Clicks989
csk.news
17

Viganó: Nepriateľ systematicky okupuje kľúčové pozície v cirkvi

Na rozdiel od predchádzajúcich rád sa Vatikán II. nazýval „pastoračným“ a vyhlásil, že nechce definovať žiadnu doktrínu, povedal arcibiskup Viganò pre agentúru CatholicCulture.org (26. júna).

Viganò dodal, že vytvoril veľké rozdiely „medzi pred a po“, „medzi jednoznačnými kánonmi a prázdnou rečou“ a „medzi anatémou sedieť a mrknúť na svet“.

Vatikán II. tiež vyjadril „predpokladanú doktrinálnu autoritu“ a „implicitnú magisterskú neomylnosť“, hoci to bolo počas zasadaní Rady "jasne vylúčené“.

Viganò hovorí, že otcovia rady boli „oklamaní“, pretože nikto z nich si nemohol predstaviť, že v cirkvi sú silné, nepriateľské a organizované sily, ktoré nahradili prípravné schémy Rady „zväzkom šikovne maskovaných ďalekosiahlych chýb a úmyselne nejednoznačnými prejavmi. “

Na jednej strane existovala „systematická zlomyseľná myseľ niektorých otcov Rady a na druhej strane naivný optimizmus alebo nedbanlivosť ostatných dobre zmýšľajúcich otcov Rady“. “

V prípade Viganò je „duchom Rady“ Rada samotná, pretože „chyby v období Rady boli v obsiahnuté in nuce v aktoch Rady.

Preto je správne, aby Viganò vyhlásil, že Nový Obrad (1970) je omšou rady (1962-65).

Verí, že „riešenie“ - skôr to je diagnóza - spočíva v „uznaní infiltrácie nepriateľa do srdca Cirkvi, systematického obsadzovania kľúčových postov v Rímskej kúrii, seminároch a cirkevných školách, v sprisahaní skupina povstalcov - vrátane, v prvej línii, odchýlenej Spoločnosti Ježiša. “

Viganò tiež uznáva „neprimeranosť reakcie dobra, naivitu mnohých, strach z iných a záujmy tých, ktorí z tohto sprisahania profitovali“.

Dúfa, že sa budúci pápež „vráti k vláknu Tradície tam, kde bolo prerušené“ - človek sa pýta, ako by takýto pápež mohol vzniknúť zo súčasného kolégia kardinálov.

#newsDhotzjfvoz

Kallistratos
Mnoho lidí si myslelo, že slouží Pravdě a přitom z nich kapala pýcha, jak z vepřího žlučníku. Takže pokud něco Joske pojmenovat, tak svou lidskou bídu a selhání.
Joske
Necháme růst spolu, jak přikázal Ježíš. Můžeme však plevel pojmenovat, sloužíme totiž Pravdě.
24Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. 25Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. 26Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. 27Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu: ‚…More
Necháme růst spolu, jak přikázal Ježíš. Můžeme však plevel pojmenovat, sloužíme totiž Pravdě.
24Předložil jim jiné podobenství: „Království Nebes je podobné člověku, který na svém poli zasel dobré semeno. 25Zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, rozesel mezi pšenici plevel a odešel. 26Když pak osení vyrostlo a nasadilo na klas, ukázal se i plevel. 27Přišli otroci toho hospodáře a řekli mu: ‚Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Odkud se tedy vzal plevel?‘ 28On jim odpověděl: ‚Nepřítel člověk to udělal.‘ A otroci mu řekli: ‚Chceš tedy, abychom šli a posbírali jej?‘ 29On však řekl: ‚Ne, abyste snad při sbírání plevele nevytrhli z kořenů spolu s ním i pšenici. 30Nechte, ať obojí roste spolu až do žně; a v čas žně řeknu žencům: Nejprve posbírejte plevel a svažte ho do otýpek, abyste jej zcela spálili, ale pšenici shromážděte do mé stodoly.‘“ Mt 13:24-30
ľubica
Joske
Druhý vatikánský koncil připravil cestu Antikristu.
Dana22
Mason Napoleon,RKC a pápeži

sk.wikipedia.org/wiki/Pius_VI.

Pápež začiatkom roku 1791 odsúdil tzv. Civilnú ústavu duchovenstva ako schizmatickú. Odsúdil kňazov a biskupov, ktorí zložili prísahu na Civilnú ústavu duchovenstva a odsúdil tiež Deklaráciu práv človeka a občana, schválenú začiatkom augusta 1789. Po tomto jeho kroku sa prerušili medzi Francúzskom a Pápežskou stolicou diploma…More
Mason Napoleon,RKC a pápeži

sk.wikipedia.org/wiki/Pius_VI.

Pápež začiatkom roku 1791 odsúdil tzv. Civilnú ústavu duchovenstva ako schizmatickú. Odsúdil kňazov a biskupov, ktorí zložili prísahu na Civilnú ústavu duchovenstva a odsúdil tiež Deklaráciu práv človeka a občana, schválenú začiatkom augusta 1789. Po tomto jeho kroku sa prerušili medzi Francúzskom a Pápežskou stolicou diplomatické vzťahy. Francúzske vojská neskôr anektovali pápežské teritóriá Venaissin a Avignon na francúzskej pôde. Pápež podporoval zásah koaličných vojsk proti Francúzskej republike a na území Pápežského štátu ochotne prijímal aristokratických emigrantov.
V roku 1796 generál Napoleon Bonaparte požiadal pápeža, aby odvolal odsúdenie Civilnej ústavy duchovenstva, čo Pius VI. odmietol urobiť. Keď bol v Ríme zabitý francúzsky generál Louis Duphot, francúzske vojská pod velením Louisa Berthiera vo februári 1798 priamo obsadili územie Pápežského štátu, zosadili pápeža a vyhlásili tzv. Rímsku republiku. Pápež sa utiahol do kartuziánskeho kláštora vo Florencii. V marci 1799 ho dalo francúzske Direktórium uväzniť a premiestniť do pevnosti v Briançone. Neskôr bol prevezený do citadely v meste Valence. Pápež Pius VI. zomrel v tamojšom väzení a bol pochovaný na miestnom cintoríne. Až v roku 1802 boli jeho pozostatky prevezené do Ríma a pochované v kryte Baziliky sv. Petra. Jeho pontifikát patrí k najdlhším, ale jeho koniec zároveň k najtragickejším v dejinách pápežstva.

sk.wikipedia.org/wiki/Pius_VII.

Takmer celý pontifikát Pia VII., jemného a umeniamilovného muža, sa niesol v konfrontačnom duchu s vrcholiacou mocou Napoleona Bonaparta. Piova osobná odvaha, keď sa neváhal vzoprieť cisárovým hrozbám a nátlaku, mu vyniesla veľkú prestíž a značnou mierou prispela k posilneniu medzinárodného postavenia samotného pápežského úradu.

Už v nasledujúcom roku prišlo k prvému politickému „jednaniu“ s Napoleonom. Sprvu priateľsky naklonený Napoleon (v tom čase zastával post prvého konzula) mu ponúkol uzavretie zmluvy, ktorá mala zaručiť isté výhody pre katolíkov vo Francúzsku. 16. júla 1801 Pius VII. a Napoleon uzavreli konkordát, ktorý spočiatku Pius vnímal ako posilnenie vplyvu väčšinového katolíckeho náboženstva vo Francúzsku.
Netrvalo však dlho a zmluva bola zo strany Francúzov jednostranne doplňovaná novými ustanoveniami, ktoré mali jediný cieľ: upevnenie štátnej moci nad cirkvou.
Od roku 1804 Napoleonova moc rástla a jedným z jej prejavov bolo, keď sa vyhlásil za francúzskeho cisára. Na 2. decembra 1804 bola v parížskej Katedrále Notre-Dame naplánovaná korunovácia. Podľa dopredu pripraveného scenára mal akt korunovácie vykonať pápež Pius VII., ktorý mal zároveň novému cisárovi požehnať. Piovu myseľ však ťažilo vedomie, že má v skutočnosti požehnať panovníkovi, ktorého „splodila“ revolúcia. Revolúcia, ktorá zvrhla a vzápätí neváhala odsúdiť na smrť katolíckeho kráľa a kráľovnú. Celú záležitosť sa snažil diplomaticky vyriešiť Piov štátny tajomník a presviedčal pápeža aby akt korunovácie v záujme získania výhodných spojeneckých zmlúv s Napoleonom vykonal. Keď sa však Piovi v predvečer slávnosti Napoleonova manželka Joséphine zverila, že uzatvorila s Napoleonom iba občiansky sobáš, v pápežovi dozrelo presvedčenie o nemožnosti pomazania tohto páru, žijúceho podľa cirkevného práva v nelegitímnom zväzku. Napriek tomu, že sa Napoleon nechal s manželkou ešte v tú noc cirkevne oddať, na druhý deň odmietol nechať sa korunovať pápežom. Urobil tak sám, rovnako ako v prípade svojej manželky.
Napoleon bol na vrchole svojej moci. 2. februára 1809 obsadil Rím a išiel ešte ďalej. 17. mája 1809 zbavil pápeža svetskej moci a zabral zvyšky pápežského štátu. Podľa jeho rozhodnutia sa stali súčasťou Francúzska a Rím bol vyhlásený za slobodné mesto. Pius tento akt považoval priam za svätokrádež a na „všetkých lúpežníkov Petrovho dedičstva“ uvalil exkomunikáciu.
Nahnevaný Napoleon dal pápeža 5. júla 1809 zatknúť a internovať do úplnej izolácie v Savone pri Janove. Pius nečakal takýto prejav násilia rovnajúci sa bohorúhačstvu a vydal bulu, ktorou francúzskeho cisára vyobcoval z cirkvi.
V internácii bol Pius VII. tri roky kedy bol deportovaný do Fontainebleau. Tu bol v januári 1813 pod nátlakom nútený podpísať koncept konvencie, tzv. „Fontainebleauského konkordátu“, v ktorom musel urobiť ďalekosiahle ústupky, dokonca sa musel zriecť i pápežského štátu. Za zmienku stojí fakt, že pápež pri svojom zatýkaní vydal rozkaz pápežskej garde aby nekládla odpor, čím sa vyhol násilnostiam.

Napoleonovou snahou bolo prinútiť Pia k zrušeniu cirkevného štátu a k plnému sa podriadeniu svetskej cisárskej moci.
Dana22
Druhý Vatikánsky koncil zmanipulovali slobodomurári.
To oni chcú zo svätej cirkvi robiť neviestku.

www.lumendelumine.cz/index.php
Pavol IV
Dana22 A to naozaj nevidis, ze sa im to uz podarilo? Ak mi neveris, opytaj sa svojho knaza, ci verime v toho isteho Boha s muslimami, zidami a kolko ciest vedie do neba.
apredsasatoci
Dana22, 2000 rokov sú neustále útoky na cirkev. A nepodarilo sa im zničiť ju. Slobodomurári sú/budú úspešní. Pýtam sa: Čím to je? Čím to je?
Dana22
re:Pavol IV.

Veľa sa im podarilo,ale nie všetko.
Zober si len tých 260 miliónov kresťanov ktorí trpia pre cirkev.
To je sila.
Ich krv je novým semenom zasiatym do dobrej pôdy.

Pár domotaných kňazov nič neznamená.
V seminároch sa motajú slobodomurári a tí ich učia tie hlúposti.
Dana22
Pozri,aké masírovanie verejnej mienky a vymývanie mozgov robia veľké firmy.
Je to otvorený boj proti kresťanom.

Potom sa tu chvascú.
Pán JEŽIŠ však povedal:"JA som s vami,až do skončenia sveta."

Petícia

citizengo.org/…/180711-hollywoo…

Zdá sa, že Hollywood otvorene vyhlasuje vojnu proti kresťanstvu .

Potrebujeme vašu pomoc, aby ste zastavili šírenie nového filmu, ktorý oslabuje vieru kresťan…More
Pozri,aké masírovanie verejnej mienky a vymývanie mozgov robia veľké firmy.
Je to otvorený boj proti kresťanom.

Potom sa tu chvascú.
Pán JEŽIŠ však povedal:"JA som s vami,až do skončenia sveta."

Petícia

citizengo.org/…/180711-hollywoo…

Zdá sa, že Hollywood otvorene vyhlasuje vojnu proti kresťanstvu .

Potrebujeme vašu pomoc, aby ste zastavili šírenie nového filmu, ktorý oslabuje vieru kresťanov!
Pavol IV
Dana22
Veľa sa im podarilo,ale nie všetko.
Zober si len tých 260 miliónov kresťanov ktorí trpia pre cirkev.

A ani sa im to nikdy nepodari, pretoze BRANY PEKELNE JU NEPREMOZU!
Tych 260 mil. krestanov vsak netrpia pre cirkev, ale pre ich vieru v Jezisa a jeho Meno. 9 Potom vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.Mt;24
Cirkev, teraz mam na mysli …More
Dana22
Veľa sa im podarilo,ale nie všetko.
Zober si len tých 260 miliónov kresťanov ktorí trpia pre cirkev.

A ani sa im to nikdy nepodari, pretoze BRANY PEKELNE JU NEPREMOZU!
Tych 260 mil. krestanov vsak netrpia pre cirkev, ale pre ich vieru v Jezisa a jeho Meno. 9 Potom vás vystavia súženiu, budú vás zabíjať a všetky národy vás budú nenávidieť pre moje meno.Mt;24
Cirkev, teraz mam na mysli hodnostarov a celu strukturu, ta ich uz davno hodila cez palubu. Ta uz prave Kristovo ucenie opustila. Teraz tam vladne nove evanielium. Ekumenizmus, modernizmus, synkretizmus, relativizmus atd.
Dana22
Hoci sa o tom v médiách mlčí,je to už aj u nás.
Satanizmus.

www.christianitas.sk/blahorecenie-se…

Pápež František dňa 19.6.2020 schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky sestry Marie Laury Mainettiovej /civilným menom Teresina Elsa/. Sestra Maria Laura Mainettiová bola známa svojím svätým životom už počas svojho života, zahynula pri satanistickom obrade a Cirkev už dekrétom potvrdila jej …More
Hoci sa o tom v médiách mlčí,je to už aj u nás.
Satanizmus.

www.christianitas.sk/blahorecenie-se…

Pápež František dňa 19.6.2020 schválil dekrét o mučeníctve Božej služobníčky sestry Marie Laury Mainettiovej /civilným menom Teresina Elsa/. Sestra Maria Laura Mainettiová bola známa svojím svätým životom už počas svojho života, zahynula pri satanistickom obrade a Cirkev už dekrétom potvrdila jej mučeníctvo, ktoré bolo motivované nenávisťou k viere.
Maria Laura Mainettiová sa venovala vzdelávaniu, formácii, duchovnému sprevádzaniu dospievajúcich a ich materiálnej pomoci. Žila na severe Talianska v oblasti Sondria, v blízkosti švajčiarskych hraníc, bola predstavenou komunity Kongregácii dcér Kríža.
Zomrela násilnou smrťou vo veku 60 rokov, z vraždy boli usvedčené a odsúdené tri nedospelé satanistky Milena De Giambattista, Veronica Pietrobelli a Ambra Gianasso vo veku 16 a 17 rokov. Jedna zo satanistiek /Ambra Gianasso/ vylákala sestru Máriu Lauru Mainettiovú z kláštora telefonátom, v ktorom tvrdila, že zostala po znásilnení tehotná a potrebuje pomoc, pretože je rozhodnutá ísť na potrat.
Pavol IV
Ladislav Bajza Ale predsa to sa v RKC uz davno stalo. Este za pontifikatu JP2. Dokaz je tu, pozri si toto: Duch Assisi : www.youtube.com/watch
alebo aj toto: Prava tvar cirkvi : www.youtube.com/watch.
Ladislav Bajza
Veď práve.
Robím si z týchto zrazu prebudených "záchrancov" neviestky srandu ,lebo sa snažia podsunúť ,že ako keby RKC stále hlásala pôvodné ,dokoncilové učenie a problém bol len v infiltrácii nejakých pár nepriateľov ,ktorí môžu v budúcnosti chcieť nejaké zmeny.
Pritom ju už od IIVat. ovládajú a učenie už zmenili.
Ladislav Bajza
Treba len dúfať ,že tí "oklamaní" dobrosrdeční otcovia sa spamätajú a tie sily zla v RKC nezvíťazia a nedôjde k zmene učenia na nejaký slobodomurársky ekumenizmus ,pán Vigáno...