johanika
Teraz sa oddeľuje zrno od pliev, ozajstní kresťania nejdú za svetskými výhodami, divadelnou "bohoslužbou"siekt, ktoré chcú získať svetskú moc a moc nad človekom. Teraz sa ukazuje, kto naozaj chce patriť Bohu a kto svetu zla. Tretia možnosť neexistuje.