Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

STAVBA ŠALUMUNOVHO CHRÁMU

PS: Preklad z ruštiny. Jedným z najistejších znakov posledných čias je zničenie mešity Al-Aksá a vybudovanie tretieho Šalamúnovho chrámu na jej mieste …
dyk
Usilovne pripravujú chrám pre svojho vyvoleného. Omylom je, že oni - ľudia si ho vyvolia. Kristus sám Boh sa podujal spasiť ľudstvo a jeho vyvolil sám Boh Otec. A to je veľký rozdiel.
dyk
U proroka Agea Boh hovorí o poslednom chráme, ktorý Boh vyzval postaviť. A preto ten tretí už bude blud!!! Bude to chrám satanov, ktorý sa opičí po Bohu a bude chcieť oklamať kto sa ešte oklamať dá.
Ageus 2,8-9:
...8 Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov. 9 Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov, a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí …More
U proroka Agea Boh hovorí o poslednom chráme, ktorý Boh vyzval postaviť. A preto ten tretí už bude blud!!! Bude to chrám satanov, ktorý sa opičí po Bohu a bude chcieť oklamať kto sa ešte oklamať dá.

Ageus 2,8-9:

...8 Moje je striebro a moje je zlato, hovorí Pán zástupov. 9 Väčšia bude sláva tohto posledného domu ako prvého, hovorí Pán zástupov, a na tomto mieste budem dávať pokoj, hovorí Pán zástupov."...
Zuzka M S shares this
249
U.S.C.A.E.
Po prvé nemajú bezchybne červené teliatko a po druhé, to čo si oni predávajú nebol a nie je čistý mosaizmus čiže Mojžišov zákon, ale už v dobe Pána nášho Ježiša Krista bol zdeformovaný ich výmyslami. Sám náš Pán Ježiš Kristus im to vytkol.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
Pravdu píšeš a čas pre Anciaša samozrejme ešte nemôže byť len určitý viacerí ľudia si myslia na svete a aj tu na tejto stránke,že už ho videli a už je tu a neviem čo ešte. Svätá Trojica s Pannou Mariou toto nedovolia keď oni majú svoje plány pre Svätú generáciu budúcu po Božích trestoch.
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
SLOVA JEŽÍŠE KRISTA K ŽIDŮM
VÁŠ OTEC JE ĎÁBEL A VY CHCETE DĚLAT, CO ON ŽÁDÁ.
ON BYL VRAH OD POČÁTKU A NESTÁL V PRAVDĚ, PONĚVADŽ V NĚM PRAVDY NENÍ.
KDYŽ MLUVÍ, NEMŮŽE JINAK NEŽ LHÁT, PROTOŽE JE LHÁŘ A OTEC LŽI.
EVANGELIUM SV. JANA 8, 44
a b c