Země G20 ohlásily zavedení CBDC a ID po celém světě. Záverečná deklarácia podporuje budúcu …

Práve úplný súlad všetkých krajín – bez ohľadu na postavenie v multipolárnom svete – ohľadom zavádzania digitálnej diktatúry ukazuje, že základné aspekty NWO presadzuje drvivá väčšina krajín. …More
Práve úplný súlad všetkých krajín – bez ohľadu na postavenie v multipolárnom svete – ohľadom zavádzania digitálnej diktatúry ukazuje, že základné aspekty NWO presadzuje drvivá väčšina krajín.
Väčšina krajín chce mať absolútny odhľad nad svojimi občanmi av prípade jednotných digitálnych dokladov v podstate aj nad občanmi iných krajín.
Už pred rokom, keď na summite G20 panovala úplná zhoda v tom, že musí byť zavedený celosvetový jednotný očkovací preukaz, ktorý by vydávala WHO, bolo jasné, že smerovanie krajín bez ohľadu na ich skutočné postavenie vo svete, je v tomto ohľade úplne jednotné.
Rovnaká zhoda teraz panovala aj ohľadom zavádzania povinných ID napojených na digitálnu menu (CBDC) – a samozrejme poťažmo aj na už spomínaný medzinárodný očkovací preukaz.
V niektorých krajinách už CBDC zaviedli, inde sa pripravuje, v ďalších prebieha pilotný testovací projekt. A je len veľmi málo krajín, ktoré sa podobnou cestou zatiaľ nevydali.
Vedúci predstavitelia skupiny G20 súhlasili s plánom …More
Libor Halik shares this
980
G20 ohlásily zavedení CBDC a ID po celém světě. Záverečná deklarácia podporuje budúcu diktatúru WHO