Język
66

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Jak walczyć z pokusami Po pierwsze. Nie zgadzaj się z nimi, ale zaraz mów chociażby w sercu: Panie Jezu ja tego nie chcę. Po wtóre. Wzywaj na pomoc Boga, aby ci udzielił łaski potrzebnej, byś się z …
Napisz komentarz …
51

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Drogi, które do grzechu prowadzą –––––– Siódma droga do grzechu śmiertelnego Rozmowy nieprzyzwoite Trzeba unikać rozmów żartobliwych, dwuznacznych, bo od nich niedaleko do nieprzyzwoitych, a od …
Napisz komentarz …
37

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Drogi, które do grzechu prowadzą –––––– Czwarta droga do grzechu śmiertelnego Próżnowanie Próżnowania trzeba unikać, bo ono jest przyczyną ciężkich grzechów. Św. Jan Chryzostom zastanawia się jaka …
Napisz komentarz …
54

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Drogi, które do grzechu prowadzą –––––– Szósta droga do grzechu śmiertelnego Towarzystwa niebezpieczne Trzeba unikać towarzystwa niebezpiecznego z osobami, które nawet nie są same złe, albo przynajm…
Napisz komentarz …
54

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Drogi, które do grzechu prowadzą –––––– Piąta droga do grzechu śmiertelnego Częste grzechy powszednie Z dwóch przyczyn trzeba się wystrzegać grzechów powszednich dobrowolnych. Pierwsze: Bo te grzec…
Napisz komentarz …
41

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Drogi, które do grzechu prowadzą –––––– Trzecia droga do grzechu śmiertelnego Czytanie złych książek Trzeba się wystrzegać czytania książek, które opowiadają o rzeczach nieprzyzwoitych i wszetecznych…
Napisz komentarz …
46

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Drogi, które do grzechu prowadzą –––––– Druga droga do grzechu śmiertelnego Ciekawe spoglądanie na piękne twarze Trzeba unikać spojrzeń niepotrzebnych na twarze piękne obojej płci. Ponieważ żaden z …
Napisz komentarz …
57

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Drogi, które do grzechu prowadzą –––––– Pierwsza droga do grzechu śmiertelnego Towarzystwo ze złymi Trzeba unikać towarzystwa z osobami złymi, tj. z takimi, które swym złym postępowaniem, albo niepr…
Napisz komentarz …
39

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Pobudka czternasta Grzech czyni człowieka obrzydliwym Bogu Bóg ma w największej nienawiści człowieka żyjącego w grzechu. Powiada bowiem Duch Święty: "Zarówno są w nienawiści u Boga bezbożny i …
Napisz komentarz …
56

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Pobudka trzynasta Grzech śmiertelny zawiera w sobie złość nieskończoną Nie wchodzę w to jaka to jest złość, jak to roztrząsają teolodzy scholastyczni, ale mówię o złości grzechu, tak jak to pouczają…
Napisz komentarz …
42

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Pobudka dwunasta Grzech śmiertelny jest przyczyną nieszczęść doczesnych Grzechy śmiertelne a także i powszednie są przyczyną wszystkich nieszczęść doczesnych, które ludzie na ziemi ponoszą, jako …
Napisz komentarz …
42

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Pobudka jedenasta Grzech śmiertelny jest przyczyną wiecznego potępienia Niektóre grzechy dopełniają liczbę, którą Bóg od wieków przewidział i naznaczył dla tych, których skazuje na wieczne potępieni…
Napisz komentarz …
32

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Pobudka dziesiąta Grzech śmiertelny czyni człowieka gorszym od szatana Kto popełnia grzech śmiertelny, gorszym jest od szatana, powiada św. Jan Chryzostom. Spytasz się, jak to być może, odpowiem ci …
Napisz komentarz …
46

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Pobudka dziewiąta Grzech śmiertelny czyni człowieka podlejszym od stworzeń nierozumnych Kto grzeszy ciężko, czyni się podobnym do zwierząt nierozumnych, a nawet niżej się od nich sam dobrowolnie …
Napisz komentarz …
37

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Pobudka ósma Grzech śmiertelny jest gorszy od samego piekła Według zdania Świętych grzech jest gorszy od piekła. Każdy bowiem grzech śmiertelny, a zwłaszcza nieczysty, jest prawdziwie piekłem. …
Napisz komentarz …
1 55

POBUDKI DO UNIKANIA GRZECHU ŚMIERTELNEGO I KILKA INNYCH ROZWAŻAŃ POBOŻNYCH O. MIKOŁA…

Pobudka siódma Przez grzech śmiertelny daje się szatanowi powód, że się może przechwalać wobec Boga, że on ma większe znaczenie u ludzi, niż sam Bóg Kto popełnia grzech śmiertelny, daje powód szata…
Napisz komentarz …