OSN vydává konečný návrh prohlášení proti „dezinformacím“ a schvaluje Pandemickou smlouvu WHO.

OSN je další globální organizací, která by chtěla mít hlavní slovo v rámci „jedné světové vlády“ právě vedle WHO, která se připravuje na převzetí zdravotní a klimatické politiky všech členských zemí.

Sledujte proto velmi pečlivě, které země se rozhodnou v příštích měsících z WHO vystoupit. Pouze a jedině ty země tak dají najevo, že nehodlají tuto „světovládu“ tolerovat.

O chystané pandemické smlouvě WHO, kterou mezinárodní právník s letitou praxí nazval „nejdiktátorštější smlouvou, jakou kdy viděl,“ se zatím diskutuje jen mimo mainstream, i když její dopad bude zásadní.

OSN nyní znění smlouvy schválila a de facto tím jen potvrdila, že diktaturu, kterou pandemická smlouva navrhuje, plně schvaluje.

Ostatně, titíž, kdo skutečně řídí OSN, řídí také WHO. Šlo tak spíš jen o formalitu…

Organizace spojených národů (OSN) není žádným přítelem svobody projevu a jeden z jejích plánů na „boj“ proti takzvaným „dezinformacím, nenávistným projevům a stigmatu“ se blíží ke konci.

Tato nevolená neziskovka, která má významný vliv na svých 193 členských států, nedávno zveřejnila konečný návrh své politické deklarace ze zasedání Valného shromáždění OSN na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemie.

Konečný návrh obsahuje několik slibů od vůdců, že potlačí legitimní projevy. Lídři se navíc zavazují, že podpoří dva nástroje, které mají Světové zdravotnické organizaci (WHO) poskytnout více pravomocí v boji proti „dezinformacím“ a rozšíření jejích sledovacích sítí.

Tyto nástroje – Mezinárodní smlouva o pandemii a změny Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) – se připravují od roku 2021 a přes značný odpor mají být schváleny v květnu 2024.

Konečný návrh tohoto politického prohlášení bude připraven pro zasedání OSN na vysoké úrovni o prevenci, připravenosti a reakci na pandemii, které se bude konat v New Yorku dne 20. září 2023.

Politická deklarace obsažená v tomto návrhu bude dokončena na tomto setkání.

I když politická prohlášení Organizace spojených národů nejsou obvykle právně závazná, mají významný právní vliv. Podle OSN deklarace představují dynamický vývoj mezinárodních právních norem a odrážejí povinnost států postupovat určitým směrem při respektování určitých zásad.

Navrhovaná cenzurní opatření jsou popsána v několika částech konečného návrhu tohoto politického prohlášení.

V oddíle OP35 se vedoucí představitelé dohodli, že „přijmou opatření k boji proti negativnímu dopadu dezinformací, nenávistných projevů a stigmatu souvisejících se zdravím, zejména na platformách sociálních médií a zadržování vakcín v kontextu prevence, připravenosti a reakce na pandemii.“

Stejně tak oddíl OP42 obsahuje dohodu o boji proti „dezinformacím“.

Členské státy OSN podporují Pandemickou smlouvu v části OP15 a souhlasí s tím, že podpoří Mezivládní vyjednávací výbor (skupina odpovědná za vypracování a vyjednávání Pandemické smlouvy), aby pokračovala v jednáních o „Úmluvě WHO, dohodě nebo jiném mezinárodním nástroji pro prevenci pandemie, připravenosti a reakce“ (úplný název Pandemické smlouvy WHO).

Nejenže členské státy OSN silně podporují a naléhají na uzavření Pandemické smlouvy, ale také povzbuzují Mezivládní vyjednávací orgán (INB), aby upřednostňoval „potřebu spravedlnosti.“

Zastánci vidí rovnost jako podporu spravedlnosti, ale kritici varují, že politika rovnosti může vést k zaujatosti a vštěpování „radikální ideologie.“

Podpora novelizace Mezinárodních zdravotnických pravidel (MZP) je obsažena v části OP16 konečného návrhu. Tato část vyzývá pracovní skupinu zabývající se těmito změnami, aby pokračovala ve své práci směrem k plánovanému datu dokončení v květnu 2024.

Toto politické prohlášení je jedním z mnoha způsobů, jak OSN používá cenzuru k upevnění moci.

Jen letos začala budovat „digitální armádu“ v boji proti „smrtící dezinformaci,“ povzbuzovala lidi, aby se navzájem udávali za „nenávistné projevy“ a tvrdila, že cenzura „dezinformací“ a „nenávistných projevů“ povede ke svobodě projevu.

OSN také konzultovala s několika vládami a bloky jejich cenzurní práci.

Konkrétně se zúčastnila několika „dezinformačních sezení“ s britskou vládní agenturou pro cenzuru a vedla rozhovory s Evropskou unií o tom, jak se vypořádat s „dezinformacemi“ na digitálních platformách.

OSN se chystá zahájit plán „globálních šoků“

RIZIKÁ S KTORÝMI PRE NÁS GLOBALISTI PRIŠLI... Toto…

Bez Komentara.

Diktatúra a digitálne elektronické otroctvo v plnom prúde.

Už zítra začíná platit přísný cenzurní zákon EU.

Schwab: Ľudia budú musieť si implantovať čipy do tela !

TO JE TO ČO ROBÍ ANTIKRIST... Globálne digitálne p…

10 zásadních bodů, které by měl vědět každý z vás.

Centrální bankéři plánují implantovat CBDC v čipech pod kůží.

WHO pandemická smlouva - globální uchvácení moci...

2.7.2023 Certifikát EU Covid celosvetový digitálny…

Všechny členské státy souhlasí s pandemickou smlouvou !
Public domain