pokorny
pokorny
268601

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium (www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/apostolska-exhortacia …

Apoštolská exhortácia pápeža Františka Evangelii gaudium biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o ohlasovaní evajelia v súčasnom svete Úvod 1. Radosť evanjelia napĺňa srdce …More
Apoštolská exhortácia pápeža Františka
Evangelii gaudium
biskupom, kňazom a diakonom,
zasväteným osobám a veriacim laikom
o ohlasovaní evajelia v súčasnom svete
Úvod

1. Radosť evanjelia napĺňa srdce a celý život tých, ktorí sa stretávajú s Kristom. Tí, ktorí sa ním nechajú zachrániť, sú oslobodení od hriechu a smútku, od vnútorného prázdna a izolácie. S Ježišom Kristom sa stále rodí a znovuzrodzuje radosť. V tejto exhortácii sa chcem obrátiť na kresťanských veriacich, aby som ich pozval do novej etapy evanjelizácie plnej radosti a naznačil cesty napredovania Cirkvi v budúcich rokoch.
pokorny
Ohlasovanie evanjelia IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy Kerygmatická a mystagogická katechéza 166. Ďalšou charakteristikou katechézy, ktorá sa …More
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
Kerygmatická a mystagogická katechéza
166. Ďalšou charakteristikou katechézy, ktorá sa rozvinula v posledných desaťročiach, je
mystagogická iniciácia,[128] ktorá v podstate znamená dve veci: nevyhnutnú postupnosť
formačnej skúsenosti, na ktorej sa podieľa celé spoločenstvo, a nové zhodnotenie
liturgických znakov kresťanskej iniciácie. Mnohých manuálov a plánov sa nedotkla
nevyhnutnosť mystagogickej obnovy, ktorá na seba môže vziať rozličné podoby – v súlade s rozlišovaním každého formačného spoločenstva. Katechetické stretnutie je hlásaním Slova a na Slovo je vždy zamerané; zároveň si však vyžaduje vhodný spôsob uvedenia do konkrétneho prostredia a príťažlivú motiváciu: predpokladá použitie výrečných symbolov a včlenenie do širšieho procesu rastu, ako aj integráciu všetkých dimenzií osoby v snahe o spoločné počúvanie a hľadanie odpovedí.
pokorny
Ohlasovanie evanjelia IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy Kerygmatická a mystagogická katechéza 165. Nesmieme si myslieť, že v katechéze je možné …More
Ohlasovanie evanjelia
IV. Evanjelizácia na prehĺbenie kerygmy
Kerygmatická a mystagogická katechéza
165. Nesmieme si myslieť, že v katechéze je možné opustiť kerygmu a uprednostniť
formáciu, ktorá by mala byť „solídnejšia“. Niet nič solídnejšieho, hlbšieho, istejšieho, konzistentnejšieho a múdrejšieho ako práve toto ohlasovanie. Celá kresťanská formácia je
predovšetkým prehĺbením kerygmy, ktorá sa v nej stále viac a lepšie utužuje; bez prestania
osvetľuje katechetickú prácu a zároveň umožňuje správne pochopiť význam akejkoľvek
témy preberanej v katechéze. Je to ohlasovanie, ktoré zodpovedá túžbe po nekonečne, nachádzajúcej sa v každom ľudskom srdci. Centrálnosť kerygmy si vyžaduje určité vlastnosti ohlasovania, ktoré sú dnes všade potrebné: musí vyjadrovať zachraňujúcu Božiu lásku, ktorá predchádza morálne i náboženské povinnosti; nesmie vnucovať pravdu; má apelovať na slobodu; jeho súčasťou má byť opravdivá radosť, povzbudenie, životaschopnosť a harmonická celistvosť, ktorá ohlasovanie …More
266 more comments
pokorny
26615

Posolstvo pápeža Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018

Putovné symboly SDM: kríž sv. Jána Pavla II. a ikona z Baziliky Santa Maria Maggiore - RV 19/03/2018 20:10 Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018 „Neboj sa, Mária, našla …More
Putovné symboly SDM: kríž sv. Jána Pavla II. a ikona z Baziliky Santa Maria Maggiore - RV
19/03/2018 20:10
Posolstvo Svätého Otca Františka k 33. svetovému dňu mládeže 2018
„Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha“ (Lk 1, 30)
Milí mladí,
Svetový deň mládeže 2018 predstavuje ďalší krok vpred na ceste prípravy na medzinárodné stretnutie mladých, ktoré sa bude konať v januári 2019 v Paname. Táto nová etapa nášho putovania spadá do roku, v ktorom je zvolané riadne zhromaždenie Biskupskej synody na tému: Mladí, viera a rozlišovanie povolania. Je to šťastná zhoda okolností. Pozornosť, modlitba a uvažovanie Cirkvi budú zamerané na vás mladých, s túžbou pochopiť a predovšetkým prijať vzácny dar, ktorým ste pre Boha, pre Cirkev a pre svet.
Ako už viete, rozhodli sme sa, že na tejto ceste nás má sprevádzať príklad a príhovor Panny Márie, mladej ženy z Nazareta, ktorú si Boh vyvolil za matku svojho Syna. Ona kráča s nami ku synode i k svetovým dňom mládeže v Paname. Minulý rok nás sprevádzali slová …More
pokorny
Rimanom 8, 6 A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.More
Rimanom 8, 6
A zmýšľať podľa tela je smrť, kým zmýšľať podľa Ducha je život a pokoj.
pokorny
Jakub 3,17 Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca …More
Jakub 3,17
Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky.
24 more comments
pokorny
5414

Ranná homília: Odovzdávať vieru svedectvom lásky cez zvedavosť

Ranná homília: Odovzdávať vieru svedectvom lásky cez zvedavosť Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty 03/05/2018 14:19 Vatikán 3. mája - V kaplnke Domu sv. Marty dnes Svätý Otec pri rannej svätej …More
Ranná homília: Odovzdávať vieru svedectvom lásky cez zvedavosť
Pápež František v kaplnke Domu sv. Marty
03/05/2018 14:19
Vatikán 3. mája - V kaplnke Domu sv. Marty dnes Svätý Otec pri rannej svätej omši hovoril o postojoch, ktoré musia charakterizovať odovzdávanie viery.
Odovzdávať vieru neznamená robiť propagáciu, ale znamená to vydávať svedectvo láskou. To sú myšlienky, ktoré dnes v rannej homílii vyjadril pápež František. Vychádzajúc z liturgického čítania z Prvého listu sv. Pavla Korinťanom (1 Kor 15,1-8) pápež vysvetlil, že „viera nie je len vyslovovaním „Kréda“, ale treba ju vyjadriť aj svedectvom života.
Odovzdávať vieru je ako pôrod
Odovzdávať vieru neznamená „podávať informácie“, ale skôr „ukotviť srdce“ do viery v Ježiša Krista. A to je veľmi vzdialené od mechanického osvojovania si príručky či nejakých znalostí – byť kresťanom znamená byť „plodným v odovzdávaní viery“, tak ako Cirkev, ktorá je matkou, dávajúcou zrod deťom vo viere.
„Odovzdávanie viery nie je podávaním informácií …More
apredsasatoci
bergoglio? strom poznas podla ovocia! 🚬 dufam, ze som nepoburila, ci?More
bergoglio? strom poznas podla ovocia! 🚬
dufam, ze som nepoburila, ci?
pokorny
"Odovzdávať vieru neznamená robiť propagáciu, ale znamená to vydávať svedectvo láskou. " Pápež František
3 more comments
pokorny
2218

Deň zasväteného života so Svätým Otcom: Mladí otvoria dvere, ak starí majú kľúče

Deň zasväteného života so Svätým Otcom: Mladí otvoria dvere, ak starí majú kľúče Svätý otec počas sprievodu na úvod sv. omše v Bazilke sv. Petra (2.2.2018) - REUTERS 02/02/2018 19:04 Vatikán 2. …More
Deň zasväteného života so Svätým Otcom: Mladí otvoria dvere, ak starí majú kľúče
Svätý otec počas sprievodu na úvod sv. omše v Bazilke sv. Petra (2.2.2018) - REUTERS
02/02/2018 19:04
Vatikán 2. februára - Na Sviatok Obetovania Pána, ktorý je zároveň 22. svetovým dňom zasväteného života, slávil pápež František svätú omšu za bohatej účasti zasvätených v Bazilike sv. Petra.
Slávnostnú liturgiu o 17.30 otvoril obrad požehnania sviec a sprievod reprezentantov rozličných komunít a foriem zasväteného života. So Svätým Otcom koncelebrovali zástupcovia Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, desiatky biskupov a stovky kňazov.
V homílii Svätý Otec vychádzal z udalosti obetovania Ježiška v Jeruzalemskom chráme, s postavami Márie a Jozefa a Simeona a Anny. Poukázal na Božie pôsobenie pri vzájomne obohacujúcej výmene medzi mladou a staršou generáciou, ktorá prináša plodnosť do rehoľných spoločenstiev: „Ak mladí sú povolaní otvoriť nové dvere, tak starí majú …More
Peter(skala)
„Mať Pána v náručí je protiliekom na izolovaný mysticizmus i na nespútaný aktivizmus, pretože skutočné stretnutie s Ježišom pomáha napriamiť sa aj …More
„Mať Pána v náručí je protiliekom na izolovaný mysticizmus i na nespútaný aktivizmus, pretože skutočné stretnutie s Ježišom pomáha napriamiť sa aj sentimentálne pobožným, aj frenetickým aktivistom. Prežívať stretnutie s Ježišom je tiež liekom na „paralýzu normálnosti“, je otvorením sa dennému virvaru milosti.
👍
pokorny
"Pretože ak mladí sú povolaní otvoriť nové dvere, tak starí majú kľúče. A mladosť inštitútu spočíva v tom, že sa ide ku koreňom, počúvajúc starších …More
"Pretože ak mladí sú povolaní otvoriť nové dvere, tak starí majú kľúče. A mladosť inštitútu spočíva v tom, že sa ide ku koreňom, počúvajúc starších. Niet budúcnosti bez tohto stretnutia medzi staršími a mladými. Niet rastu bez koreňov a niet rozkvetu bez nových výhonkov."
pokorny
2166

Počúvanie Božieho slova je našou výživou

Generálna audiencia Svätého Otca: Počúvanie Božieho slova je našou výživou P:3, 31. 01. 2018 13:40, ZAH Vatikán 31. januára (RV) Pri generálnej audiencii, ktorá sa dnes opäť konala pod holým nebom …More
Generálna audiencia Svätého Otca: Počúvanie Božieho slova je našou výživou
P:3, 31. 01. 2018 13:40, ZAH
Vatikán 31. januára (RV) Pri generálnej audiencii, ktorá sa dnes opäť konala pod holým nebom na Vatikánskom námestí, Svätý Otec František hovoril o úlohe bohoslužby slova vo svätej omši ako o dialógu medzi Bohom a jeho ľudom.
Počúvanie Božieho slova predstavuje výživu pre život človeka, zdôraznil pápež František: „Počúvame ho ušami, musí nám vojsť do srdca a odtiaľ prechádza do rúk, k dobrým skutkom.“ Svätý Otec pri tejto príležitosti osobitne prízvukoval dôslednú prípravu lektorov na prednes Božieho slova pri liturgii.
V závere audiencie pápež František pripomenul aktuálnu liturgickú spomienku, a to osobitne mladým: „Dnes si pripomíname sv. Jána Bosca, otca a učiteľa mládeže. Drahí mladí, hľaďte na neho ako na príkladného vychovávateľa.“
Na Námestí sv. Petra bola dnes aj skupina národných riaditeľov Pápežských misijných diel, ako aj účastníci kongresu Federácie skautov Európy, na …More
apredsasatoci
som rada, ze ti chuti potrava, ktoru ti serviruju slobodomurari! 🚬
pokorny
„Počúvame ho ušami, musí nám vojsť do srdca a odtiaľ prechádza do rúk, k dobrým skutkom.“
pokorny
154

Svätý Otec sa pri Anjel Pána poďakoval za úspešnú apoštolskú cestu do Ázie

Svätý Otec sa pri Anjel Pána poďakoval za úspešnú apoštolskú cestu do Ázie Pápež František sa veriacim poďakoval za modlitbové sprevádzanie počas apoštolskej cesty v Ázii - AFP 03/12/2017 20:10 More
Svätý Otec sa pri Anjel Pána poďakoval za úspešnú apoštolskú cestu do Ázie
Pápež František sa veriacim poďakoval za modlitbové sprevádzanie počas apoštolskej cesty v Ázii - AFP
03/12/2017 20:10
POSUŇ ĎALEJ:
Vatikán 3. decembra – Pápež František má úspešne za sebou 21. apoštolskú cestu. V Mjanmarsku a Bangladéši svojou návštevou upevnil miestnu Cirkev a podporil priateľské spolunažívanie náboženstiev a etník. Katolícke komunity mali príležitosť vydať pred svetom silné svedectvo svojej viery. Do politicky i nábožensky zložitého prostredia Svätý Otec priniesol svoje posolstvo v prospech chudobných a ľudí vysúvaných na okraj, čo vyjadril aj stretnutím so zástupcami etnika moslimských Rohingov v závere cesty.
Lietadlo bangladéšskych aerolínií s pápežom Františkom a jeho sprievodom pristálo v Ríme včera o 21.40 na letisku Fiumicino. Po návrate zo šesťdňovej cesty sa Svätý Otec už stihol prísť poďakovať do hlavnej mariánskej baziliky Santa Maria Maggiore. Dnes pred ôsmou hodinou ráno sa …More
pokorny
9317

Anjel Pána so Svätým Otcom: Láska je olej do lampy našej viery

Svätý Otec \ Generálne audiencie a Anjel Pána Anjel Pána so Svätým Otcom: Láska je olej do lampy našej viery Poludňajší pozdrav Svätého Otca veriacim - REUTERS 12/11/2017 18:30 Vatikán 12. novembra …More
Svätý Otec \ Generálne audiencie a Anjel Pána
Anjel Pána so Svätým Otcom: Láska je olej do lampy našej viery

Poludňajší pozdrav Svätého Otca veriacim - REUTERS
12/11/2017 18:30
Vatikán 12. novembra – Okolo 25 tisíc veriacich dnes prišlo na Námestie sv. Petra na poludňajšiu mariánsku modlitbu so Svätým Otcom. V krátkej katechéze pápež František vysvetlil význam Ježišovho podobenstva o desiatich pannách z 25. kapitoly Matúšovho evanjelia. Prihovoril sa týmito slovami:
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjeliové čítanie dnešnej nedele (Mt 25,1-13) nám hovorí o podmienke vstupu do Nebeského kráľovstva. Robí tak formou podobenstva o desiatich pannách: ide o družičky, ktorých úlohou bolo privítať a sprevádzať ženícha počas svadobnej oslavy. A keďže v tom čase sa podľa zvyku svadobná hostina konala v noci, družičky si niesli lampy.
Podobenstvo hovorí, že päť panien bolo múdrych a päť nerozumných. Tie múdre si totižto so sebou vzali aj olej do lámp, zatiaľ čo tie nerozumné nie. Ženích sa …More
zaba
Spíše bych za lampu považoval náboženské nástroje (kostel, modlitba.......) a za olej -živou víru (popřípadě víru, naději a lásku). Vassula ve svém …More
Spíše bych za lampu považoval náboženské nástroje (kostel, modlitba.......) a za olej -živou víru (popřípadě víru, naději a lásku). Vassula ve svém poselství od Pána inspirativně tuto živost víry velice zdůrazňovala.
pokorny
"Láska až do krajnosti".... často sa na tomto fófe, my navzájom, nerozumieme len preto, lebo rozdielne vnímame lásku. Časť ľudí tuto na gtv lásku …More
"Láska až do krajnosti".... často sa na tomto fófe, my navzájom, nerozumieme len preto, lebo rozdielne vnímame lásku. Časť ľudí tuto na gtv lásku odsudzuje ako niečo zlé, vníma ju ako sebeckú záležitosť jednotlivca, ktorá vedie k hriechu. To nie je láska, je to egoizmus. Láska je niečo úplne iné. Láska je v prvom rade o obete, o darovaní sa druhým, o kríži a bolesti. Láska je o milovaní až do krajnosti, tak, ako nás miloval Pán Ježiš, keď plnil Otcovu vôľu. Tak, ako nás miluje Boh Otec, keď nám takto daroval svojho syna, aby "ti kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, který za ně zemřel i Zmrtvýchvstal."
7 more comments
pokorny
1167

Tvít pápeža Františka: Ježišovo svetlo je najväčší dar v živote, dobre ho stráž

Svätý Otec \ Tvíty 23/10/2017 13:30 Ježiš nám dal svetlo, ktoré svieti v tmách. Ochraňuj ho a stráž, je tým najväčším bohatstvom, ktoré ti bolo v živote zverené. (sk.radiovaticana.va/…/1344604)More
Svätý Otec \ Tvíty 23/10/2017 13:30
Ježiš nám dal svetlo, ktoré svieti v tmách. Ochraňuj ho a stráž, je tým najväčším bohatstvom, ktoré ti bolo v živote zverené.
(sk.radiovaticana.va/…/1344604)
pokorny
Ježiš nám dal svetlo, ktoré svieti v tmách. Ochraňuj ho a stráž, je tým najväčším bohatstvom, ktoré ti bolo v živote zverené.
pokorny
8512

Ranná homília pápeža Františka: Rigidné srdce nechápe Božie milosrdenstvo

Ranná homília pápeža Františka: Rigidné srdce nechápe Božie milosrdenstvo Pápež František slúži svätú omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne 10/10/2017 13:40 Vatikán 10. októbra – Ústrednou témou …More
Ranná homília pápeža Františka: Rigidné srdce nechápe Božie milosrdenstvo
Pápež František slúži svätú omšu v Dome sv. Marty vo Vatikáne
10/10/2017 13:40
Vatikán 10. októbra – Ústrednou témou dnešnej rannej homílie pápeža Františka, ktorý ako obvykle začal deň omšou v Dome sv. Marty, bol príbeh z dnešného prvého čítania o Jonášovi, „tvrdohlavcovi, ktorý chcel,“ podľa pápežových slov, „učiť Boha, ako sa majú veci robiť“ (Jon 3,1-10).
Pán požiadal proroka, aby išiel do mesta Ninive a vyzval jeho obyvateľov k pokániu. Jonáš sa najskôr pokúsil pred touto misiou ujsť. Napokon však urobil, ako mu prikázal Pán, avšak – poznamenal pápež František – pred odpustením, ktoré Pán udelil národu, ktorý s otvoreným srdcom ľutoval, ostáva „rozhorčený“ a „nahnevaný“.
Jonáš bol „tvrdohlavec“, zamyslel sa Svätý Otec, „no viac než tvrdohlavý, bol neoblomný“, mal „upätú dušu“:
„Tvrdohlaví dušou, rigidní, nechápu, čo znamená Božie milosrdenstvo. Sú ako Jonáš: ,Musíme ohlasovať toto, že títo budú potrestaní …More
+Joseph+
pardon, Pius XII
+Joseph+
Pius VII dobře věděl jakou paseku by nadělalo imprimatur pro zjevení s. Kovalské a zde jsou výsledky
6 more comments
pokorny
5304

Ranná homília pápeža Františka: Kto nevie počúvať, robí z viery ideológiu

Ranná homília pápeža Františka: Kto nevie počúvať, robí z viery ideológiu Pápež Fratnišek počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne 17/10/2017 13:08 Vatikán 17. októbra – V homílii pri rannej …More
Ranná homília pápeža Františka: Kto nevie počúvať, robí z viery ideológiu
Pápež Fratnišek počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne
17/10/2017 13:08
Vatikán 17. októbra – V homílii pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty dnes Svätý Otec uvažoval nad slovom „hlupáci“, ktoré sa opakuje v dnešných liturgických čítaniach. Pápež František poukázal na rôzne prípady hlúposti, spojené s rozličnými formami skazenosti.
Sv. Pavol v Liste Rimanom (Rim 1,16-25) poukazuje na hlúposť pohanov, ktorí sa vydávali za múdrych, ale pritom sa klaňali mŕtvym modlám. Pápež František to nazval „skazenosťou modlárstva“ a upozornil aj na modlárstvo súčasnosti, akým je „konzumizmus“ či hľadanie akéhosi „pohodlného boha“.
V evanjeliu Ježiš napomína farizejov za to, že dbajú len na zovňajšok: «Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?» (porov. Lk 11,37-41). Ide tu o „skazenosť márnomyseľnosťou, vonkajším …More
Peter(skala)
Ranná homília pápeža Františka: Kto nevie počúvať, robí z viery ideológiu 👍 veľmi výstižné slová, pretože naozaj počuvať ľudí je obrovska milosť …More
Ranná homília pápeža Františka: Kto nevie počúvať, robí z viery ideológiu
👍
veľmi výstižné slová, pretože naozaj počuvať ľudí je obrovska milosť od Pána, o ktoru treba prosiť a kto to dokaže využiť nadobudne mudrosť velkej hodnoty.
Počuvať, ale nie jedným uchom dnu a druhým von:)
Ked je človek roztržitý, stáva sa, že aj ked nehovorí, ale len počuva svojho bližneho, predsa hned zabudne, čo mu hovoril, lebo aj ked uchom počuva, srdcom a myslou je inde.
Načuvať ludským potrebam ale aj radostiam a pritom nekritizovať, nenanutiť riešenia ale nezištne si vypočuť človeka z lasky a ucty k jeho osobe chce vela trpezlivosti a jednoduchej lasky.
To je viera ako čnosť, nie je len ako poznanie článkov viery a Cirkvi.
Viera vyžaduje nie len poznanie ale aj vôľu robiť to, čo Boh a Cirkev ponuka vplnosti Pane, daj nam vieru, aby sme viedli dialog s mudrosťou, ktorá dokaže načuvať bližnemu aj ked má opačný nazor
Tomislav
POKORA JE VÝCHOZÍ CTNOST PRO PŘIJETÍ JAKÉKOLI MILOSTI. NAOPAK PÝCHA JE ZÁKLADEM KAŽDÉHO ZNETVOŘENÍ UČENÍ VÍRY V IDEOLOGII
3 more comments
pokorny
1242

Homília pri kanonizačnej slávnosti: Život kresťana je príbeh lásky k Bohu

Homília pri kanonizačnej slávnosti: Život kresťana je príbeh lásky k Bohu Priečelie Vatikánskej baziliky s portrétmi svätorečených - REUTERS 15/10/2017 16:33 Vatikán 15. októbra – V plnom znení …More
Homília pri kanonizačnej slávnosti: Život kresťana je príbeh lásky k Bohu
Priečelie Vatikánskej baziliky s portrétmi svätorečených - REUTERS
15/10/2017 16:33
Vatikán 15. októbra – V plnom znení prinášame homíliu Svätého Otca Františka z kanonizačnej omše vo Vatikáne, pri ktorej dnes vyhlásil za svätých 30 mučeníkov Brazílie (André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro, Mateus Moreira a 27 spoločníkov), trojicu mučeníkov Mexika (domorodí chlapci Cristóbal, Antonio a José), španielskeho piaristu Faustina Mígueza a talianskeho kapucína Angela da Acri. Svätý Otec v homílii vychádzal z liturgických textov 28. nedele cyklu A.
„Podobenstvo, ktoré sme si vypočuli, nám hovorí o Božom kráľovstve ako o svadobnej hostine (porov. Mt 22,1-14). Protagonistom je kráľov syn, ženích, v ktorom ľahko rozpoznáme Ježiša. V podobenstve sa však vôbec nehovorí o neveste, ale o mnohých tých, čo boli pozvaní, žiadaní a očakávaní: to oni si mali obliecť svadobný odev. Týmito pozvanými sme vlastne my, my všetci, …More
pokorny
Život kresťana to je: príbeh lásky k Bohu, kde sa iniciatívy veľkodušne ujíma Pán a kde sa nikto z nás nemôže chváliť výhradným právom byť jediným …More
Život kresťana to je: príbeh lásky k Bohu, kde sa iniciatívy veľkodušne ujíma Pán a kde sa nikto z nás nemôže chváliť výhradným právom byť jediným pozvaným: nikto nie je privilegovaný pred ostatnými, ale každý je privilegovaný pred Bohom. Z takejto nežnej a prednostnej lásky, ktorá je zadarmo, sa rodí a neustále obrodzuje život kresťanov.
pokorny
254

Napriek kríze povolaní prišlo vo Francúzsku k oživeniu misijných povolaní

P:3, 05. 10. 2017 11:26, ZAH (www.tkkbs.sk/view.php) Francúzsko 5. októbra (RV) Napriek ťažkej kríze kňazských povolaní dochádza vo Francúzsku v posledných rokoch k oživeniu misijných povolaní. Na …More
P:3, 05. 10. 2017 11:26, ZAH
(www.tkkbs.sk/view.php)
Francúzsko 5. októbra (RV) Napriek ťažkej kríze kňazských povolaní dochádza vo Francúzsku v posledných rokoch k oživeniu misijných povolaní. Na sviatok sv. Terézie z Lisieux, patrónky misií, bolo v Paríži vyslaných do ázijských krajín sedem kňazov zo Združenia zahraničných misií. Niečo podobné sa nestalo už pol storočia. “To Pán Boh povoláva na svoje misie,” hovorí predstavený tejto kňazskej spoločnosti P. Gilles Reithinger.
“To je na tom najdôležitejšie. Mladí ľudia ale otvárajú svoje srdce Pánovmu hlasu vďaka skúsenostiam s misijného dobrovoľníctva. Na obdobie od troch mesiacov do troch rokov sa odchádzajú venovať nejakému misijnému programu. Venujú svoje profesné a osobné schopnosti službe Pánu Bohu. To všetko prebieha pod dohľadom našich misionárov, ale tiež kňazov a biskupov z misijných krajín. Práve v týchto situáciách mladí otvárajú svoje srdcia a počúvajú hlas povolania. A po tejto skúsenosti z terénu sa sami pýtajú: Prečo by …More
pokorny
3181

Svätý Otec navštívil diecézy Cesena a Bologna v regióne Emília Romagna

P:3, 03. 10. 2017 12:45, ZAH www.tkkbs.sk/view.php Vatikán 3. októbra (RV) Pápeža Františka privítali v nedeľu v diecézach Cesena a Bologna v regióne Emília Romagna. Príležitosťou pre pastoračnú …More
P:3, 03. 10. 2017 12:45, ZAH
www.tkkbs.sk/view.php
Vatikán 3. októbra (RV) Pápeža Františka privítali v nedeľu v diecézach Cesena a Bologna v regióne Emília Romagna. Príležitosťou pre pastoračnú návštevu bolo slávenie historického výročia a celodiecézneho podujatia v rámci miestnych cirkví.
PRVÁ ETAPA CESTY: CESENA
Diecéza Cesena si pripomína 300. výročie narodenia svojho rodáka pápeža Pia VI. Tento pápež viedol Cirkev v ťažkom období 1775 – 1799, v čase Francúzskej revolúcie a nástupu Napoleona, ktorý ho ako zajatca odviedol do Francúzska. Krátko po ôsmej hodine ráno začal Svätý Otec svoju cestu stretnutím s obyvateľmi stotisícovej Ceseny na námestí Piazza del Popolo, kde sa v duchu sociálnej náuky Cirkvi zameral na úlohu politiky. Poukázal na symbolický význam námestia ako miesta reprezentujúceho spojené úsilie všetkých o „spoločné dobro“. Pripomenul tak dôvod, pre ktorý Cirkev považuje politiku za „ušľachtilú formu lásky“ a povzbudil miestnu komunitu k úsiliu o „dobrú politiku“. …More
Caesar
Podle poslední řeči předsedy Italské biskupské konference roste počet těch, kteří biskupům vytýkají, že se zabývají otázkami hospodářství, …More
Podle poslední řeči předsedy Italské biskupské konference roste počet těch, kteří biskupům vytýkají, že se zabývají otázkami hospodářství, přistěhovalectví, práce a ekologie. Zkrátka zabývají se věcmi, které se týkají politiky, ačkoliv jsou povoláni k tomu, aby hlásali evangelium, spravovali svátosti, protože jejich povolání spočívá v tom, že prokazují Bohu slávu a zachraňují duše lidí. Pán neřeší problémy chudoby, hladu a krize, nýbrž hlásá obrácení k Bohu jakožto předpoklad k řešení dalších problémů, i když ne definitivně. Proto říká: Vždyť chudé máte vždy s sebou. Zatímco v naší odkřesťanštělé společnosti se lidé od církve vzdalují, člověk by očekával, že biskupové provedou neúprosnou bilanci a vrátí se k pastoračním plánům minulých desetiletí. Ale to, co se děje, je výsledek jiných a mnohem větších problémů.
+Joseph+
predstavil ho ako modernistu
One more comment
pokorny
191

Tvít pápeža Františka: Opravdivejšia a intenzívnejšia láska

Svätý Otec s personálom Nadácie Santa Lucia - ANSA 25/09/2017 12:58 Láska je opravdivejšia a intenzívnejšia, ak je prežívaná v spoločenstve. (Tvít pápeža Františka 25. septembra 2017) (sk.radiovaticana.va …More
Svätý Otec s personálom Nadácie Santa Lucia - ANSA
25/09/2017 12:58
Láska je opravdivejšia a intenzívnejšia, ak je prežívaná v spoločenstve. (Tvít pápeža Františka 25. septembra 2017)
(sk.radiovaticana.va/…/tv%C3%ADty)
pokorny
1296

Slová pápeža biskupom vo Filadelfii: Evanjelium rodiny v dobe konzumizmu

Pápež František pri stretnutí s biskupmi vo Filadelfii - AFP 29/09/2015 20:22 Uvádzame v plnom znení príhovor Svätého Otca Františka biskupom z rôznych častí sveta zúčastneným ako hostia na 8. …More
Pápež František pri stretnutí s biskupmi vo Filadelfii - AFP
29/09/2015 20:22
Uvádzame v plnom znení príhovor Svätého Otca Františka biskupom z rôznych častí sveta zúčastneným ako hostia na 8. svetovom stretnutí rodín, ktorý predniesol pri osobitnom stretnutí s nimi v nedeľu 27. septembra 2015 v kaplnke Seminára sv. Karola Boromejského vo Filadelfii.
Drahí bratia biskupi, dobrý deň, nesiem si vryté do srdca príbehy, utrpenie a bolesť maloletých, ktorí boli sexuálne zneužívaní kňazmi. Som neustále prenasledovaný hanbou za ľudí, ktorí mali ako svoju zodpovednosť starať sa o týchto maličkých, a týmto násilím im spôsobili vážne ujmy. Je mi to hlboko ľúto. Boh plače.
Zločiny a hriechy sexuálneho zneužívania detí nemožno viac udržiavať v tajnosti. Zaväzujem sa k dôslednej bdelosti Cirkvi nad ochranou detí a sľubujem, že všetci zodpovední vydajú zúčtovanie. Tí, ktorí prežili zneužívanie sa premenili na opravdivých hlásateľov nádeje a vysluhovateľov milosrdenstva. Pokorne musíme každému z nich …More
pokorny
Rodina je radostným potvrdením Božieho požehnania a majstrovským dielom stvorenia. Každý deň, vo všetkých kútoch planéty, má Cirkev dôvod radovať sa …More
Rodina je radostným potvrdením Božieho požehnania a majstrovským dielom stvorenia. Každý deň, vo všetkých kútoch planéty, má Cirkev dôvod radovať sa s Pánom za dar tohto ľudu bohato početného na rodiny, ktorý si aj v tých najťažších skúškach ctí prísľuby a zachováva vieru!
pokorny
2210

Anjel Pána so Svätým Otcom: „Ako i my odpúšťame svojim vinníkom“

Poludňajší pozdrav veriacim z okna pápežskej pracovne - AP 17/09/2017 17:54 sk.radiovaticana.va/…/1337384 Vatikán 17. septembra – Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána spolu s veriacimi zhromaždenými …More
Poludňajší pozdrav veriacim z okna pápežskej pracovne - AP
17/09/2017 17:54
sk.radiovaticana.va/…/1337384
Vatikán 17. septembra – Pri poludňajšej modlitbe Anjel Pána spolu s veriacimi zhromaždenými na Vatikánskom námestí sa Svätý Otec František v príhovore zameral na požiadavku lásky, ktorou je odpúšťať. Kresťan dokáže druhým odpúšťať, ak žije vo vedomí, že jemu samému bolo veľkodušne odpustené zo strany Boha. Pápež František v tejto súvislosti zvlášť pripomenul slová, ktoré denne vyslovujeme v modlitbe Otčenáš.
Medzi prítomnými na modlitbe Svätý Otec osobitne pozdravil účastníkov vytrvalostného behu Via Pacis, ktorý sa dnes konal v uliciach Ríma a jeho trasa spájala viaceré miesta spojené s rozličnými náboženskými vyznaniami prítomnými vo Večnom meste. Popri iných skupinách pozdravil aj mládež, ktorá pod vedením kapucínov prišla z Loreta na duchovné sústredenie v Ríme.
Príhovor Svätého Otca Františka pred modlitbou Anjel Pána
Drahí bratia a sestry, dobrý deň!
Evanjeliová stať z dnešnej …More
pokorny
Živ Bože Otca Svätého, námestníka Kristovho. 🤗
pokorny
Kresťan dokáže druhým odpúšťať, ak žije vo vedomí, že jemu samému bolo veľkodušne odpustené zo strany Boha.
pokorny
3362

Ranná homília pápeža Františka na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

Pápež František počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne 23/06/2017 12:28 Vatikán 23. júna – Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými. Pápež František to povedal vo svojej …More
Pápež František počas rannej omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne
23/06/2017 12:28
Vatikán 23. júna – Aby sme mohli počuť Pánov hlas, musíme sa stať maličkými. Pápež František to povedal vo svojej homílii, ktorú dnes na sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho predniesol pri slávení v Dome sv. Marty. Svätý Otec vysvetlil, že Pán „sa zamiešal medzi nás na ceste života“ a dal nám „svojho Syna a život svojho Syna z lásky k nám“.
Podnet k svojej úvahe našiel Svätý Otec v dnešnom prvom čítaní z knihy Deuteronómium (Dt 7,6-11). Mojžiš hovorí Izraelitom, že Boh si ich vyvolil, aby boli jeho ľudom medzi ostatnými národmi. Boh nám podľa pápežových slov „dal v Ježišovom srdci milosť oslavovať s radosťou veľké tajomstvá našej spásy, jeho lásku voči nám“.
Boh si vyvolil nás a nie my sme si vyvolili Boha
V kázni poukázal na dve kľúčové slovách, ktorými sú vyvoliť a malosť. Čo sa týka prvého výrazu, nie my sme si vybrali Boha, vysvetlil Svätý Otec, ale je to Boh, ktorý zo seba urobil „väzňa nás“More
PeterMa
Dalsia skvela homilia papeza Frantiska, ktora ide po duchovnej podstate a slova v homilii su evidentne inspirovane Duchom svatym...Pre tych, co nevedia …More
Dalsia skvela homilia papeza Frantiska, ktora ide po duchovnej podstate a slova v homilii su evidentne inspirovane Duchom svatym...Pre tych, co nevedia kam sa zaradit mam kratke odporucanie: nesledujte, doslova nesledujte uz politicke vyhlasenia papeza Frantiska. Sustredte sa na jeho homilie, ci Vas dokazu oslovit....este link na jednu skvelu piesen, ktora Vas moze nasmerovat k Najsvatejsiemu Srdcu Jezisovmu, ak sa poddate slovam v piesni doslova a v pokore, zaroven v nadeji a viere...laska potom pride sama. www.youtube.com/watch
Samson1
Vidíš hento serafín Halík má pravdu. Kristus neutekl, ale je v zajetí věcí a událostí. Proto je stále v eucharistii přítomen. Stále existuje, kdo …More
Vidíš hento serafín Halík má pravdu. Kristus neutekl, ale je v zajetí věcí a událostí. Proto je stále v eucharistii přítomen. Stále existuje, kdo nehodně přijímá, odsouzení si jí a pije.
One more comment
pokorny
9327

PKN News (pokorny správy)

.
pokorny
"Peter Skala si nepraje byť kontaktovaný" to by ma nenapadlo :) Je jednoduchá odpoveď na to, či sa ísť zajtra niekam zhromažďovať. Je predsa zákaz. …More
"Peter Skala si nepraje byť kontaktovaný" to by ma nenapadlo :)
Je jednoduchá odpoveď na to, či sa ísť zajtra niekam zhromažďovať. Je predsa zákaz. A to z jednoduchého dôvodu. Chceme ochrániť ľudí okolo seba. Neísť je prejavom lásky k blížnemu. Neísť je prejavom úcty k lekárom a sestrám, ktorí už nevládzu. Neísť je prejavom poslušnosti z lásky. A aj prejavom zodpovednosti za seba samého a zodpovednosti voči ľuďom s ktorými žijem, pracujem a stretávam sa.
pokorny
Urobiť niečo pre spoločné dobro. Minimálna to, čo od nás žiadajú tí, ktorí vedia viac a nesú zodpovednosť. Prajem vám pekný a požehnaný deň, aby …More
Urobiť niečo pre spoločné dobro. Minimálna to, čo od nás žiadajú tí, ktorí vedia viac a nesú zodpovednosť.
Prajem vám pekný a požehnaný deň, aby sa nám spoločne podarilo vytlačiť vírus z našej spoločnosti. Aby sa už v nikom z nás nemohol viacej namnožiť a ohrozovať ľudí okolo.
7 more comments
pokorny
1151

Ranná homília pápeža Františka: Boží ľud treba pásť s pokorou a láskou

Pápež František počas omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne 02/06/2017 12:56 Vatikán 2. júna – Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, aby pásol Boží ľud s pokorou a s láskou, a to aj napriek svojim chybám …More
Pápež František počas omše v Dome sv. Marty vo Vatikáne
02/06/2017 12:56
Vatikán 2. júna – Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, aby pásol Boží ľud s pokorou a s láskou, a to aj napriek svojim chybám a hriechom. Tak znela hlavná myšlienka dnešnej homílie pápeža Františka, ktorý slúžil v ranných hodinách omšu v Dome sv. Marty.
Svätý Otec našiel podnet pre svoju kázeň v dnešnom evanjeliu (Jn 21,15-19). Sv. Ján opisuje konverzáciu medzi zmŕtvychvstalým Kristom a Petrom na brehu jazera, tam, kde ho na začiatku svojho verejného účinkovania povolal. Ide o pokojný rozhovor medzi priateľmi, všimol si pápež František, v atmosfére zmŕtvychvstania Pána.
Ježiš zveruje svoje ovce Petrovi, pričom mu trikrát kladie otázku, či ho miluje. „Ježiš si vyberá najväčšieho hriešnika z apoštolov, ostatní utiekli, tento ho zaprel: ,Nepoznám ho’. A Ježiš sa ho pýta: ,Miluješ ma viac, než tamtí?’. Ježiš si volí najväčšieho hriešnika, ... aby pásol Boží ľud. A to nás nabáda k uvažovaniu,“ zamyslel sa Svätý Otec. Ježiš …More
pokorny
Nuž, s láskou, uprostred svojich chýb, svojich hriechov... s láskou: ,Lebo tieto ovce nie sú tvoje ovečky, sú to moje ovečky,’ hovorí Pán. ,Miluj.…More
Nuž, s láskou, uprostred svojich chýb, svojich hriechov... s láskou: ,Lebo tieto ovce nie sú tvoje ovečky, sú to moje ovečky,’ hovorí Pán. ,Miluj. Ak si môj priateľ, musíš byť ich priateľom’.“
pokorny
3276

Eucharistia je liek na rozkúskovaný život

Slávnosť Božieho Tela v Lateráne: Eucharistia je liek na rozkúskovaný život Vrcholný moment eucharistického slávenia pred Lateránskou bazilikou - AP 18/06/2017 20:50 Vatikán 18. júna – Na priestranstve …More
Slávnosť Božieho Tela v Lateráne: Eucharistia je liek na rozkúskovaný život
Vrcholný moment eucharistického slávenia pred Lateránskou bazilikou - AP
18/06/2017 20:50
Vatikán 18. júna – Na priestranstve pred Lateránskou bazilikou dnes o 19. hodine slávil Svätý Otec František spolu s veriacimi Rímskej diecézy omšu zo Slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. V homílii poukázal na jeden z dôležitých aspektov Eucharistie, ktorým je pamiatka. Upozornil na uponáhľanosť doby, ktorá človeku nenecháva čas spomínať. Neustále sa ženie za rýchlo ubiehajúcim dianím, prichádzajúc tak o vnútornú hĺbku. Pápež František predstavil Eucharistiu ako liek na túto chorobu dneška:
„Vonkajší život sa tak stáva rozkúskovaným, vnútorný život ustrnutým. Ale dnešná slávnosť nám pripomína, že v rozkúskovanosti života nám Pán prichádza v ústrety s láskyplnou krehkosťou, ktorou je Eucharistia. V Chlebe života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa skromným pokrmom, ktorý láskou uzdravuje našu pamäť, chorú na …More
markus55
pokorny Pápež František hovorí, že Eucharistia je prameňom Božej lásky :) 👏 👏 👏
pokorny
"V Chlebe života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa skromným pokrmom, ktorý láskou uzdravuje" - v homílii je napísané, že Pán prichádza, to …More
"V Chlebe života nás Pán prichádza navštíviť stávajúc sa skromným pokrmom, ktorý láskou uzdravuje" - v homílii je napísané, že Pán prichádza, to znamená že je tu, s nami, priamo v Eucharistii a stáva sa pokrmom, ktorý láskou uzdravuje. 🤗
Pápež František hovorí, že Eucharistia je prameňom Božej lásky :)
"Pamiatka je trvalá, stála spomienka, pamätihodný, pamätný predmet, stopa, pozostatok po niečom, napr. prameň. (zdroj sk.wikipedia.org/wiki/Pamiatka.)
One more comment