Мова
7

Masoneria "Bestia aprí la bocca per bestemmiare contro Dio ..." Apocalisse, 13

09:09
Masoneria "Poi vidi salire dal mare una bestia che aveva dieci corna e sette teste, sulle corna dieci diademi e sulle teste nomi blasfemi. La bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi … Ще
Написати коментар…
14

Franc-maçonnerie "La bête ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu ..."

09:10
"Puis je vis monter de la mer une bête qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms blasphématoires. La bête que je vis ressemblait à un léopard; ses … Ще
Написати коментар…
1 12

Freimaurerei "Das Tier es tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott ..." Offenbarung 13

09:09
Freimaurerei "Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das zehn Hörner und sieben Köpfe hatte und auf seinen Hörnern zehn Kronen, und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Und das Tier, das … Ще
Написати коментар…
66

Wolnomularstwo "Bestię otworzyła swoją paszczę, by bluźnić przeciwko Bogu ..."

09:09
Wolnomularstwo "I stanąłem na piasku morza. I zobaczyłem bestię wychodzącą z morza, mającą siedem głów i dziesięć rogów, a na jej rogach było dziesięć koron, a na jej głowach imię bluźnierstwa. A … Ще
Написати коментар…
1 18

Masonería "Bestia abrió su boca en blasfemias contra Dios ..." Apocalipsis, 13

09:09
Masonería "Y se paró sobre la arena del mar. Y vi subir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas; y en sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la … Ще
Написати коментар…
2 2 101

"Sind sie zu Narren geworden... daß sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren"

10:53
"Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit dem Bild vom vergänglichen Menschen, von Vögeln und vierfüßigen und … Ще
Написати коментар…
aufwachen
Aus diesem Text des Hl. Paulus kann man aber auch SEHR KLAR erkennen, dass die Sünde der Homosexualität die FOLGE, die Konsequenz einer VORHERGEHE… Ще
Theresia Katharina
Ja, furchtbar! An solchen Bilder kann man erkennen, dass homosexuelle Handlungen unserem Herrn Jesus Christus ein Greul sind! Steht schon in … Ще
5 3 214

"Zgłupieli! Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości ich serc aby hańbili swoje …

10:56
"Zgłupieli; I zamienili chwałę niezniszczalnego Boga na podobieństwo obrazu zniszczalnego człowieka, ptaków, czworonożnych zwierząt i gadów. Dlatego też Bóg wydał ich nieczystości przez pożądliwości … Ще
Написати коментар…
stanislawp
Czy w tym typie panienki z brodą gustują purpuraci we Watykanie? Czy Franciszek Bonjorno już udzielił tej panience Pierwszej Komunii nawet bez Chrztu… Ще
stanislawp
69 * Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani … Ще
49

"L'abominio della desolazione – chi legge comprenda ..."

08:50
"Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo – chi legge comprenda ... " (Mt 24,15) Ще
Написати коментар…
41 223

"Ten lud błądzi sercem i nie poznał moich dróg!"

05:02
"Dzisiaj, jeśli jego głos usłyszycie;Nie zatwardzajcie waszych serc jak w Meriba, jak w czasie kuszenia na pustyni; Kiedy mnie wystawiali na próbę wasi ojcowie, doświadczali mnie i widzieli moje … Ще
Написати коментар…
stanislawp
Po oburzeniu jakie wywołało błogosławienie Teleskopu LUCIFER, nazwa została skrócona do obecnej nazwy LUCI... w roku 2012 ktoś by pomyślał że to niem… Ще
stanislawp
wacula25@wp.pl teraz stanislawp A zastanawia cie to jakim jesteś matołem aby wierzyć w ziemię płaską a zresztą jaki sens mówić do takiego matoła … Ще
63

Resurrezione della Chiesa

08:36
(Le ossa aride) "La mano del Signore fu sopra di me e il Signore mi portò fuori in spirito e mi depose nella pianura che era piena di ossa;" Ezechiele 37,1 Ще
Написати коментар…

Dichiarazione dell’anatema / Dichiarazione del Concilio Vaticano II eretico e invalido

15:21
Il formulario della professione di fede: 1) Credi che per noi – e quindi per te e per tuoi peccati – il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce, è risorto il terzo giorno dai morti realmente e … Ще
Написати коментар…
Dima
Appello di Dio a tutti i sacerdoti della Chiesa Cattolica Romana Leopoli (Ucraina), 5 maggio 2011 Con la presente lettera il Patriarcato Cattolico … Ще
Dima
Il formulario della professione di fede: 1) Credi che per noi – e quindi per te e per tuoi peccati – il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce, è … Ще
1 45

L'esprit d'Assise et la Liturgie invalide

11:31
L'esprit d'Assise et la Liturgie invalide
Написати коментар…
dvdenise
Ô Christ Jésus, je vous reconnais pour Roi universel. Tout ce qui a été fait a été créé pour vous. Exercez sur moi tous vos droits. Je renouvelle … Ще

Lo spirito di Assisi e Liturgia non valida

11:30
Il formulario della professione di fede: 1) Credi che per noi – e quindi per te e per tuoi peccati – il Signore Gesù Cristo è morto sulla croce, è risorto il terzo giorno dai morti realmente e … Ще
Написати коментар…
Dima
@Spada Gesù ha detto "io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo" Lui è la Verità piena e nessuno la può distruggere Ще
Dima
@Spada Pero il sacerdote "dovrebbe separarsi dalla struttura apostatica. Prima di separarsi pubblicamente, il sacerdote dovrebbe visitare parrocch… Ще
1 1 77

Der Geist von Assisi und ungültiger Gottesdienst

11:38
Der Geist von Assisi und ungültiger Gottesdienst
Написати коментар…
Dima
"Wer den Sohn hat, der hat das Leben; wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht." 1 Johannes 5,12 Ще
2 1 23

Duch Assisi a neplatná liturgie

11:49
Duch Assisi a neplatná liturgie
Написати коментар…
henta
Popření hříchu vede k odmítnutí Spasitele! uogcc.org.ua/cz/video/article/ Ще
henta
Opakování je matka moudrosti. Už kdysi zde zaznělo, "pořád duch Assisi", ale nikdo si dostatčně neuvědomuje, že vše co se děje nyní v bývalé řkc … Ще