Мова
14 1 683

"Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů ... !"

05:27
"Nemůžete pít kalich Páně i kalich démonů ... !"
Написати коментар…
henta
Turné Shaolinu v SR, a čo katolíci? Bohu díky za Slovenského biskupa otce Matěje. Není mu lhostejný osud jeho národa.Kéž by takových biskupů bylo … Ще
+Joseph+
1 77

"Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów..."

05:32
"Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów..."
Написати коментар…
wacula25@wp.pl
świetne zdjęcie ukazujące klasyczny prymitywizm zacofanie wsteczne człowieka modlącego się do bydlęcia
217

Apostazja w kościele

07:18
La Salette, Fatima "Rzym straci wiarę i stanie się siedzibą Antychrysta ..."
Написати коментар…
6

«È un popolo dal cuore traviato; essi non conoscono le mie vie!»

05:27
Quarant'anni ebbi in disgusto quella generazione, e dissi: «È un popolo dal cuore traviato; essi non conoscono le mie vie». Perciò giurai nella mia ira: «Non entreranno nel mio riposo!» Sal 95 Ще
Написати коментар…
3 2 491

Píseň pro Pána

04:39
Píseň pro Pána
Написати коментар…
Pravda bude skryta
ak sa uz nenalomila..
Roberto 55
A co ked sa ta skala odlomi? Ja by som tam nesedel ani za takich 5 euro...
14 1 547

"Ten lid má pobloudilé srdce, mé cesty vůbec neznají!"

05:35
"Pojďte, zpívejme Hospodinu s radostí, jásejme Skále naší záchrany! Do jeho přítomnosti vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit!"
Написати коментар…
henta
1) Věříš, že za nás, tedy i za tebe, a za tvé hříchy Pán Ježíš Kristus zemřel na kříži a na třetí den vstal z mrtvých a to reálně a historicky? Odpo… Ще
henta
"Kdo věří v Syna, má věčný život. Kdo v Syna nevěří, nespatří život, ale zůstává na něm Boží hněv"./Jan 3,36/
2 141

"Kehrt um, ihr abtrünnigen Kinder, spricht der Herr!"

08:36
"Hat je ein Heidenvolk die Götter gewechselt, die doch nicht einmal Götter sind? Aber mein Volk hat seine Herrlichkeit vertauscht gegen das, was nicht hilft! Entsetzt euch darüber, ihr Himmel, und … Ще
Написати коментар…
1 65

"O ye disobedient children, turn again, saith the Lord, for I am your Lord!"

08:36
"Hath any nation changed their gods, which yet are no gods? but my people have changed their glory, for that which doth not profit. O ye heavens, be astonied at this: be afraid and utterly … Ще
Написати коментар…
3 1 140

"Nawróćcież się, synowie uporni, mówi Pan!"

08:36
"Jeźli odmienił który naród bogów swoich, chociaż oni nie są bogami; ale lud mój odmienił sławę swoję w rzecz niepożyteczną. Zdumiejcie się niebiosa nad tem, a ulęknijcie się, a zatrwożcie się … Ще
Написати коментар…
kovanecky
Jan Paweł II pocałował Koran bo wiedział o żydowskich planach wojny religijnej. Tym samym zniweczył nikczemne plany napuszczenia katolików do wojny … Ще
Maria Jan Kowalski
A oni twardo NIE !
2 53

"Revenez donc, enfants rebelles! L’Eternel le demande!"

08:36
"existe-t-il un peuple qui ait changé de dieux? Et pourtant ces dieux-là ne sont pas de vrais dieux! Mon peuple, quant à lui, a échangé celui qui fait sa gloire contre ce qui ne sert à rien! Cieux, … Ще
Написати коментар…
1 41

"Tornate, o figli traviati, dice il Signore, poiché io sono il vostro Signore!"

08:36
"C'è forse una nazione che abbia cambiato i suoi dèi, sebbene non siano dèi? Ma il mio popolo ha cambiato la sua gloria per ciò che non giova a nulla. O cieli, stupite di questo; inorridite e restate… Ще
Написати коментар…
1 1 54

"!Convertíos, hijos apóstatas, dice Dios, porque yo soy vuestro Señor!"

08:36
"¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Asombraos, cielos, de ello; horrorizaos y cobrad gran … Ще
Написати коментар…
adeste fideles
" Pasmaos, cielos, de ello, erizaos y cobrad gran espanto - oráculo de Yahveh -."