apostol-7
apostol-7
72K
Chatrč. Poté, co utrpí těžkou rodinnou ztrátu, se Mack Phillips propadá do hluboké deprese, která způsobí, že začne pochybovat o všech svých nejniternějších přesvědčeních. Když stojí tváří v tvář …More
Chatrč.
Poté, co utrpí těžkou rodinnou ztrátu, se Mack Phillips propadá do hluboké deprese, která způsobí, že začne pochybovat o všech svých nejniternějších přesvědčeních. Když stojí tváří v tvář krizi víry, obdrží záhadný dopis, který ho nabádá, aby se vrátil k opuštěné chatrči, která je pro něj místem hrůzy. Navzdory svým pochybnostem se Mack vydá na cestu k chatrči a díky neobyčejnému setkání, které tam Mack prožije, pozná pravdu, která změní vnímání jeho tragédie a navždy také i jeho život.
Je vystaven konfrontaci svého sklonu všechny včetně Boha soudit a nutnosti sám rozsoudit své děti tak, jak podle něj jedná s lidmi Bůh. Pozná, že zlé věci v životě nejsou "Božím působením", ale Bůh může všechno zlé použít k něčemu dobrému.
02:12:21
Peter(skala)
Melánia pred 6 minútami www.youtube.com/watch špecialne pre Petra. Domček na stračej nôžke. 😀 najšpecialnejšie z filmu bol ten záber, ked sa …More
Melánia pred 6 minútami
www.youtube.com/watch špecialne pre Petra. Domček na stračej nôžke.
😀
najšpecialnejšie z filmu bol ten záber, ked sa smiali z Marfy na saniach, čo ju ťahali ošipané a ona na to: "Čo je tu kino?"
😀
kino v tedy ešte nebolo:) socik to akosi nedomyslel alebo aby bola sranda:)???
Peter(skala)
Dada Miluška pred 29 minútami Pre človeka znalého Sv.písmo,hlboko veriaceho sa táto kniha stáva nezaujímavou no pre hľadajúceho vieru je inšpiráciou…More
Dada Miluška pred 29 minútami
Pre človeka znalého Sv.písmo,hlboko veriaceho sa táto kniha stáva nezaujímavou no pre hľadajúceho vieru je inšpiráciou- doslova bombou. Mám s tým skúsenosť.
✍️
to je taká bomba ako pre ateistu stretnutie s jehovistom 😀
Svätá Trojica zdegradovana na niečo a čosi ako týpek z chatrče, kde si študenti dali stretko 😊
View 5 more comments
apostol-7
698
Final exit. Zatímco Daryl sedí v cele smrti za vraždy čtyř dívek, Dr.Cap, který za svou dosavadní činnost získal Nobelovu cenu za mír, dostává anonymní dopis. V dopise stojí, že pokud Daryl zemře, …More
Final exit.
Zatímco Daryl sedí v cele smrti za vraždy čtyř dívek, Dr.Cap, který za svou dosavadní činnost získal Nobelovu cenu za mír, dostává anonymní dopis. V dopise stojí, že pokud Daryl zemře, zemře i on. Dr. Cap se tedy dává do boje za Darylovu záchranu. V den Darylovy popravy má před vězením proslov. Během proslovu je ale Daryl popraven a neznámý střelec zabíjí Dr. Capa a další dva lidi okolo sebe. Sestru jedné z Darylem zavražděných dívek a jejího přítele. Tito dva, Daryl a Dr. Cap se tak setkávají v čekárně na Boží soud a začínají se přít, kdo a proč se do nebe dostane, nebo nedostane. Drama začíná. CO je rozhodující?? "Člověk jednou umírá a potom bude soud." "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši."
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět …
More
42:32
apostol-7
640
The Appointment. Na smrt nikdo nemyslí rád. Ale je to realita. Smrt přichází nečekaně a pro většinu lidí je to příliš pozdě na smíření s Bohem. Člověka stále něco rozptyluje (ale z hlediska …More
The Appointment.
Na smrt nikdo nemyslí rád. Ale je to realita. Smrt přichází nečekaně a pro většinu lidí je to příliš pozdě na smíření s Bohem. Člověka stále něco rozptyluje (ale z hlediska věčnosti je všechno malicherné). Bible má odpovědi o věčném životě.
Existuje členění všech lidí bez ohledu na náboženství do dvou skupin podle toho, jak se chtějí dostat do nebe. Jedni věří, že si nebe musí (mohou) zasloužit, a druzí věří, že je to dar skrze Kristovu oběť. Dokonce i ti, kdo existenci nebe a pekla popírají, rádi považují sami sebe za "dost dobré, než aby měli skončit v pekle (pokud existuje)".
"Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti." "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni…More
39:03
apostol-7
133
FILM. ?More
FILM.
?

1

apostol-7
5K
Cesta do Emaus, české titulky. Lukáš, 24.13-48: Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo.…More
Cesta do Emaus, české titulky.
Lukáš, 24.13-48:
Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?" Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!" On se jich zeptal: „A co to bylo?" Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho.
A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří …More
31:38
apostol-7
58714
Pastor Romů. „Setkal jsem se s věřícími, kteří na mě hodně zapůsobili, protože to byli Romové, kteří žili, dá se říct, takovým tím životem na pomezí kriminality a ta víra je hodně změnila. Opravdu …More
Pastor Romů.
„Setkal jsem se s věřícími, kteří na mě hodně zapůsobili, protože to byli Romové, kteří žili, dá se říct, takovým tím životem na pomezí kriminality a ta víra je hodně změnila. Opravdu je to zasáhlo. Moc hezká a upřímná byla výpověď romského pastora z Ostravy, Emila Adama, který sám byl, jak říká, takový běžný Romák, který si chce jen tak užít. Ale teď ty proměny jsou veliké a z našeho pohledu velice pozitivní, protože oni chtějí žít v harmonii s lidmi, nelhat, nekrást, žít životem ne na úkor druhého, ale naopak si pomáhat a vyjít si vstříc."
07:25
Zedad
Hoki nyní Promiň, ale asi jsem si to tak nastavil před více měsíci a měl jsem k tomu důvod a zatím to nijak neměním a nehodlám měnit Nemám nic proti…More
Hoki nyní
Promiň, ale asi jsem si to tak nastavil před více měsíci a měl jsem k tomu důvod a zatím to nijak neměním a nehodlám měnit

Nemám nic proti, web ti to umožňuje.
Zedad
Hoki včera Pastor Romů To se mi stalo a stává u některých mnohokrát a opakovaně :) Ale nekomentuji to... Hoki, ty jsi tak obrněný a v blokádě, že …More
Hoki včera
Pastor Romů
To se mi stalo a stává u některých mnohokrát a opakovaně :) Ale nekomentuji to...
Hoki, ty jsi tak obrněný a v blokádě, že se ti nedá napsat pod komentář a nedá se ti dát ani lajk.
View 56 more comments