wydał ich Bóg na pastwę bezecnych namiętności: mianowicie kobiety ich przemieniły pożycie zgodne z naturą na przeciwne naturze. 27 Podobnie też i mężczyźni, porzuciwszy normalne współżycie z kobietą, zapałali nawzajem żądzą ku sobie, mężczyźni z mężczyznami uprawiając bezwstyd i na samych sobie ponosząc zapłatę należną za zboczenie. 28 A ponieważ nie uznali za słuszne zachować prawdziwe poznanie Boga, wydał ich Bóg na pastwę na nic niezdatnego rozumu, tak że czynili to, co się nie godzi. 29 * Pełni są też wszelakiej nieprawości, przewrotności, chciwości, niegodziwości. Oddani zazdrości, zabójstwu, waśniom, podstępowi, złośliwości; 30 potwarcy, oszczercy, nienawidzący Boga, zuchwali, pyszni, chełpliwi, w tym, co złe - pomysłowi, rodzicom nieposłuszni, 31 bezrozumni, niestali, bez serca, bez litości. 32 Oni to, mimo że dobrze znają wyrok Boży, iż ci, którzy się takich czynów dopuszczają, winni są śmierci, nie tylko je popełniają, ale nadto chwalą tych, którzy to czynią.
vogel

Żarty Franciszka: "jestem szatanem"

"Jan Paweł II był świętym, ja jestem szatanem"
Poziom tego "żartu"? jest poniżej krytyki! 🤒
Chyba, że to DEKLARACJA.
vogel

„Katolicy otwarci” już wiedzą: winnym homoskandalu jest ten, kto go ujawnił

Coś mi się wydaje, że na tym portalu zaczyna się smród jączenia.
vogel

„Katolicy otwarci” już wiedzą: winnym homoskandalu jest ten, kto go ujawnił

Stara śpiewka "POprawnych": Winien jest ten co ujawnia a nie ten co grzeszy!
Duże dywany o dużej pojemności.
vogel

Biskup Antoni Długosz w Trzebnicach

A na Titanicu orkiestra grała i balowali do konca...
vogel

Biskup Antoni Długosz w Trzebnicach

Księże biskupie może zrobimy małą przerwę w tangu?
Tyle Tematów dookoła i wydarzeń .
Ludzie plotkują pokątnie że JEZUS jest,że GO widzieli w Kościele,że i owszem tylko nie chce tańczyć jak MU zagrają smutny jakiś Taki!
vogel

Franciszek rekomenduje psychiatrię by leczyć homoseksualizm, ale progejowski Watykan wprowadza cenzurę

Ciąg dalszy rozwodnienia.
Typowe i niewiarygodne.
vogel

Oświadczenie Viganò: Franciszek łapie za słówka

Smuci mnie to,że bp Rzymu unika odpowiedzi i tym samym pozostawia ludzi w niepewności. To po co kreuje się na Papieża? To właśnie on jako "namiestnik" Chrystusa Pana powinien rozpraszać niepewności!
vogel

Cukiernik odmówił zrobienia tortu dla transwestyty. Stanie za to przed sądem

Bardzo dobrze i słusznie wg. Sumienia.
Czas żniw się zaczął czas zacząć młócką oddzielić zboże od kąkolu.
vogel

Abp Carlo Maria Viganò: Papież musi ustąpić. Wiedział o McCarricku

Człowiek często nie zdaje sobie sprawy co to słowo w potocznym użyciu.
A przecież Slowo ma moc tworzenia.
To Ono było u BOGA i BOGIEM było SŁOWO i przez nie Wszystko się stało...
vogel

Abp Carlo Maria Viganò: Papież musi ustąpić. Wiedział o McCarricku

Modląc się modlitwą Pańską Ojcze Nasz zwracamy się do OJCA STWORZYCIELA jako Jego dzieci.
Dlaczego więc używamy miana Ojca w stosunku do Papieża i to jeszcze Świętego tak jakby był ważniejszy od STWORZYCIELA!?

Papież jest taki, jaki jest w doczestnosci!
natomiast jego stan (świętości) określa Kościół ⛪ św na skutek cudów i zasług dowiedzionych w procesie beatyfikacyjnym.
OJCIEC ŚWIĘTY to BÓG …
More
Modląc się modlitwą Pańską Ojcze Nasz zwracamy się do OJCA STWORZYCIELA jako Jego dzieci.
Dlaczego więc używamy miana Ojca w stosunku do Papieża i to jeszcze Świętego tak jakby był ważniejszy od STWORZYCIELA!?

Papież jest taki, jaki jest w doczestnosci!
natomiast jego stan (świętości) określa Kościół ⛪ św na skutek cudów i zasług dowiedzionych w procesie beatyfikacyjnym.
OJCIEC ŚWIĘTY to BÓG STWORZYCIEL!