apostol-7
PODVOD VIROLOGIE, COVID-19, VYSVĚTLEN V 19 MINUTÁCH
19:43
apostol-7
724
Final exit. Zatímco Daryl sedí v cele smrti za vraždy čtyř dívek, Dr.Cap, který za svou dosavadní činnost získal Nobelovu cenu za mír, dostává anonymní dopis. V dopise stojí, že pokud Daryl zemře …More
Final exit.
Zatímco Daryl sedí v cele smrti za vraždy čtyř dívek, Dr.Cap, který za svou dosavadní činnost získal Nobelovu cenu za mír, dostává anonymní dopis. V dopise stojí, že pokud Daryl zemře, zemře i on. Dr. Cap se tedy dává do boje za Darylovu záchranu. V den Darylovy popravy má před vězením proslov. Během proslovu je ale Daryl popraven a neznámý střelec zabíjí Dr. Capa a další dva lidi okolo sebe. Sestru jedné z Darylem zavražděných dívek a jejího přítele. Tito dva, Daryl a Dr. Cap se tak setkávají v čekárně na Boží soud a začínají se přít, kdo a proč se do nebe dostane, nebo nedostane. Drama začíná. CO je rozhodující?? "Člověk jednou umírá a potom bude soud." "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši."
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. …
More
42:32
apostol-7
15K
Cesta do Emaus, české titulky. Lukáš, 24.13-48: Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se …More
Cesta do Emaus, české titulky.
Lukáš, 24.13-48:
Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?" Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!" On se jich zeptal: „A co to bylo?" Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho.
A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří …More
31:38
Stylita shares this
filmy. ... hrané filmy v čj a sj výběr z české a slovenské sekceMore
filmy.
...
hrané filmy v čj a sj
výběr z české a slovenské sekce
apostol-7
421.3K
Pastor Romů. „Setkal jsem se s věřícími, kteří na mě hodně zapůsobili, protože to byli Romové, kteří žili, dá se říct, takovým tím životem na pomezí kriminality a ta víra je hodně změnila. …More
Pastor Romů.
„Setkal jsem se s věřícími, kteří na mě hodně zapůsobili, protože to byli Romové, kteří žili, dá se říct, takovým tím životem na pomezí kriminality a ta víra je hodně změnila. Opravdu je to zasáhlo. Moc hezká a upřímná byla výpověď romského pastora z Ostravy, Emila Adama, který sám byl, jak říká, takový běžný Romák, který si chce jen tak užít. Ale teď ty proměny jsou veliké a z našeho pohledu velice pozitivní, protože oni chtějí žít v harmonii s lidmi, nelhat, nekrást, žít životem ne na úkor druhého, ale naopak si pomáhat a vyjít si vstříc."
07:25
Samson1
No a Bůh někdy trestá i kolektivně, třeba zajetí do Babylona. Potom pastýři vydají počet s každé duše. To, že jednou bude každý sám za sebe je též …More
No a Bůh někdy trestá i kolektivně, třeba zajetí do Babylona. Potom pastýři vydají počet s každé duše. To, že jednou bude každý sám za sebe je též pravda, ale jen jako ratolest na kmeni mystického těla Krista - Církve. Ze společenství se nemůžeš vyjmout, tedy i jako ratolest k kmeni, jestli nesla ovoce Ducha.
Samson1
Šak právě menhir, pokud jsi si všiml, tak je to Otče náš, je to v množném čísle a Bůh nikoho nevede přímo, ale jako Boží lid. Určitě existuje přímé …More
Šak právě menhir, pokud jsi si všiml, tak je to Otče náš, je to v množném čísle a Bůh nikoho nevede přímo, ale jako Boží lid. Určitě existuje přímé vedení Bohem, kde vychovává jako Otec, nebo vinař, ořezává a čistí, ale skrze Církev. Když je Starý zákon ve všem předobraz, potom vedl Izrael skrze pověřené lidi. Dokonce potrestal Koracha a jeho přívržence za vzpouru, protože se domáhali kněžské služby. Bůh tedy prvořadě vede lidi skrze kněze, svátosti. Zpívat a dělat paci pacičky je jedna věc, mět vybuzené emoce pozitivně pro Krista, je to dobré, ale stále jsou mimo církev, tedy člověk se musí narodit i z vody a Ducha, přijat řádný křest, uvést maželství do svátostného stavu, mít účast na svátostech, eucharistii. Toho apostol-7 a pastoři nejsou schopní a ani povolaní a okrádají ty co jim uvěří o plnou účast na Kristově životě, mystickém těle Kristra - Církve.
40 more comments