apostol-7
apostol-7
172.4K
Chatrč. Poté, co utrpí těžkou rodinnou ztrátu, se Mack Phillips propadá do hluboké deprese, která způsobí, že začne pochybovat o všech svých nejniternějších přesvědčeních. Když stojí tváří v …More
Chatrč.
Poté, co utrpí těžkou rodinnou ztrátu, se Mack Phillips propadá do hluboké deprese, která způsobí, že začne pochybovat o všech svých nejniternějších přesvědčeních. Když stojí tváří v tvář krizi víry, obdrží záhadný dopis, který ho nabádá, aby se vrátil k opuštěné chatrči, která je pro něj místem hrůzy. Navzdory svým pochybnostem se Mack vydá na cestu k chatrči a díky neobyčejnému setkání, které tam Mack prožije, pozná pravdu, která změní vnímání jeho tragédie a navždy také i jeho život.
Je vystaven konfrontaci svého sklonu všechny včetně Boha soudit a nutnosti sám rozsoudit své děti tak, jak podle něj jedná s lidmi Bůh. Pozná, že zlé věci v životě nejsou "Božím působením", ale Bůh může všechno zlé použít k něčemu dobrému.
02:12:21
Kristína Hangurbadžová shares this
KRESŤANSKÉ FILMY
Peter(skala)
Melánia pred 6 minútami www.youtube.com/watch špecialne pre Petra. Domček na stračej nôžke. 😀 najšpecialnejšie z filmu bol ten záber, ked sa smiali …More
Melánia pred 6 minútami
www.youtube.com/watch špecialne pre Petra. Domček na stračej nôžke.
😀
najšpecialnejšie z filmu bol ten záber, ked sa smiali z Marfy na saniach, čo ju ťahali ošipané a ona na to: "Čo je tu kino?"
😀
kino v tedy ešte nebolo:) socik to akosi nedomyslel alebo aby bola sranda:)???
6 more comments
apostol-7
719
Final exit. Zatímco Daryl sedí v cele smrti za vraždy čtyř dívek, Dr.Cap, který za svou dosavadní činnost získal Nobelovu cenu za mír, dostává anonymní dopis. V dopise stojí, že pokud Daryl zemře …More
Final exit.
Zatímco Daryl sedí v cele smrti za vraždy čtyř dívek, Dr.Cap, který za svou dosavadní činnost získal Nobelovu cenu za mír, dostává anonymní dopis. V dopise stojí, že pokud Daryl zemře, zemře i on. Dr. Cap se tedy dává do boje za Darylovu záchranu. V den Darylovy popravy má před vězením proslov. Během proslovu je ale Daryl popraven a neznámý střelec zabíjí Dr. Capa a další dva lidi okolo sebe. Sestru jedné z Darylem zavražděných dívek a jejího přítele. Tito dva, Daryl a Dr. Cap se tak setkávají v čekárně na Boží soud a začínají se přít, kdo a proč se do nebe dostane, nebo nedostane. Drama začíná. CO je rozhodující?? "Člověk jednou umírá a potom bude soud." "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši."
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. …
More
42:32
apostol-7
1666
The Appointment. Na smrt nikdo nemyslí rád. Ale je to realita. Smrt přichází nečekaně a pro většinu lidí je to příliš pozdě na smíření s Bohem. Člověka stále něco rozptyluje (ale z hlediska …More
The Appointment.
Na smrt nikdo nemyslí rád. Ale je to realita. Smrt přichází nečekaně a pro většinu lidí je to příliš pozdě na smíření s Bohem. Člověka stále něco rozptyluje (ale z hlediska věčnosti je všechno malicherné). Bible má odpovědi o věčném životě.
Existuje členění všech lidí bez ohledu na náboženství do dvou skupin podle toho, jak se chtějí dostat do nebe. Jedni věří, že si nebe musí (mohou) zasloužit, a druzí věří, že je to dar skrze Kristovu oběť. Dokonce i ti, kdo existenci nebe a pekla popírají, rádi považují sami sebe za "dost dobré, než aby měli skončit v pekle (pokud existuje)".
"Neboť v Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá lidem jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. Jsme tedy posly Kristovými, Bůh vám domlouvá našimi ústy; na místě Kristově vás prosíme: dejte se smířit s Bohem! Toho, který nepoznal hřích, kvůli nám ztotožnil s hříchem, abychom v něm dosáhli Boží spravedlnosti." "Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy; jsou ospravedlňováni …More
39:03
mjablko shares this
Filmy. FilmyMore
Filmy.
Filmy
apostol-7
15K
Cesta do Emaus, české titulky. Lukáš, 24.13-48: Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se …More
Cesta do Emaus, české titulky.
Lukáš, 24.13-48:
Téhož dne se dva z nich ubírali do vsi jménem Emaus, která je od Jeruzaléma vzdálena asi tři hodiny cesty, a rozmlouvali spolu o tom všem, co se událo. A jak to v řeči probírali, připojil se k nim sám Ježíš a šel s nimi. Ale něco jako by bránilo jejich očím, aby ho poznali. Řekl jim: „O čem to spolu cestou rozmlouváte?" Oni zůstali stát plni zármutku. Jeden z nich, jménem Kleofáš, mu odpověděl: „Ty jsi asi jediný z Jeruzaléma, kdo neví, co se tam v těchto dnech stalo!" On se jich zeptal: „A co to bylo?" Oni mu odpověděli: „Jak Ježíše Nazaretského, který byl prorok mocný slovem i skutkem před Bohem i přede vším lidem, naši velekněží a členové rady vydali, aby byl odsouzen na smrt, a ukřižovali ho.
A my jsme doufali, že on je ten, který má vykoupit Izrael. Ale už je to dnes třetí den, co se to stalo. Ovšem některé z našich žen nás ohromily: Byly totiž zrána u hrobu a nenalezly jeho tělo; přišly a vyprávěly, že měly i vidění andělů, kteří …More
31:38
Stylita shares this
filmy. ... hrané filmy v čj a sj výběr z české a slovenské sekceMore
filmy.
...
hrané filmy v čj a sj
výběr z české a slovenské sekce
apostol-7
421.2K
Pastor Romů. „Setkal jsem se s věřícími, kteří na mě hodně zapůsobili, protože to byli Romové, kteří žili, dá se říct, takovým tím životem na pomezí kriminality a ta víra je hodně změnila. …More
Pastor Romů.
„Setkal jsem se s věřícími, kteří na mě hodně zapůsobili, protože to byli Romové, kteří žili, dá se říct, takovým tím životem na pomezí kriminality a ta víra je hodně změnila. Opravdu je to zasáhlo. Moc hezká a upřímná byla výpověď romského pastora z Ostravy, Emila Adama, který sám byl, jak říká, takový běžný Romák, který si chce jen tak užít. Ale teď ty proměny jsou veliké a z našeho pohledu velice pozitivní, protože oni chtějí žít v harmonii s lidmi, nelhat, nekrást, žít životem ne na úkor druhého, ale naopak si pomáhat a vyjít si vstříc."
07:25
Samson1
No a Bůh někdy trestá i kolektivně, třeba zajetí do Babylona. Potom pastýři vydají počet s každé duše. To, že jednou bude každý sám za sebe je též …More
No a Bůh někdy trestá i kolektivně, třeba zajetí do Babylona. Potom pastýři vydají počet s každé duše. To, že jednou bude každý sám za sebe je též pravda, ale jen jako ratolest na kmeni mystického těla Krista - Církve. Ze společenství se nemůžeš vyjmout, tedy i jako ratolest k kmeni, jestli nesla ovoce Ducha.
Samson1
Šak právě menhir, pokud jsi si všiml, tak je to Otče náš, je to v množném čísle a Bůh nikoho nevede přímo, ale jako Boží lid. Určitě existuje přímé …More
Šak právě menhir, pokud jsi si všiml, tak je to Otče náš, je to v množném čísle a Bůh nikoho nevede přímo, ale jako Boží lid. Určitě existuje přímé vedení Bohem, kde vychovává jako Otec, nebo vinař, ořezává a čistí, ale skrze Církev. Když je Starý zákon ve všem předobraz, potom vedl Izrael skrze pověřené lidi. Dokonce potrestal Koracha a jeho přívržence za vzpouru, protože se domáhali kněžské služby. Bůh tedy prvořadě vede lidi skrze kněze, svátosti. Zpívat a dělat paci pacičky je jedna věc, mět vybuzené emoce pozitivně pro Krista, je to dobré, ale stále jsou mimo církev, tedy člověk se musí narodit i z vody a Ducha, přijat řádný křest, uvést maželství do svátostného stavu, mít účast na svátostech, eucharistii. Toho apostol-7 a pastoři nejsou schopní a ani povolaní a okrádají ty co jim uvěří o plnou účast na Kristově životě, mystickém těle Kristra - Církve.
40 more comments